Zacznij mierzyć i zmieniać kulturę organizacyjną

Qmatch to model kultury organizacyjnej oraz narzędzie do jej diagnozy i projektowania zmiany. Pozwala na zarządzanie rozwojem organizacji w oparciu o dane. Dedykowane jest liderom HR oraz osobom zaangażowanym w kreowanie strategii organizacji. 

7Rlogo1
paypo_logo_1
bobo-logo (1)

Model kultury organizacyjnej

Model został opracowany przez zespół praktyków biznesu oraz naukowca Akademii Leona Koźmińskiego. Stoi na dwóch filarach – teorie naukowe oraz praktyka biznesowa. 

 • Kulturę organizacyjną można zmieniać

  Kultura to styl funkcjonowania organizacji, który jest relatywnie stały w czasie i jednocześnie podatny na zmianę. Nie jest to zatem coś dane raz na zawsze, ale właśnie obszar, który można zmieniać i kształtować.

 • Kultura to coś więcej niż suma jednostek

  Kultury organizacyjnej nie można zmierzyć i określić badając osobowość czy style poznawcze jednostek. To tak jak słuchać pojedynczych instrumentów. Dopiero, gdy złożymy je razem powstaje pełen utwór.

 • Kultura organizacyjna jest wielowymiarowa

  Organizacja nie jest jednorodnym bytem i tak samo jest z kulturą organizacyjną. Model wyróżnia szesnaście wymiarów, za pomocą których definiuje się kulturę organizacyjną, dzięki czemu można uchwycić wyjątkowość każdej organizacji.

matryca Qmatch

Dowiesz się w nim:

 • czym jest kultura organizacyjna i jak ją definiować 
 • jakimi modelami można opisać kulturę organizacyjną
 • jak mierzyć kulturę organizacyjną
 • jakie są kluczowe elementy dobrze zaplanowanej kultury organizacyjnej 
 

Kultura organizacyjna wpływa na istotne wskaźniki kondycji firmy

1 %
lepsze wyniki

w porównaniu z firmami, które charakteryzują się kulturą niewspierającą

źródło: Heskett, 2015

1 %
mniejsza rotacja pracowników

w przypadku pracowników dopasownych do kultury organizacyjnej

źródło: hbrp.pl

Wyzwaniem zespołów HR jest pozyskiwanie i utrzymywanie pracowników

Punktem wyjścia do tworzenia zmiany jest zrozumienie sytuacji obecnej. Qmatch umożliwia przeprowadzenie pełnej diagnozy kultury organizacyjnej. Badanie jest przeprowadzane w całości online, dlatego proces diagnozy jest bardzo szybki i efektywny dla organizacji, nie angażując wielu zasobów firmy.

Qmatch składa się z kilku modułów

COMPANY CULTURE SCAN
diagnoza kultury organizacyjnej

Qmatch pozwala poprzez internetowy kwestionariusz zdiagnozować panującą w firmie kulturę oraz klimat organizacyjny

TEAM CULTURE SCAN
diagnoza kultury organizacyjnej zespołu

Qmatch pozwala na pracę na poziomie zespołu. Pomaga HR Business Partnerom skuteczniej rozwijać managerów oraz podległe im zespoły.

VISION CULTURE SCAN
projekcja preferowanej kultury organizayjnej

Qmatch pozwala na zdefiniowanie wizji kultury organizacyjnej przez liderów. Wgląd w tzw. culture gap pomiędzy kulturą organizacyjną zespołów a liderami jest punktem startowym do budowania zmiany.

INDIVIDUAL CULTURE SCAN
preferowana kultura organizacyjna kandydata

Qmatch umożliwia weryfikację preferencji i oczekiwań co do kultury i klimatu organizacyjnego wobec potencjalnego kandydata.

