Efektywna kultura organizacyjna

Badaj. Projektuj. Transformuj.

Stwórz kulturę organizacyjną, która sprawia, że pracownicy są zaangażowani, a rezultaty lepsze. 
Qmatch to framework do badania, projektowania i transformacji kultury organizacyjnej w firmie oraz zespole. Pozwala ująć ilościowo kulturę organizacyjną,  zaplanować i wdrożyć konkretne nawyki do jej zmiany.

bluerank
7R
lifetube logo
talentmedia logo
PAYPO
BOBO COWORKING

Korzyści dla organizacji

 • Kultura przetłumaczona na dane
 • Rozmawiaj o kulturze jak o kolejnym KPI. Ujmij w liczby i wykresy to co wydaje się nieuchwytne. Zobacz natężenie 16 Orientacji Kultury w organizacji i zespole.
 • Dowiedz się jakie są różnice w postrzeganiu kultury przez różne grupy pracowników.
 • Określ “culture gap” między tym co jest, a tym co powinno być. 
 • Wzrost zaangażowania pracowników
 • Zbuduj wśród pracowników szerokie rozumienie kultury organizacyjne. 
 • Rozpocznij dialog na temat kultury oraz włącz do zmiany pracowników uzyskując od pierwszego dnia wzrost zaangażowania. 
 • Wprowadzaj tylko te rozwiązania, które są oczekiwane i zwiększają satysfakcję z pracy.
 • Większa efektywność dzięki dopasowaniu
 • Dowiedz się czy konfiguracja kultury organizacyjne w firmie i zespole sprzyja osiąganiu celów strategicznych i operacyjnych. 
 • Zwiększ efektywność dzięki transformacji kultury w kierunku dobrze dopasowanej do celów strategicznych oraz oczekiwań pracowników. 
 • Doprowadź do adekwatnego zestrojenie kultury, strategii oraz ludzi.

16 wymiarowy Model Kultury Organizacyjnej Qmatch

Kulturę organizacyjną budują nawyki

Wartości są istotne i potrzebne, ale funkcjonują jako drogowskazy, a nie codzienne wskazówki dla pracowników.

Pracując na nawykach, czyli pewnej rutynie organizacji dużo prościej zarządzać procesem transformacji kultury organizacyjnej i mierzeniem jej zmiany.

Nawyki działają na 3 poziomach:

 • Kluczowe nawyki organizacji
 • Kluczowe nawyki liderów
 • Kluczowe nawyki pracowników

 

Culture is not a set of beliefs, it's a set of actions

Ben Horowitz – przedsiębiorca i współzałożyciel firmy venture capital  Andreessen Horowitz

Dowiesz się w nim:

 • czym jest kultura organizacyjna i jak ją definiować 
 • jakimi modelami można opisać kulturę organizacyjną
 • jak mierzyć kulturę organizacyjną
 • jakie są kluczowe elementy dobrze zaplanowanej kultury organizacyjnej 
 

Culture Transformation Framework

Culture Transformation Framework to kompleksowy proces transformacji kultury organizacyjnej. Dzięki jasno zdefiniowanym kamieniom milowym i sprawdzonym metodom pracy pozwala w pełni kontrolować przebieg projektu. Punktem wyjścia są dane ilościowe co pozwala zwymiarować kulturę organizacyjną i zmierzyć jej zmianę w wyniku procesu transformacji.

#1 Badaj

Pierwszym krokiem procesu jest liczbowe zdefiniowanie obecnej kultury organizacyjnej. Badanie prowadzone online w metodzie trudnych wyborów jest wypełniane przez wszystkich lub wybranych pracowników. Wynikiem jest unikalna dla firmy lub zespołu konfiguracja kultury organizacyjnej na którą składa się natężenie 16 Orientacji Kultury. 

W drugim kroku definiowana jest kultura oczekiwana czyli taka konfiguracja 16 Orientacji Kultury, która pozwoli organizacji bardziej efektywnie realizować cele strategiczne i będzie odpowiedzią na oczekiwania pracowników. Różnica między kulturą obecną a oczekiwaną pozwala określić tzw. Culture Gap. 

Podsumowaniem tego etapu jest raport oraz prezentacja wyników. 

Opis wykresu

Konfiguracja kultury organizacyjnej. W organizacji dominują Orientacja na Wynik, Klienta oraz Wiedzę (razem 74% Orientacji obecnych) wspierane przez Orientację na Lidera i Jakość. Silnie nieobecna w organizacji jest Orientacja na Ryzyko, Sens oraz Transparencję, a także Identyfikację i Przyjemność. Pozostałe Orientacje mają mniejszy wplyw na obraz kultury organizacyjnej.

#2 Projektuj

W tym etapie działania określa się które Orientacje Kultury powinny być bardziej obecne w kulturze, a które mniej. W proces ten często angażuje się szerokie grono pracowników organizując warsztaty na których omawiane są wyniki i wypracowywany jest nowy kierunek działania.

