usługi

Audyt i optymalizacja procesów biznesowych

Zrozumienie, analiza i usprawnienie procesów biznesowych to fundament, na którym buduje się sukces każdej firmy. Audyt oraz optymalizacja procesów biznesowych, to kluczowy element w budowaniu wydajności i zyskowności przedsiębiorstw. Nasz audyt procesów biznesowych skierowany jest na identyfikację słabych punktów, szans na optymalizację, a także na wskazanie tych działań, które już teraz przynoszą wartość Twojej organizacji. Wspieramy w dokładnej analizie procesów zakupowych, sprzedażowych, logistycznych, produkcyjnych i wielu innych, dostarczając kompleksowe spojrzenie na funkcjonowanie Twojej firmy.

Osoba do kontaktu
Tomasz Pietrzak
Konsultant

Czym jest audyt procesów biznesowych?

Audyt procesów biznesowych to kompleksowe ocena i analiza istniejących procedur i działalności w organizacji. Głównym celem jest identyfikacja obszarów do poprawy, eliminacja nieefektywności i stworzenie fundamentów pod rozwój procesów. Nasze podejście do audytu skupia się na dostarczaniu praktycznych, wykonawczych strategii, które napędzają transformację i dostarczają mierzalne wyniki.

Dobre momenty na optymalizację procesów w firmie:

Wdrażanie zmian w organizacji
Gdy firma planuje wprowadzenie zmian w strukturze organizacyjnej, mapa procesów może okazać się nieocenionym narzędziem, ułatwiającym identyfikację, jak wpłyną one na różne funkcje i działania w przedsiębiorstwie.
Spadająca wydajność 
Jeżeli przedsiębiorstwo dostrzega przeszkody w płynności operacji, zastoje czy nadmierne koszty, mapowanie procesów umożliwi lokalizację tych problemów i ułatwi wskazanie możliwości optymalizacji.
Wzrost liczby pracowników

Mapy procesów mogą służyć jako efektywne narzędzie szkoleniowe, pomagając nowym pracownikom zrozumieć, jak ich rola wpisuje się w szerszy kontekst funkcjonowania organizacji.

Przygotowanie do skalowania działalności
Gdy firma planuje ekspansję lub skalowanie, zrozumienie obecnych procesów jest kluczowe, aby zapewnić, że będą one efektywne także na większą skalę.
Wprowadzanie nowego produktu / usługi

Mapowanie procesów produkcji i dystrybucji jest niezbędne, aby zapewnić, że nowy produkt zostanie wprowadzony na rynek w sposób płynny i efektywny kosztowo.

Przekazanie odpowiedzialności

Chęć przekazania większej odpowiedzialności przez właściciela do swoich managerów

Przeczytaj case study z budowania systemów premiowych w firmach

Casestudy

[Case study] Digitalizacja procesów komunikacji w zespole

Dobra komunikacja w zespole jest istotna szczególnie w przypadku gdy mówimy o komunikacji w zespole projektowym. Wdrożenie nowego produktu trwa kilka tygodni i angażuje większość działów firmy. Wykorzystanie narzędzi digital, może wyraźnie zwiększyć efektywność procesu i sprawić, że zespołowi będzie pracowało się lepiej. Limpol działa na rynku od 25 lat

Czytaj więcej »

Zobacz, jak może wyglądać projekt optymalizacji procesów biznesowych

Nasze usługi

Audyt procesów biznesowych
Nie ogranicza się jedynie do obrazowania, co dokładnie dzieje się w ramach różnych działów, ale przede wszystkim ukazuje, jakie mamy procesy w firmie. Podczas audytu, eksperci mogą skoncentrować się na analizie wszystkich procesów w całej firmie lub jedynie na wybranych obszarach, w zależności od indywidualnych potrzeb i celów organizacji. Audyt może przyjąć różne formy, na przykład audyt procesów zakupowych czy audyt procesów sprzedaży, każdy z nich dostarczając cennych wglądów w specyficzne obszary działalności. Podczas audytu, Twój zespół zyskuje szansę na zidentyfikowanie mocnych i słabych punktów istniejących procedur, co jest fundamentem do implementacji ulepszeń, zmniejszenia kosztów oraz podniesienia efektywności i produktywności w całej organizacji.
Mapowanie procesów

