Badanie Kultury Organizacyjnej

Data-driven analytics dla HR, Liderów, Managerów, Zespołów

Qmatch to model kultury organizacyjnej oraz narzędzie do jej badania i projektowania zmiany. Pozwala na zarządzanie rozwojem organizacji w oparciu o dane. Dedykowane jest liderom HR oraz osobom zaangażowanym w tworzenie strategii organizacji.  

bluerank
7R
lifetube logo
talentmedia logo
PAYPO
BOBO COWORKING

Model naukowy i narzędzie do badania kultury organizacyjnej

Qmatch to model i narzędzie do wielowymiarowego, ilościowego badania kultury organizacyjnej na poziomie firmy, zespołów i jednostek. Model wyróżnia 16 Orientacji Kultury, które definiują kulturę organizacyjną. Natężenie każdej Orientacji Kultury jest określane procentowo. Wyniki pokazują unikalną konfigurację Orientacji Kultury dla danej firmy czy zespołu. Część z nich jest obecna w danej organizacji, a część jest odrzucana. Te obecne sumują się do 100%, a te odrzucane do -100%. Wyróżniane są też Orientacje silnie obecne i Orientacje silnie odrzucane.

 • Kulturę organizacyjną można zmieniać

  Kultura to styl funkcjonowania organizacji, który jest relatywnie stały w czasie i jednocześnie podatny na zmianę. Nie jest to zatem coś dane raz na zawsze, ale właśnie obszar, który można zmieniać i kształtować.

 • Kultura to coś więcej niż suma jednostek

  Kultury organizacyjnej nie można zmierzyć i określić badając osobowość czy style poznawcze jednostek. To tak jak słuchać pojedynczych instrumentów. Dopiero, gdy złożymy je razem powstaje pełen utwór.

 • Kultura organizacyjna jest wielowymiarowa

  Organizacja nie jest jednorodnym bytem i tak samo jest z kulturą organizacyjną. Model wyróżnia szesnaście wymiarów, za pomocą których definiuje się kulturę organizacyjną, dzięki czemu można uchwycić wyjątkowość każdej organizacji.

Dowiesz się w nim:

 • czym jest kultura organizacyjna i jak ją definiować 
 • jakimi modelami można opisać kulturę organizacyjną
 • jak mierzyć kulturę organizacyjną
 • jakie są kluczowe elementy dobrze zaplanowanej kultury organizacyjnej 
 

Kultura organizacyjna wpływa na istotne wskaźniki kondycji firmy

1 %
lepsze wyniki

w porównaniu z firmami, które charakteryzują się kulturą niewspierającą

źródło: Heskett, 2015

1 %
mniejsza rotacja pracowników

w przypadku pracowników dopasownych do kultury organizacyjnej

źródło: hbrp.pl

"Niestety ludzie na ogół nie zdają sobie sprawy z modelu kultury swojej organizacji, dopóki nie zostanie on zakwestionowany, dopóki nie zetkną się z nową kulturą albo nie zostanie ona ukazana i wyjaśniona poprzez sporządzenie wykresu lub modelu”
ROBERT E. QUINN AND KIM S. CAMERON
Twórcy modelu kultury organizacyjnej - ocai

Wyzwaniem zespołów HR jest pozyskiwanie i utrzymywanie pracowników

Punktem wyjścia do tworzenia zmiany jest zrozumienie sytuacji obecnej. Qmatch umożliwia przeprowadzenie pełnej diagnozy kultury organizacyjnej. Badanie jest przeprowadzane w całości online, dlatego proces diagnozy jest bardzo szybki i efektywny dla organizacji, nie angażując wielu zasobów firmy.

Qmatch składa się z kilku modułów

COMPANY CULTURE SCAN
badanie kultury organizacyjnej

Diagnoza na poziomie całej organizacji. Możliwe jest uchwycenie różnic w postrzeganiu kultury przez osoby z różnych grup – na przykład menedżerowie versus specjaliści, zespół A versus zespół B, osoby z dłuższym stażem versus osoby z krótkim stażem.

TEAM CULTURE SCAN
badanie kultury organizacyjnej zespołu

Diagnoza na poziomie wybranego zespołu. Umożliwia uchwycenie specyfiki kultury organizacyjnej grupy liczącej pięć lub więcej osób. Wynik można porównać z innymi zespołami lub całą organizacją.