 

Dla każdej wybranej do dalszej pracy Orientacji Kultury opracowuje się konkretne praktyki, których wdrożenie pozwoli zmieniać kulturę w oczekiwanym kierunku. Praktyki to konkretne i mierzalne inicjatywy. 

Przykłady inicjatyw:

 • Wprowadzenie narzędzi do instant feedbacku (Orientacja na Transparencję, Orientacja na Współpracę)
 • Wdrożenie cross-działowych zespołów ds. innowacji (Orientacja na Innowacje)
 • Regularne prezentowanie pracownikom wyników finansowych (Orientacja na Bezpieczeństwo, Orientacja na Transparencję) 
 • Wprowadzenie elementów filozofii kaizen (Orientacja na Jakość)
 • Wypracowanie wspólnie misji i wizji (Orientacja na Identyfikację)
 

#3 Transformuj

Transformacja kultury organizacyjnej to proces jak każdy inny. Kluczem do sukcesu w procesie zmiany jest odpowiednie zarządzanie projektem oraz zaangażowanie pracowników. W procesie transformacji zapewniamy narzędzia, które pozwalają monitorować przebieg prac na wybranymi wcześniej inicjatywami oraz dostarczamy niezbędnego know-how.

Sprawdź jak transformacja kultury organizacyjnej wygląda w praktyce. Case study lidera rynku SEO/SEM w Polsce.

Klienci o nas

Badanie Qmatch oraz warsztaty dla naszego ponad osiemdziesięciosobowego zespołu to była dobra inwestycja. Poznaliśmy jaką mamy kulturę, wyciągnęliśmy konkretne wnioski i stworzyliśmy plany działania. Bardzo ważna była dla nas część warsztatowa, dzięki której mamy zespół który lepiej się zna i poczucie, że to jak będziemy transformować naszą kulturę jest wynikiem wspólnej pracy.
Krystian Botko
CEO LifeTube & TalentMedia
Badanie Qmatch dało nam jasny obraz naszej kultury organizacyjnej zarówno na poziomie całej firmy jak i zespołów. Uchwyciliśmy ciekawe i inspirujące różnice. Dowiedzieliśmy się też jaka jest oczekiwana kultura organizacyjna. Na tej podstawie zaplanowaliśmy serię działań, które będą kształtować kulturę organizacyjną w pożądanym kierunku. Qmatch to narzędzie dające głęboki wgląd w kulturę organizacyjną i pozwalające budować większą synergię między kulturą a strategią, a współpraca z zespołem przebiegła sprawnie i profesjonalnie.
Maciej Gałecki
CEO Bluerank
Qmatch wytłumaczył nam jak działa nasza firma. Czytelny obraz kultury organizacyjnej pozwolił nam na podjęcie zdecydowanych działań ukierunkowanych na zwiększenie zadowolenia zespołu z pracy w KISS. Zespół Qmatch opracowujący badanie posiadał kluczową dla mnie umiejętność - zrozumienie oczekiwań jakie nasza firma pokładała w realizacji badania. Uważam, że Qmatch to bardzo dobre narzędzie dla wszystkich, którzy już zrozumieli, że kultura pracy jest cenniejsza od dowolnych procedur.
Mateusz Zguda
CEO KISS Digital

Umów się na prezentację

Umów się na rozmowę i prezentację frameworku Qmatch , podczas którego dowiesz się więcej o:

 • Frameworku Qmatch

 • Metodologii badania

 • Sposobie raportowania

 • Efektach projektu

Wybierz odpowiadający Ci termin w kalendarzu i zarezerwuj 30 minutową rozmowę.

Kultura organizacyjna wpływa na istotne wskaźniki kondycji firmy

1 %
lepsze wyniki

w porównaniu z firmami, które charakteryzują się kulturą niewspierającą

źródło: Heskett, 2015

1 %
mniejsza rotacja pracowników

w przypadku pracowników dopasowanych do kultury organizacyjnej

źródło: hbrp.pl

Baza wiedzy

Culture fit to nie mit. Kultura organizacyjna w procesach rekrutacyjnych

Jeśli chcemy rekrutować świadomie i skutecznie, musimy docenić aspekt kultury organizacyjnej. Nieudana rekrutacja to koszt 91 896 złotych, tymczasem dopasowanie pracowników do kultury organizacyjnej w firmie zmniejsza rotację o 32%. Jak więc diagnozować dopasowanie kulturowe, czyli popularny culture fit tak, żeby nasze wybory rzeczywiście służyły firmie? Przy rekrutowaniu pracowników często...

