ROZWÓJ STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH

Optymalizacja struktury organizacyjnej

Tworząc strategię rozwoju czy wspierając skalowanie organizacji nierzadko natykamy się na konieczność optymalizacji struktury organizacyjnej. Struktura z jednej strony powinna jasno pokazywać zależności i odpowiedzialności w organizacji, a z drugiej odpowiadać wymaganiom biznesowym. Nazwy stanowisk czy definicje konkretnych szczebli są istotne nie tylko ze względów praktycznych, ale także po to, żeby wspierać komunikację i motywację w organizacji. W procesie diagnozy organizacji często dochodzi do redefinicji ról poszczególnych menedżerów czy pracowników i wtedy właśnie kluczowy staje się element dopasowanie struktury organizacyjnej do nowych realiów. 

undraw_Setup_analytics_re_foim

Skontaktuj się z nami

Tomasz Pietrzak

Consultant
tomasz.pietrzak@qmatch.pl
+48 519 340 636