Diagnoza kultury organizacyjnej

Kultura organizacyjna jest wielowymiarowa. Każda firma ma jakąś kulturę i nie można określić, czy jest ona dobra lub zła. Po prostu jest. Dopiero analizując kulturę w kontekście strategii biznesowej organizacji możemy ocenić, czy kultura wzmacnia realizację celów czy spowalnia. W ramach modelu Qmatch zdefiniowaliśmy 16 kluczowych obszarów definiujących kulturę organizacyjną. Raport z diagnozy jest przedstawiany na poziomie całej organizacji oraz poszczególnych zespołów. Dowiedz się więcej z naszego Handbooka!

wykres Qmatch
 • Test online

  Test zapewnia szybką i wygodną formę badania. Zajmuje około 20-30 minut. Dostępny na komputerze, tablecie lub urządzeniu mobilnym.

 • Dynamicznie budowany kwestionariusz

  Każdy kwestionariusz jest tworzony przez dedykowany algorytm, który zapewnia niepowtarzalność testu.

 • Metoda trudnych wyborów

  W kwestionariuszu stosujemy metodologię BEST i WORST (trudne wybory), dzięki temu wynik badania lepiej odzwierciedla rzeczywistą sytuację organizacji.

 • Autorski algorytm

  Kwestionariusz jest oparty o uczenie maszynowe i dopasowuje się do wyborów użytkownika.

Chcesz wiedzieć więcej?

Zostaw swój adres e-mail, skontaktujemy się z Tobą i porozmawiamy o wyzwaniu z jakim się mierzysz w swojej organizacji!

Baza wiedzy

Webinar – Jak kultura organizacyjna zwiększa skuteczność organizacji

Co w dzisiejszych czasach wpływa na wyniki osiągane przez przedsiębiorstwo? Nie ma na to jednej odpowiedzi, ale bardzo istotna jest kultura organizacyjna. Bo kultura firmy może zarówno wspierać zespół w realizacji wyników, ale jednocześnie przeszkadzać. Podczas webinar dla maratonHR.pl Tomasz Pietrzak oraz Tomasz Nalewajk odpowiedzieli na pytania:Czym jest kultura organizacyjna i jak wpływa na skuteczność organizacji?Jak diagnozować i mierzyć kulturę organizacyjną?W …

3 główne wyzwania dla HR Business Partner. Jakie narzędzia stosować?

1. Jak HR Business Partner może ścieżkę rozwoju dla managera i zespołu?W pracy HR Business Partnera bardzo ważne jest tworzenie wartości dla managerów z którymi współpracuje. Często managerami stają się eksperci w swojej dziedzinie i ich pojęcie roli managera i lidera zespołu jest odmienne od wizji HR BP. Jak zatem współpracować z managerami, którzy są skupieniu na poszerzaniu wiedzy w …

handbook_qmatch

[Handbook] Kultura organizacyjna. Dostępne modele i narzędzia. Jak ją zdefiniować i mierzyć?

Jak określać i mierzyć kulturę organizacyjną? Efektywna kultura organizacyjna, czyli taka, która wspiera strategię firmy, daje 20-30% lepsze wyniki w porównaniu z firmami, które charakteryzują się kulturą niewspierającą (Heskett, 2015). Dopasowanie do kultury zmniejsza rotację pracowników o 32% (O,Reilly, Chatmna, Caldwell, 1991) co jest istotne biorąc pod uwagę, że koszty nieudanej rekrutacji mogą wynosić nawet 91 tysięcy złotych (źródło: hbrp.pl) …

Zespół

tomasz pietrzak

Tomasz Pietrzak

Posiada szerokie doświadczenie w dziedzinie zarządzania projektami i budowania zespołów. Pracował w
NN TFI (dawniej ING TFI), gdzie wprowadzał zwinne metodyki pracy oraz zarządzał zespołem Digital. Ma doświadczenie we wdrażaniu zmian organizacyjnych w firmach z sektora finansowego. 
Ekspert budowania procesów organizacyjnych.