Czytaj więcej

Zespół

tomasz pietrzak

Tomasz Pietrzak

Posiada szerokie doświadczenie w dziedzinie zarządzania projektami i budowania zespołów. Pracował w
NN TFI (dawniej ING TFI), gdzie wprowadzał zwinne metodyki pracy oraz zarządzał zespołem Digital. Ma doświadczenie we wdrażaniu zmian organizacyjnych w firmach z sektora finansowego. 
Ekspert budowania procesów organizacyjnych.

Tomasz Nalewajk

Psycholog organizacji i psychoterapeuta. Ekspert w zakresie diagnozy organizacji w obszarach miękkich. Trener, moderator i facylitator, który ma na koncie ponad 500 godzin warsztatów.
15 lat doświadczenia w biznesie na stanowiskach kierowniczych. Pracował dla takich marek jak BP Polska, CD Projekt, PAYBACK, Real Hypermarkets, BZ WBK.

dr Michał Białek

Adiunkt Katedra Psychologii Ekonomicznej Akademii im. Leona Koźmińskiego. W trakcie habilitacji. Ekspert metodologii badań społecznych. Odbywał staże naukowe w Anglii, Niemczech, Kanadzie. Prowadził projekty badawcze m.in. dla Polkomtel, Dom Development.
Ekspert do spraw merytorycznych oraz metodologii badawczej.

FAQ

Diagnoza kultury organizacyjnej jest jest procesem kilkuetapowym.

 • Diagnoza kultury organizacyjnej
 • Analiza raportu z diagnozy
 • Zaplanowanie aktywności, które będą kształtować zmianę w organizacji na podstawie raportu.

Etap pierwszy, dzięki wykorzystaniu ankiety online jest procesem, który z reguły trwa około 2 tygodni. Pogłębiona analiza badania w zależności od wielkości organizacji może zająć kolejne 2-3 tygodnie, na tym etapie najczęściej pracujemy z liderem projektu po stronie klienta. Projektowanie zmiany najczęściej realizujemy razem z klientem w modelu ko-kreacji, korzystając z podejścia warsztatowego. 

Nie, raport z diagnozy kultury organizacyjnej pokazuje jakie kluczowe orientacje są dominujące w organizacji. Na podstawie takiej informacji nie można stwierdzić, czy dana kultura jest dobra lub zła. Można wywnioskować za to, że dana kultura nie wspiera strategii biznesowej lub ją wzmacnia. 

Raport z diagnozy kultury organizacyjnej jest punktem wyjścia dla liderów HR oraz osób zajmujących się w firmie zarządzaniem strategicznym. Raport kultury organizacyjnej oparty na danych pozwala na precyzyjne planowanie działań i aktywności w firmie skupionych na spójnej strategii:

 • dopasowanie nowych pracowników w organizacji do panującej lub pożądanej kultury
 • budowanie ścieżek rozwoju pracowników zgodnych z wizją kultury organizacyjnej
 • budowanie przewagi konkurencyjnej firmy poprzez świadome budowanie kultury organizacyjnej organizacji

Sprawdź też nasz Handbook o kulturze organizacyjnej!

Kultura organizacyjna jest jest charakter każdego człowieka. Każdy jest inny, ale na swój sposób podobny. Stwierdzenie, że dana osoba ma najlepszy charakter byłob dużym nadużyciem. Najlepszy dlaczego? Potrzebujemy kontekstu. Z tego samego powodu nie można powiedzieć, że dana firma nie dobrą lub złą kulturę organizacyjną. Pewne kultury sprawdzają się w danej sytuacji lepiej, a inne gorzej. Ważne, aby dopasować kulturę organizacji do strategii biznesowej oraz otoczenia rynkowego. 

Tak, model Qmatch został przebadany na próbie pracujących polaków w 2019 roku. Rzetelność mierzona wskaźnikiem Alfa Cronbacha dla 16 skal pomiarowych wynosi dla każdej ze skal powyżej 0.8. Oznacza to wysoki poziom rzetelności testu.

Trafność narzędzia w ocenie badanych wynosi 0.92, co także jest wysokim poziomem trafności. 

Ludzie tworzą kulturę organizacyjną, ale kultura organizacyjna to więcej niż ludzie. Tworzy się ona pomiędzy osobami i nie można jej uchwycić badając osobowość lub style poznawcze jednostek. 

Kultura organizacyjna jest powiązana z kluczowymi wskaźnikami efektywności w organizacji

Chcesz wiedzieć więcej?


Wyrażam zgodę na wysłanie moich danych w celu przetworzenia zapytania. Akceptuję fakt, iż podanie danych jest dobrowolne, oraz że przysługuje mi prawo do dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Twoje dane przetwarzane będą przez Qmatch, ul. Padewska 23/7, 00-777 Warszawa), która będzie przetwarzać Twoje dane wyłącznie w celu przeprocesowania Twojego zapytania i odpowiedzi na wszystkie nurtujące Cię pytania dotyczące naszej działalności.

Qmatch
Model naukowy i Badanie Kultury Organizacyjnej
 
Padewska 23
00-777
Warszawa, Polska