VISION CULTURE SCAN
projekcja preferowanej kultury organizacyjnej

Diagnoza oczekiwanej kultury organizacyjnej firmy lub zespołu. Umożliwia nakreślenie wizji kultury organizacyjnej i porównanie jej ze stanem obecnym. Dzięki temu ujawnia się tak zwany Culture Gap. Moduł stosowany najczęściej z kadrą menadżerską.

INDIVIDUAL CULTURE SCAN
preferowana kultura organizacyjna kandydata

Diagnoza preferowanej przez jednostkę kultury organizacyjnej. Umożliwia sprawdzenie preferencji pracowników wobec aktualnej kultury, a także jest narzędziem do weryfikacji i selekcji kandydatów do pracy.

Badanie kultury organizacyjnej

Kultura organizacyjna jest wielowymiarowa. Każda firma ma jakąś kulturę i nie można określić, czy jest ona dobra lub zła. Po prostu jest. Dopiero analizując kulturę w kontekście strategii biznesowej organizacji możemy ocenić, czy kultura wzmacnia realizację celów czy spowalnia. W ramach modelu Qmatch zdefiniowaliśmy 16 kluczowych obszarów definiujących kulturę organizacyjną. Raport z diagnozy jest przedstawiany na poziomie całej organizacji oraz poszczególnych zespołów. Dowiedz się więcej z naszego Handbooka!

Przykładowy wynik badania

Liderzy nadają kierunek, a zespół go realizuje, jednak wszyscy głównie skupiają się na maksymalizowaniu efektów, realizacji celów oraz na potrzebach klientów. Ważne jest posiadanie, nabywanie i rozwijanie wiedzy i umiejętności. Jakość jest ważną wartością, a pracownicy ze sobą współpracują, jednak są to raczej obszary wspierające główne Orientacje. Identyfikacja, Przyjemność, Bezpieczeństwo są umiarkowanie odrzucane, a zdecydowanie odrzucane jest Ryzyko i Transparencja.

Metodologia badania

 • Test online

  Test zapewnia szybką i wygodną formę badania. Zajmuje około 20-30 minut. Dostępny na komputerze, tablecie lub urządzeniu mobilnym.

 • Dynamicznie budowany kwestionariusz

  Każdy kwestionariusz jest unikalny i wewnętrznie zbalansowany.

 • Metoda trudnych wyborów

  W kwestionariuszu stosujemy metodologię BEST i WORST (trudne wybory) dającą jednoznaczne wyniki.

 • Autorski algorytm

  Kwestionariusz jest oparty o uczenie maszynowe i dopasowuje się do wyborów użytkownika.

Efekty dla organizacji

Na wykresie obok pokazano różnicę na czterech Orientacjach Kultury między kulturą obecną (Company Culture Scan), a kulturą oczekiwaną (Vision Culture Scan). W kulturze oczekiwanej nacisk kładzie się na innowacje, a Orientacja na Wyniki zdecydowanie traci na znaczeniu. Bardzo ciekawe insighty pojawiają się także, gdy zestawimy wyniki postrzegania kultury przez różne grupy (np. menedżerowie vs członkowie zespołu, osoby z krótkim stażem vs osoby z długim stażem).

 • Kwantyfikowalny obraz obecnej kultury organizacyjnej
 • Podstawa do zaprojektowania procesu zmiany kultury organizacyjnej
 • Zdefiniowanie kluczowych wskaźników mierzących jakość kultury organizacyjnej
 • Narzędzie do pracy z liderami organizacji oraz managerami
 • Zmierzony tzw. Culture Gap, czyli różnica pomiędzy obecną, a pożądaną kulturą organizacyjną

W mediach

Powstało nowe narzędzie do badania kultury organizacyjnej firmy

Z raportu dotyczącego kultury organizacji polskich firm, opracowanego przez Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia, możemy dowiedzieć się, że blisko 66 proc. badanych nie spotkało się z pojęciem kultury organizacji. Ci, którym było ono znane, potrafili wskazać pewne elementy obecne w ich miejscu pracy. Były to przede wszystkim aspekty strategiczne, misja oraz cele działania, które zostały określone jako istotne dla rozwoju firmy oraz mające wpływ na lojalność wobec pracodawcy.

Polacy stworzyli własny model i narzędzie do badania kultury organizacyjnej

Kultura organizacyjna to gorący temat, który bardzo szybko zyskuje na znaczeniu nie tylko w dużych korporacjach, ale też w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz startupach. Podkreśla się, że kultura organizacyjna jest ważna, ale niewiele organizacji wie jak rozpocząć pracę nad jej rozwojem i świadomym kształtowaniem. Często jest to obszar na styku strategii i HR, który jest postrzegany jako niepoliczalny.

