usługi

Audyt firmy

Audyt firmy to często pierwszy krok, żeby poznać obszary, które wymagają optymalizacji. To wtedy zewnętrzny konsultant poznaje firmę klienta, aby zdefiniować obszary jej działania, których poprawa najbardziej wpłynie na zyskowność firmy.

Na czym polega audyt firmy

Audyt prowadzi zewnętrzny konsultant, który podczas rozmów z kluczowymi osobami w firmie oraz analizie dostępnych dokumentów sporządza prosty dokument pokazujący silne strony oraz obszary do poprawy w firmie. To najlepszy punkt wyjścia do dalszej pracy projektowej. Audytowi może podlegać konkretny proces, usługa, dział, linia produkcyjna czy konkretna sfera, a funkcjonowanie tych obszarów zależy od wielu różnych czynników, odmiennych w każdym przedsiębiorstwie.


W Qmatch podchodzimy do każdego audytu bardzo pragmatycznie, tj. dostosowujemy jego skalę do możliwości i potrzeb firmy. Naszym celem nie jest przygotowanie kilkudzisięciostaronnicowego raportu, ale wyłonienie kilku inicjatyw, które spowodują, że firma zrobi skok do przodu w jakimś obszarze. Nie tworzymy biurokracji, bo po prostu jej nie lubimy.

Jakie obszary można objąć audytem

Dobry audyt każdorazowo jest dopasowany do potrzeb firmy. Aut firmy można również podzielić na części, ponieważ pierwsza część audytu może nam wskazać atrakcyjne kierunki działania. Wtedy warto zająć się najbardziej pilnymi obszarami, a drugą część audytu przeprowadzić w późniejszym czasie. 

 • Procesy sprzedaży

 • Systemy motywacyjne (premiowe i prowizyjne)

 • Strategia rozwoju

 • Komunikacją między i wewnątrzdziałowa

 • Zarządzanie zespołami i delegowanie

 • Procesy decyzyjne

 • Rekrutacja pracowników

 • Wykorzystywane narzędzia i aplikacje

 • Obieg dokumentów

 • Struktura komunikacja w ramach Zarządu oraz kadry managerskiej

 • Wdrażanie nowych pracowników

 • Obsługa klienta

Jak pracownicy reagują na audyt

Audyt z reguły kojarzy się z czymś mało pozytywnym. Zanim rozpoczniemy nasz audyt w firmie klienta to zawsze przygotowujemy jasną informację do pracowników, jaki jest cel audytu i co się może dalej wydarzyć. Najczęściej powodem audytów jest chęć właścicieli, aby robić coś lepiej. Najczęściej efektami audytów jest wzrost firmy poprzez realizowanie inicjatyw rozwojowych, a to często pociąga nowe zatrudnienia, a nie zwolnienia, których obawiają się pracownicy.

Jak wygląda audyt firmowy krok po kroku

1. Przygotowanie

Analizujemy możliwości firmy, aby znaleźć taki zakres audytu, który nie sparaliżuje działania firmy na kilka tygodni, a pozwoli wyłonić wartościowe obszary do rozwoju. 

2. Realizacja

Znając zakres audytu rozpoczynamy pracę i spotkania z wybranymi pracownikami. Pracownicy nie muszą się dodatkowo przygotowywać do takich spotkań, ponieważ z reguły pytamy ich o codzienną pracę. 

3. Podsumowanie oraz rekomendacje

W podsumowanie skupiamy się na zdefiniowaniu kluczowych zadań i inicjatyw, które są wartościowe dla firmy. Nie zależy nam na ilości stron w audycie, chcemy żeby wyniki audytu miały bezpośrednie przełożenie na działanie firmy. 

4. Omówienie oraz plan

Naturalnie podczas podsumowania przechodzimy do omawiania kolejnych kroków, aby nie zostawić klienta samego. Często część wniosków z audytu klient może wdrożyć samodzielnie, wtedy po prostu wspieramy go w tym procesie lub klient angażuje nas do projektu. 

Dlaczego warto przeprowadzić audyt w swojej firmie?

Audyt firmy to świetna możliwość, aby wypróbować model pracy z zewnętrznym konsultantem. Wiele firm rozpoczyna współpracę z firmą doradczą właśnie od usługi audytu firmy. Można wtedy w praktyce zobaczyć jak wygląda taka współpraca nie ponosząc znaczących kosztów.
 • W firmie jest duża rotacja

 • Wszystkie decyzje są na głowie właściciela

 • Pracownicy nie wykazują inicjatywy

 • Klienci narzekają na obsługę klienta

 • Rywalizujemy z konkurencją tylko ceną

Skontaktuj się z nami

Opowiedz z jakim wyzwaniem się mierzysz naszemu konsultantowi. Podczas takiej rozmowy opowiemy w jaki sposób pracujemy i jak rozwiązaliśmy podobne wyzwaniami. Wspólnie wypracujemy możliwe kierunki współpracy!

Zaufały nam firmy

Audyt firmy - jakie są koszty?

Audyt firmy to często start współpracy z nami. Pracujemy głównie z firmami z segmentu MŚP i nasze ceny odpowiadają możliwościom finansowym tych firm. W zależności od wielkości firmy dopasowujemy zakres audyt, aby koszt był dla klienta akceptowalny. Proponujemy też naszym klientom kilka wariantów współpracy, aby łatwo było dopasować audyt do potrzeb i możliwości firmy. 

Skontaktuj się z nami

Opowiedz z jakim wyzwaniem się mierzysz naszemu konsultantowi. Podczas takiej rozmowy opowiemy w jaki sposób pracujemy i jak rozwiązaliśmy podobne wyzwaniami. Wspólnie wypracujemy możliwe kierunki współpracy!

Umów audyt firmy

Pracujemy z różnymi organizacjami:

 • firmy rodzinne i właścicielskie
 • firmy handlowe, usługowe, produkcyjne
 • spółki technologiczne
 • szybko rosnące małe firmy 

Rozumiemy, że każda z tych firm mierzy się z innymi wyzwaniami.  Odpowiednio dopasujemy rozwiązania do potrzeb i skali Twojego biznesu.

pole obowiązkowe
Wyrażam zgodę na wysłanie moich danych w celu przetworzenia zapytania. Akceptuję fakt, iż podanie danych jest dobrowolne, oraz że przysługuje mi prawo do dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Twoje dane przetwarzane będą przez QM Tomasz Pietrzak, ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa, która będzie przetwarzać Twoje dane wyłącznie w celu przeprocesowania Twojego zapytania i odpowiedzi na wszystkie nurtujące Cię pytania dotyczące naszej działalności.