AUDYT I OPTYMALIZACJA PROCESÓW

Szczupłe organizacje

Konkurencyjność na rynku wymaga nie tylko zwiększania efektywności przychodowej, ale, co może nawet ważniejsze, ścisłego kontrolowania strony kosztowej. Istotne jest aby jak najwięcej udało się w firmie osiągnąć z wykorzystaniem bieżących zasobów. Szczupła organizacja to taka, która bardzo efektywnie przeprowadza procesy, ma określoną strategię rozwoju, jest elastyczna i potrafi dostosowywać się do zmiennych warunków, ma zmotywowaną kadrę, która jest odpowiednio wynagradza i premiowana czy optymalną strukturę. Szczupła organizacja koncentruje się wokół generowania wartości dla klientów i właśnie klientocentryczność czyni swoim centrum. 

undraw_Setup_analytics_re_foim

Skontaktuj się z nami

Tomasz Pietrzak

Consultant
tomasz.pietrzak@qmatch.pl
+48 519 340 636