Umów się na prezentację wersji DEMO

Umów się na rozmowę i prezentację wersji DEMO badania Qmatch , podczas której poznasz lepiej narzędzie o dowiesz się więcej o:

 • Modelu naukowym Qmatch

 • Metodologii badania

 • Sposobie raportowania

 • Efektach projektu

Wybierz odpowiadający Ci termin w kalendarzu i zarezerwuj 30 minutową rozmowę już teraz!

Klienci o nas

Badanie Qmatch dało nam jasny obraz naszej kultury organizacyjnej zarówno na poziomie całej firmy jak i zespołów. Uchwyciliśmy ciekawe i inspirujące różnice. Dowiedzieliśmy się też jaka jest oczekiwana kultura organizacyjna. Na tej podstawie zaplanowaliśmy serię działań, które będą kształtować kulturę organizacyjną w pożądanym kierunku. Qmatch to narzędzie dające głęboki wgląd w kulturę organizacyjną i pozwalające budować większą synergię między kulturą a strategią, a współpraca z zespołem przebiegła sprawnie i profesjonalnie.
Maciej Gałecki
CEO Bluerank
Qmatch wytłumaczył nam jak działa nasza firma. Czytelny obraz kultury organizacyjnej pozwolił nam na podjęcie zdecydowanych działań ukierunkowanych na zwiększenie zadowolenia zespołu z pracy w KISS. Zespół Qmatch opracowujący badanie posiadał kluczową dla mnie umiejętność - zrozumienie oczekiwań jakie nasza firma pokładała w realizacji badania. Uważam, że Qmatch to bardzo dobre narzędzie dla wszystkich, którzy już zrozumieli, że kultura pracy jest cenniejsza od dowolnych procedur.
Mateusz Zguda
CEO KISS Digital

Baza wiedzy

Motywowanie pracowników to ważny obszar kultury organizacyjnej w twojej firmie

Uwzględnienie tego, jakie wartości są ważne dla osób w firmie, jest kluczowe jeśli chodzi o motywowanie pracowników. Aby poznać je i przeanalizować istotne mechanizmy z nimi związane warto przeprowadzić badanie kultury organizacyjnej. Motywacja a motywowanie pracowników Motywowanie pracowników to jedna z najważniejszych kwestii nad jakimi pochylają się pracodawcy. Nic dziwnego,...

Czytaj więcej

Wyzwania HR – rekrutacja w IT, zarządzanie talentami i zmniejszenie rotacji w Software House.

Kultura organizacyjna pomaga pozyskiwać i utrzymać najlepsze talenty Rynek pracownika, szczególnie w branży IT, a zwłaszcza kategorii software house, to fakt. Coraz trudniej pozyskać i utrzymać prawdziwe talenty. Badania pokazują, że dzięki dopasowaniu kultury organizacyjnej do oczekiwań pracowników, można o 32% zmniejszyć rotację w organizacji. Ale jaka kultura jest sprzyjająca dla...

Czytaj więcej

Webinar – Jak kultura organizacyjna zwiększa skuteczność organizacji

Co w dzisiejszych czasach wpływa na wyniki osiągane przez przedsiębiorstwo? Nie ma na to jednej odpowiedzi, ale bardzo istotna jest kultura organizacyjna. Bo kultura firmy może zarówno wspierać zespół w realizacji wyników, ale jednocześnie przeszkadzać. Podczas webinar dla maratonHR.pl Tomasz Pietrzak oraz Tomasz Nalewajk odpowiedzieli na pytania: Czym jest kultura organizacyjna...

Czytaj więcej

Zespół

tomasz pietrzak

Tomasz Pietrzak

Posiada szerokie doświadczenie w dziedzinie zarządzania projektami i budowania zespołów. Pracował w
NN TFI (dawniej ING TFI), gdzie wprowadzał zwinne metodyki pracy oraz zarządzał zespołem Digital. Ma doświadczenie we wdrażaniu zmian organizacyjnych w firmach z sektora finansowego. 
Ekspert budowania procesów organizacyjnych.