Tomasz Nalewajk

Psycholog organizacji i psychoterapeuta. Ekspert w zakresie diagnozy organizacji w obszarach miękkich. Trener, moderator i facylitator, który ma na koncie ponad 500 godzin warsztatów.
15 lat doświadczenia w biznesie na stanowiskach kierowniczych. Pracował dla takich marek jak BP Polska, CD Projekt, PAYBACK, Real Hypermarkets, BZ WBK.

dr Michał Białek

Adiunkt Katedra Psychologii Ekonomicznej Akademii im. Leona Koźmińskiego. W trakcie habilitacji. Ekspert metodologii badań społecznych. Odbywał staże naukowe w Anglii, Niemczech, Kanadzie. Prowadził projekty badawcze m.in. dla Polkomtel, Dom Development.
Ekspert do spraw merytorycznych oraz metodologii badawczej.

FAQ

Diagnoza kultury organizacyjnej jest jest procesem kilkuetapowym.

 • Diagnoza kultury organizacyjnej
 • Analiza raportu z diagnozy
 • Zaplanowanie aktywności, które będą kształtować zmianę w organizacji na podstawie raportu.

Etap pierwszy, dzięki wykorzystaniu ankiety online jest procesem, który z reguły trwa około 2 tygodni. Pogłębiona analiza badania w zależności od wielkości organizacji może zająć kolejne 2-3 tygodnie, na tym etapie najczęściej pracujemy z liderem projektu po stronie klienta. Projektowanie zmiany najczęściej realizujemy razem z klientem w modelu ko-kreacji, korzystając z podejścia warsztatowego. 

Nie, raport z diagnozy kultury organizacyjnej pokazuje jakie kluczowe orientacje są dominujące w organizacji. Na podstawie takiej informacji nie można stwierdzić, czy dana kultura jest dobra lub zła. Można wywnioskować za to, że dana kultura nie wspiera strategii biznesowej lub ją wzmacnia. 

Raport z diagnozy kultury organizacyjnej jest punktem wyjścia dla liderów HR oraz osób zajmujących się w firmie zarządzaniem strategicznym. Raport kultury organizacyjnej oparty na danych pozwala na precyzyjne planowanie działań i aktywności w firmie skupionych na spójnej strategii:

 • dopasowanie nowych pracowników w organizacji do panującej lub pożądanej kultury
 • budowanie ścieżek rozwoju pracowników zgodnych z wizją kultury organizacyjnej
 • budowanie przewagi konkurencyjnej firmy poprzez świadome budowanie kultury organizacyjnej organizacji

Sprawdź też nasz Handbook o kulturze organizacyjnej!

Kultura organizacyjna jest jest charakter każdego człowieka. Każdy jest inny, ale na swój sposób podobny. Stwierdzenie, że dana osoba ma najlepszy charakter byłob dużym nadużyciem. Najlepszy dlaczego? Potrzebujemy kontekstu. Z tego samego powodu nie można powiedzieć, że dana firma nie dobrą lub złą kulturę organizacyjną. Pewne kultury sprawdzają się w danej sytuacji lepiej, a inne gorzej. Ważne, aby dopasować kulturę organizacji do strategii biznesowej oraz otoczenia rynkowego. 

Chcesz wiedzieć więcej?


Wyrażam zgodę na wysłanie moich danych w celu przetworzenia zapytania. Akceptuję fakt, iż podanie danych jest dobrowolne, oraz że przysługuje mi prawo do dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Twoje dane przetwarzane będą  przez Humanrise, ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa), która będzie przetwarzać Twoje dane wyłącznie w celu przeprocesowania Twojego zapytania i odpowiedzi na wszystkie nurtujące Cię pytania dotyczące naszej działalności.

qmatch_powered_by_humanrise

Budynek Crown Point (5 piętro)
ul. Prosta 70
00-838 Warszawa

Ważne linki

Humanrise

Skontaktuj się z nami

 Copyright © 2019 | Proudly powered by Humanrise