DORADZTWO STRATEGICZNE

Audyt zasobów ludzkich

Kadra w organizacji jest kluczowym aktywem. Audyt zasobów ludzkich pozwala na:

  1. diagnozę ogólną potencjału kadry
  2. określenie mocnych i słabych stron 
  3. zbadanie zarówno kompetencji miękkich jak i twardych
  4. audyt współpracy (m.in. scanning silosów, analiza postaw pracowników)
  5. zbadanie stylów liderskich 
  6. badania jakościowe i ilościowe dotyczące zaangażowania pracowników 
  7. analiza obecnych procesów i narzędzie w obszarze zasobów ludzkich 

Wynikiem audytu zasobów ludzkich jest także konkretny plan który definiuje i priorytetyzuje inicjatywy niezbędne do wdrożenia, aby podnieść efektywność zasobów ludzkich. Mogą być to wnioski dotyczące zarówno procesu rekrutacji, jak i systemów motywacyjnych i ocen okresowych, a także potrzeb odnośnie optymalizacji struktury. Nierzadko audyt zasobów ludzkich łączy się z koniecznością diagnozy całej organizacji i stworzeniem strategii rozwoju organizacji.

Poprzedni etap procesu

undraw_Setup_analytics_re_foim

Inne obszary rozwoju struktur organizacyjnych

Skontaktuj się z nami

Tomasz Pietrzak

Consultant
tomasz.pietrzak@qmatch.pl
+48 519 340 636