Tomasz Nalewajk

Psycholog organizacji i psychoterapeuta. Ekspert w zakresie diagnozy organizacji w obszarach miękkich. Trener, moderator i facylitator, który ma na koncie ponad 500 godzin warsztatów.
15 lat doświadczenia w biznesie na stanowiskach kierowniczych. Pracował dla takich marek jak BP Polska, CD Projekt, PAYBACK, Real Hypermarkets, BZ WBK.

dr Michał Białek

Adiunkt Katedra Psychologii Ekonomicznej Akademii im. Leona Koźmińskiego. W trakcie habilitacji. Ekspert metodologii badań społecznych. Odbywał staże naukowe w Anglii, Niemczech, Kanadzie. Prowadził projekty badawcze m.in. dla Polkomtel, Dom Development.
Ekspert do spraw merytorycznych oraz metodologii badawczej.

FAQ

Diagnoza kultury organizacyjnej jest jest procesem kilkuetapowym.

 • Diagnoza kultury organizacyjnej
 • Analiza raportu z diagnozy
 • Zaplanowanie aktywności, które będą kształtować zmianę w organizacji na podstawie raportu.

Etap pierwszy, dzięki wykorzystaniu ankiety online jest procesem, który z reguły trwa około 2 tygodni. Pogłębiona analiza badania w zależności od wielkości organizacji może zająć kolejne 2-3 tygodnie, na tym etapie najczęściej pracujemy z liderem projektu po stronie klienta. Projektowanie zmiany najczęściej realizujemy razem z klientem w modelu ko-kreacji, korzystając z podejścia warsztatowego. 

Nie, raport z diagnozy kultury organizacyjnej pokazuje jakie kluczowe orientacje są dominujące w organizacji. Na podstawie takiej informacji nie można stwierdzić, czy dana kultura jest dobra lub zła. Można wywnioskować za to, że dana kultura nie wspiera strategii biznesowej lub ją wzmacnia. 

Raport z diagnozy kultury organizacyjnej jest punktem wyjścia dla liderów HR oraz osób zajmujących się w firmie zarządzaniem strategicznym. Raport kultury organizacyjnej oparty na danych pozwala na precyzyjne planowanie działań i aktywności w firmie skupionych na spójnej strategii:

 • dopasowanie nowych pracowników w organizacji do panującej lub pożądanej kultury
 • budowanie ścieżek rozwoju pracowników zgodnych z wizją kultury organizacyjnej
 • budowanie przewagi konkurencyjnej firmy poprzez świadome budowanie kultury organizacyjnej organizacji

Sprawdź też nasz Handbook o kulturze organizacyjnej!

Kultura organizacyjna jest jest charakter każdego człowieka. Każdy jest inny, ale na swój sposób podobny. Stwierdzenie, że dana osoba ma najlepszy charakter byłob dużym nadużyciem. Najlepszy dlaczego? Potrzebujemy kontekstu. Z tego samego powodu nie można powiedzieć, że dana firma nie dobrą lub złą kulturę organizacyjną. Pewne kultury sprawdzają się w danej sytuacji lepiej, a inne gorzej. Ważne, aby dopasować kulturę organizacji do strategii biznesowej oraz otoczenia rynkowego. 

Tak, model Qmatch został przebadany na próbie pracujących polaków w 2019 roku. Rzetelność mierzona wskaźnikiem Alfa Cronbacha dla 16 skal pomiarowych wynosi dla każdej ze skal powyżej 0.8. Oznacza to wysoki poziom rzetelności testu.

Trafność narzędzia w ocenie badanych wynosi 0.92, co także jest wysokim poziomem trafności. 

Ludzie tworzą kulturę organizacyjną, ale kultura organizacyjna to więcej niż ludzie. Tworzy się ona pomiędzy osobami i nie można jej uchwycić badając osobowość lub style poznawcze jednostek. 

Kultura organizacyjna jest powiązana z kluczowymi wskaźnikami efektywności w organizacji

Chcesz wiedzieć więcej?


Wyrażam zgodę na wysłanie moich danych w celu przetworzenia zapytania. Akceptuję fakt, iż podanie danych jest dobrowolne, oraz że przysługuje mi prawo do dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Twoje dane przetwarzane będą  przez Humanrise, ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa), która będzie przetwarzać Twoje dane wyłącznie w celu przeprocesowania Twojego zapytania i odpowiedzi na wszystkie nurtujące Cię pytania dotyczące naszej działalności.

Qmatch
Model naukowy i Badanie Kultury Organizacyjnej
 
Padewska 23
00-777
Warszawa, Polska