Mapowanie procesów nie tylko oznacza dokładne zgromadzenie oraz graficzne przedstawienie wszystkich operacyjnych przepływów i procesów zachodzących w Twojej firmie, ale także jest kluczowym elementem w podnoszeniu świadomości i rozumienia tychże procesów wśród wszystkich pracowników i menedżerów.

Poprzez przedstawienie procesów oraz zależności między różnymi zespołami i działami, mapowanie procesów staje się bezcennym narzędziem, które umożliwia każdemu członkowi organizacji głębsze zrozumienie mechanizmów działania firmy. Pozwala zrozumieć „jak” i „dlaczego” wykonujemy poszczególne czynności i procesy w określony sposób.

Graficzne przedstawienie procesów nie tylko usprawnia proces wdrażania nowych pracowników, minimalizując przy tym margines błędów i unifikując standardy, ale także staje się solidną podstawą dla wszelkich działań związanych z optymalizacją i ciągłym doskonaleniem procesów biznesowych. W rezultacie, strategie wprowadzone na podstawie dokładnie zmapowanych procesów przyczyniają się do zwiększenia efektywności, redukcji kosztów oraz poprawy jakości usług i produktów oferowanych przez Twoją firmę.

Optymalizacja procesów

Optymalizacja procesów to więcej niż tylko dostosowanie działalności biznesowej – to strategiczne podejście, które katalizuje innowacyjność i efektywność w całej organizacji, przyspieszając Twoją drogę do osiągnięcia celów biznesowych.
Zaangażowanie w optymalizację procesów jest nie tylko reakcją na identyfikowane wyzwania lub błędy. To przemyślane, ciągłe dążenie do doskonałości operacyjnej, które stawia Twoją firmę na pozycji lidera w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym. W głębi każdego procesu biznesowego kryje się nie tylko sposób, w jaki praca jest wykonywana, ale także potencjał do zwiększenia produktywności, zmniejszenia kosztów i innowacji.

Wdrożenie strategii optymalizacji procesów w Twojej firmie może objawiać się poprzez różne działania, takie jak automatyzacja, restrukturyzacja operacji, wdrażanie nowych technologii czy nawet całkowite przekształcenie istniejących procesów. Celem jest stworzenie bardziej efektywnego, skalowalnego i elastycznego modelu działania, który wspiera Twoją firmę w realizacji jej strategicznych celów, jednocześnie dostarczając wartości zarówno dla klienta, jak i dla samej organizacji.

Niezależnie od tego, czy Twoja organizacja jest na etapie startowym, czy też jest to już ugruntowana marka na rynku – właściwie zaimplementowana optymalizacja procesów jest katalizatorem, który potęguje Twoje działania, umożliwiając przyszły rozwój i sukces.

W naszej praktyce doskonale łączymy strategię, technologię i głęboką wiedzę branżową, aby pomóc Twojej firmie odkryć i zrealizować pełen potencjał optymalizacji procesów, prowadząc do trwałej przewagi konkurencyjnej i doskonałości operacyjnej.

Stosujemy sprawdzoną metodę optymalizacji procesów

Nasza metoda optymalizacji procesów jest na tyle elastyczna, aby dostosować się do Twoich konkretnych potrzeb i oczekiwań, a jednocześnie na tyle sprawdzona i solidna, aby dostarczyć konsekwentne, wartościowe wyniki.

Przebuduj procesy Twojej organizacji tak, aby stały się one źródłem wzrostu, innowacji i trwałej wydajności operacyjnej w przyszłości. 

