4 Partners TSL S.A. zajmuje się spedycją i logistyką na terenie całej Europy. Współpracuje z firmami reprezentującymi różne branże i sektory gospodarki, realizując przewozy ładunków ekspresowych i niebezpiecznych. Oferuje także usługi takie jak magazynowanie czy składowanie.

System premiowy dla firmy 4 Partners TSL S.A.

Siłą 4 Partners TSL S.A. są ludzie. W tej branży szczególnie ważna jest terminowość i bezpieczeństwo dostaw, a ich zachowanie możliwe jest zwłaszcza dzięki zaangażowaniu pracowników. Firma bardzo ceni swój zespół i docenia jego pracę. 

Kiedy nawiązaliśmy współpracę z 4 Partners TSL S.A., w organizacji obowiązywał system premiowy, jednak nowe wyzwania związane m.in. z powiększeniem zespołu sprawiły, że pojawiła się potrzeba jego optymalizacji i rozbudowania o dodatkowe elementy.

Nasza współpraca obejmuje m.in. stworzenie nowego systemu premiowego oraz wsparcie w wypracowaniu efektywnego procesu sprzedaży, a w tym artykule koncentrujemy się na pierwszym elemencie wspólnego projektu. 

Naszym celem było stworzenie systemu premiowego, który będzie odzwierciedlał realny wkład pracowników w wynik firmy.

Ważne dla nas było to, aby przy dodawaniu indywidualnych aspektów premiowania zachować ducha współpracy. Nie chcieliśmy, aby nowy system premiowy stał się przyczyną niezdrowej rywalizacji i potencjalnym źródłem konfliktów.

Chcesz zacząć tworzyć system premiowy w swojej firmie?

Przygotowaliśmy bezpłatny e-book z praktycznymi poradami, jak stworzyć system premiowy w firmie.

Wyzwania związane ze zmianami w systemie premiowym firmy

Zarządowi zależało, aby system premiowy obejmował wszystkich pracowników tak, aby każdy w firmie niezależnie od działu, w którym pracuje i zajmowanego stanowiska mógł otrzymać bonusowe wynagrodzenie za swój wkład w rozwój firmy. System premiowy objął więc zarówno handlowców, jak i spedytorów, a także zespół biurowo-administracyjny.

W firmie działają handlowcy, którzy pozyskują zlecenia, oraz spedytorzy, którzy je obsługują. Pracownicy mogą również łączyć te funkcje w ramach jednego stanowiska. Działalnością operacyjną zajmuje się także zarząd. Obok tych działów istnieje dział administracyjny. Nowy system premiowy musiał adresować wszystkie powiązania w tej strukturze.

Założenia systemu premiowego w firmie 4 Partners TSL S.A.

Dla nowego systemu na start przyjęliśmy kluczowe założenia m.in. 

  • system miał obejmować pracowników na wszystkich stanowiskach (administracja, spedytorzy, handlowcy, zarząd)
  • system miał pozytywnie wpływać na realizację celów biznesowych spółki
  • system miał być transparenty dla pracownika, tak aby sam mógł wyliczyć potencjalną premię

Przy tworzeniu systemu mieliśmy zadbać także o to, aby przy dodawaniu do premii komponentu premiowania indywidualnego nie pojawiła się zbędna presja oraz konkurencja między pracownikami. Zarząd bardzo ceni kulturę wzajemnego wsparcia, którą udało się zbudować w 4 Partners TSL S.A. Chciał jednak premiować nie tylko zespołowe, ale też osobiste zaangażowanie. Tak, aby nawet w sytuacji, gdy cały zespół nie da rady przekroczyć założonego targetu, osoby, które przekroczyły swój własny target i zaangażowały się w działanie, mogły otrzymać premię.

Skontaktuj się z nami

Opowiedz z jakim wyzwaniem się mierzysz naszemu konsultantowi. Podczas takiej rozmowy opowiemy w jaki sposób pracujemy i jak rozwiązaliśmy podobne wyzwaniami. Wspólnie wypracujemy możliwe kierunki współpracy!

Rozwiązanie — nowy system premiowy w firmie 4 Partners TSL S.A.

Jak wyglądała praca nad systemem premiowym? Tworząc rozwiązanie dla firmy, działaliśmy w rundach, ściśle współpracując z zarządem.

W efekcie wspólnie wypracowaliśmy system premiowy, który oparł się na kilku kluczowych założeniach. 

System premiowy oparty o marżę

System premiowy został oparty o marżę, która jest wyznaczana jako cel miesięczny.

Premia obejmuje wszystkie działy w firmie.

Otrzymuje ją nie tylko dział sprzedaży, ale też dział spedycji oraz dział administracji. Zależnie od typu działu zostały wyznaczone różne cele. Warunki uzyskania premii zostały oparte np. o pozyskiwanie zleceń od nowych oraz dotychczasowych klientów (dział sprzedaży) lub o ocenę pracy na stanowisku (działy administracyjne).

Cele i ich poziom określane są także na podstawie stanowiska oraz wymiaru etatu.

System jest sprawiedliwy, dopasowany do możliwości pracowników na poszczególnych szczeblach oraz ilości godzin, które w danym miesiącu poświęcają na pracę w firmie.

