DORADZTWO STRATEGICZNE

Strategia rozwoju

Strategia rozwoju nadaje właściwy kierunek działaniom całej organizacji. Jest z jednej strony celem, do którego zmierza firma, a z drugiej spoiwem, które łączy pracowników. Dobrze zbudowana strategia rozwoju bierze pod uwagę zarówno czynniki wewnętrzne jak i zewnętrzne, kreśli potencjalne scenariusze, rozważa możliwe ryzyka. 

Pracując z naszymi klientami nad strategią rozwoju:

  • Stosujemy podejście multidyscyplinarne, które łączy aspekty twarde jak cele, procesy i budżety, z aspektami  psychologii organizacji i behawiorystyki. 
  • Tworzymy z przedstawicielami klienta zespół który analizuje obecną sytuację i tworzy potencjalne scenariusze rozwoju. 

Jesteśmy nie tylko doradcami, ale i facylitatorami zmiany. Stosując filozofię “hands-on” pomagamy potem przekuć strategię rozwoju w codzienne działania.

Sprawdź kolejny element procesu doradztwa strategicznego:

undraw_Setup_analytics_re_foim

Inne obszary doradztwa strategicznego

Skontaktuj się z nami

Tomasz Pietrzak

Consultant
tomasz.pietrzak@qmatch.pl
+48 519 340 636