1. Audyt procesów w firmie

Na tym etapie analizujemy wszystkie lub wybrane procesy w organizacji. Wtedy też widzimy, które procesy i jak się przenikają. Sprawdzamy też które osoby są właścicielami, a które uczestnikami procesu. 

2. Mapowanie procesów w firmie

Wiedząc jakie mamy procesy w organizacji, rozpoczynamy proces mapowania procesu, aby mieć wizualną podstawę do optymalizacji procesu w ramach zespołu roboczego i uczestników procesu. 

3. Warsztat optymalizacji procesu

W zależności od wielkości procesu przeprowadzamy 4 godzinny lub całodniowy warsztat, którego celem jest optymalizacja procesu i wytworzenie poprawionej iteracji procesu gotowej na weryfikację.

4. Wdrożenie ulepszeń procesu

Mając opisany proces oraz osoby w niego zaangażowany planujemy wdrożenie procesu. Określamy ramy czasu, jakich efektów się spodziewamy i kto będzie osobą odpowiedzialną za codzienne "doglądanie" procesu. 

5. Analiza efektów wdrożenia

Po umówionym czasie spotkamy się w gronie zespołu roboczego i weryfikujemy postawione wcześniej założenia w procesie. Często korzystamy z frameworku: Start, Stop, Continue.Present your content in an attractive Circle layout item 5. You can highlight key information with click or hover effects and style it as per your preference.

6. Korekty i dalsze optymalizacje

To ostatni element pętli optymalizacji nawyku. Naszym celem przekazanie jest właścicielom procesu w organizacji umiejętności i narzędzi, aby mogli samodzielnie optymalizować i rozwijać dany proces. 

Jakie procesy można optymalizować?

 • Optymalizacja procesu sprzedaży

 • Optymalizacja procesów zakupowych

 • Optymalizacja procesów operacyjnych

 • Optymalizacja procesu rekrutacji

 • Obsługa klienta

 • Komunikacja z obecnymi klientami

 • Zarządzanie projektami i zadaniami

 • Wystawianie faktur oraz ich windykacja

 • Zarządzanie finansami firmy

Dlaczego warto optymalizować procesy w firmie?

 • Pozytywny wpływ na relacje z klientami

 • Mniej czasu poświęcanego na "gaszenie pożarów" i "bieżące sprawy", więcej na wartościowe zadania

 • Jasny podział obowiązków w firmie

 • Poprawa efektywności pracowników (mniej powtarzalnych błędów)

 • Optymalizacja kosztów i zasobów

Zaufały nam firmy
logo albeco
duraline logo
Mpack logo
kingspan light air
pulsar bhp
Nat Cargo logo
fast it logo
duży ben logo
wgt logo
Klienci o nas
Umów konsultację

Pracujemy z różnymi organizacjami:

 • firmy rodzinne i właścicielskie
 • firmy handlowe, usługowe, produkcyjne
 • spółki technologiczne
 • szybko rosnące małe firmy 

Rozumiemy, że każda z tych firm mierzy się z innymi wyzwaniami.  Odpowiednio dopasujemy rozwiązania do potrzeb i skali Twojego biznesu.


Newsletter

To nie newsletter sprzedażowy o naszych usługach, to raczej zbiór opinii na podstawie tego co się dzieje w projektach realizowanych w Qmatch Consulting.

Naszym celem jest koncentracja na wyzwaniach, z którymi zmaga się nasz klient, oraz prezentowanie metod, którymi im wspieramy. Zagadnienia, które  omawiamy, intensywnie stymulują nasze procesy myślowe, i mam nadzieję, że będą miały podobny wpływ na Ciebie.

W każdym wydaniu naszego biuletynu skupimy się na jednym konkretnym temacie, dając Ci możliwość głębszego zrozumienia i refleksji nad istotnymi aspektami prowadzenia biznesu.

Scroll to Top