Przy wyliczaniu progu celów oraz wyliczaniu premii uwzględniany jest współczynnik absencji

Z uwagi na specyfikę branży (dynamiczne tempo pozyskania i obsługi zleceń oraz bardzo krótki czas między tymi okresami), przy wyznaczaniu progu celów oraz obliczeniu premii, w części działów uwzględniany jest także współczynnik absencji.

W systemie premiowym został też zachowany składnik zespołowy

Po zrealizowaniu celu zespołowego każda osoba dostaje „równy kawałek tortu”. Asystent, spedytor, prezes – każdy niezależnie od stanowiska dostaje równą premię za osiągnięcie założonego celu.

Arkusze premii — automatyczne wyliczanie wysokości premii

Zależy nam na tym, aby system premiowy w firmie był nie tylko dobrze zaprojektowany, ale też dobrze zorganizowany. Podczas współpracy przygotowujemy też wiele przydatnych materiałów, które ułatwiają codzienną pracę z systemem premiowym.

Jednym z takich elementów jest arkusz excel, który zawiera czytelne zestawienie założeń i wyników systemu premiowego obowiązującego w firmie. Przekazujemy go zawsze wraz z formułami, które pozwalają na prześledzenie ciągu przyczynowo-skutkowego i wynikowości poszczególnych składowych premii.

Taki arkusz przedstawia system premiowy w podziale na poszczególne działy oraz przyznawane rodzaje premii (indywidualne oraz zespołowe). Dzięki temu wyraźnie widać, które cele i targety zostały w danym miesiącu zrealizowane, a każdy pracownik może łatwo sprawdzić, jaka będzie wysokość jego premii.

Przygotowane formatki tworzone indywidualnie na potrzeby każdej firmy automatyzują proces wyliczania premii i znacznie go przyspieszają. Często w firmach wysokość premii jest wyliczana ręcznie. Zamknięcie wszystkich obliczeń w jednym dokumencie, gdzie wystarczy uzupełnić jedynie kilka pól, znacznie przyspiesza ten proces.

Tworzymy tzw. kalkulatory premii, które pozwalają w prosty sposób wyliczyć wartość premii zarówno osobom zarządzającym, jak i osobom, które premie dostają. Nasze doświadczenie pokazuje, że możliwość oszacowania swojej premii zwiększa aspekt motywacyjny systemu premiowego. 

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z Qmatch. W procesie konsultacji udało nam się wypracować system premiowy, który jest na tyle elastyczny, że będzie mógł rosnąć razem z naszą firmą. Nie bez znaczenia jest też to, że dzięki nowemu rozwiązaniu zdecydowanie skrócił się czas poświęcany co miesiąc na wyliczanie premii, a dodatkowo udało nam się wyeliminować element uznaniowości przy premiowaniu.

Dzięki swojej wiedzy i zaangażowaniu Pan Tomasz Nalewajk stworzył program dostosowany zarówno do potrzeb naszej branży, jak i organizacji. Doceniamy również styl pracy Pana Tomasza – niezwykle empatyczny i zorientowany na potrzeby klienta. Z przyjemnością będziemy kontynuować współpracę z Qmatch Consulting.

Skontaktuj się z nami

Opowiedz z jakim wyzwaniem się mierzysz naszemu konsultantowi. Podczas takiej rozmowy opowiemy w jaki sposób pracujemy i jak rozwiązaliśmy podobne wyzwaniami. Wspólnie wypracujemy możliwe kierunki współpracy!

Zadaj nam pytanie o system premiowy

Dowiedz się, jaki system premiowy jest najlepszy dla Twojego zespołu.  Zostaw nam dane kontaktowe, skontaktujemy się z Tobą, żeby porozmawiać o systemie premiowym.

pole obowiązkowe
Wyrażam zgodę na wysłanie moich danych w celu przetworzenia zapytania. Akceptuję fakt, iż podanie danych jest dobrowolne, oraz że przysługuje mi prawo do dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Twoje dane przetwarzane będą przez QM Tomasz Pietrzak, ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa, która będzie przetwarzać Twoje dane wyłącznie w celu przeprocesowania Twojego zapytania i odpowiedzi na wszystkie nurtujące Cię pytania dotyczące naszej działalności.

Ekspert w zwiększaniu efektywności strategii i zespołów. Specjalizuję się w budowaniu motywacji w zespołe, poprzez odpowiednie miks twardych zachęt zawartych w systemach motywacyjnych oraz rozwijania kompetencji komunikacyjnych i organizacyjnych. Wierzę, że skuteczny zespół może działać tylko w zdrowej, rentownej organizacji dlatego wspieram C-level w budowaniu skutecznych strategii zgodnych z ich osobistymi ambicjami. Jestem psychologiem z doświadczenia i zamiłowania, a jednocześnie świetnie spełniam się tworząc formuły w excelu . Pracowałem w korporacjach w Polsce i za granicą, m.in. budując program lojalnościowy w Meksyku i rozwijając ogólnoświatową plaformę gamingową CD Projekt. Caly czas potrzebuję nowych wyzwań, dlatego szybko rozpocząłem rozwijanie własnego biznesu. 

Poza godzinami piszę, tworzę muzykę i prowadzę praktykę psychoterapeutyczną.