KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA

Audyt nawyków komunikacyjnych i współpracy

Komunikacja i współpraca to kluczowe czynniki sukcesu w każdej organizacji. Nieważne jakie kompetencje twarde posiadają pracownicy – jeśli nie potrafią efektywnie się dogadać i pracować ze sobą wspólnie, to ich potencjał nie zostanie wykorzystany. Najważniejsze w otwartej komunikacji i współpracy są nawyki. Od analizy tego w jaki sposób odbywa się komunikacja i współpraca zaczynamy audyt. Pracujemy poprzez wywiady, ankiety, ale co najważniejsze – uczestniczymy w spotkaniach i projektach, gdzie możemy zobaczyć jak na co dzień pracownicy radzą sobie z komunikacją i współpracą. Nie poprzestajemy na diagnozie – kolejnym krokiem jest takie zaprojektowanie procesu zmiany, aby kształtować nowe nawyki i zachowania. Tutaj korzystamy z platformy Mindo, która jest naszym partnerem w zmianie (mindoapp.io). 

 

 

undraw_Setup_analytics_re_foim

Skontaktuj się z nami

Tomasz Pietrzak

Consultant
tomasz.pietrzak@qmatch.pl
+48 519 340 636