KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA

Rozwiązywanie konfliktów i mediacje

Pracując na bazie warsztatu psychologicznego pomagamy rozwiązywać konflikty w organizacji i mediować w kierunku uzyskania jak najbardziej satysfakcjonującego rozwiązania. Bierzemy pod uwagę zarówno interesy każdej ze stron jak i interes firmy. Z naszego doświadczenia wynika, że konflikty są niekiedy wynikiem słabych umiejętności w obszarze komunikacji i współpracy, a także bywają pochodną czy to struktury organizacyjnej, czy procesów. Podczas diagnozy organizacji często na wierzch wychodzą konflikty w organizacji, sprzeczne interesy i silosy, które konkurują ze sobą. 

undraw_Setup_analytics_re_foim

Skontaktuj się z nami

Tomasz Pietrzak

Consultant
tomasz.pietrzak@qmatch.pl
+48 519 340 636