usługi

Audyt organizacyjny

Audyt organizacyjny (diagnoza stanu organizacji), daje wiedzę o sytuacji w firmie. Na jej podstawie można podjąć skuteczna działania naprawcze.

Czujesz, że w Twojej firmie potrzebna jest zmiana, ale nie wiesz, w jakim powinna iść kierunku. Porozmawiaj z naszym konsultantem. Będziesz rozmawiać bezpośrednio z audytorem.

Osoba do kontaktu
Tomasz Pietrzak
Consultant

Audytowi może podlegać konkretny proces, usługa, dział, linia produkcyjna czy konkretna sfera, a funkcjonowanie tych obszarów zależy od wielu różnych czynników, odmiennych w każdym przedsiębiorstwie.

W Qmatch Consulting audyt organizacyjny często nazywamy „Warsztatem Zerowym”.

Audyt firmy pozwala znaleźć odpowiedź na kluczowe pytania:

 • Co można usprawnić w firmie?
 • Poprawa których obszarów wpłynie najbardziej na zyskowność firmy?
 • Jak wprowadzić zmiany w firmie (co robić krok po kroku)?
 

Audyt organizacji pozwala spojrzeć na organizację z szerszej perspektywy

Spojrzenie z punktu widzenia pracowników lub całej organizacji jest trudne do uchwycenia przez osoby zarządzające. Audyt, czyli analiza z lotu ptaka (helicopeter view) pozwala na zrozumienie przyczyn obecnej sytuacji w firmie, a także możliwych konsekwencji.

Jak wygląda audyt firmowy krok po kroku?

Jakie obszary można objąć audytem?

Dobry audyt jest dopasowany do potrzeb firmy. Audyt organizacyjny można również podzielić na części. Pierwsza część audytu może nam wskazać atrakcyjne kierunki działania. Wtedy warto zająć się najbardziej pilnymi obszarami, a drugą część audytu przeprowadzić później.

Co analizujemy w ramach audytu organizacyjnego firmy?

Zakres audytu w firmie dopasowujemy do potrzeb organizacji i jej celów. Pracujemy na podstawie modelu strategicznego 7S dopasowanego do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstwSkupiamy się na ocenie 6 kluczowych obszarów w firmie oraz wartościach wspólnych.

Analizujemy procesy i procedury stosowane w organizacji.

Sprawdzamy m.in.:

 • czy kluczowe dla firmy obszary mają liderów,
 • czy pracownicy wiedzą, które zadania mają największą wartość dla organizacji,
 • czy w firmie nie ma powtarzalnych czynności, które można zautomatyzować.

Określamy cele organizacji i sposoby ich osiągnięcia, które były stosowane do tej pory.

Sprawdzamy m.in.:

 • czy decyzje podejmowane są spontanicznie, czy wynikają z planu,
 • czy zespół jest świadomy, dokąd zmierza firma,
 • czy firma planuje i wdraża działalność strategiczną, czy wyłącznie operacyjną.

Weryfikujemy, w jaki sposób działa organizacja. Jaki jest podział odpowiedzialności między pracownikami a zarządem.

Sprawdzamy też m.in.:

 • czy firma ma przejrzystą strukturę, która wspiera rozwój,
 • czy jest jasny podział obowiązków pracowników,
 • czy pracownicy wiedza, co leży w zakresie ich obowiązków,
 • jak wygląda przepływ informacji w firmie.

Analizujemy usługi i produkty. Sprawdzamy poziom umiejętności i kompetencji pracowników. 

Sprawdzamy też m.in.:

 • czy firma ma unikatowe / rzadko spotykane produkty lub usługi,
 • czy istnieją wyraźne przewagi konkurencyjne firmy,
 • czy pracownicy posiadają kompetencje potrzebne do realizacji strategii organizacji.

Analizujemy zasoby ludzkie w firmie – liczbę i jakość pracowników w organizacji.

Sprawdzamy też m.in.:

 • czy zespół posiada wyjątkowe kompetencje rzadko spotykane na rynku,
 • czy w firmie są jednostki, które mają znaczący wpływ na firmę,
 • czy w firmie są obecne systemy motywacyjne.

Definiujemy sposób zarządzania organizacją i panującą kulturę organizacyjną.

Sprawdzamy też m.in.:

 • czy w firmie są wypracowane dobre praktyki komunikacji w zespole,
 • jak zarząd komunikuje się z zespołami i pracownikami firmy,
 • czy komunikacja w firmie wspiera biznes, czy go spowalnia.

Audyt organizacyjny wieńczy analiza wspólnych wartości, które czasami nazywane są też kulturą organizacyjną.

To przekonania, wartości i normy, które powszechnie występują w organizacji. Kształtują jej zachowania i wpływają na podejmowane decyzje.

Zgodność wartości z pozostałymi strategicznymi elementami pozwala organizacji skutecznie działać efektywnie i osiągać zakładane wyniki.

Wynik audytu firmy

Do każdego audytu podchodzimy bardzo pragmatycznie, tj. dostosowujemy jego skalę do możliwości i potrzeb firmy. Naszym celem nie jest przygotowanie kilkudzisięciostaronnicowego raportu, ale wyłonienie kilku najważniejszych inicjatyw, które spowodują, że firma zrobi skok do przodu w wybranym obszarze.

Na podstawie informacji zebranych w trakcie prowadzenia audytu organizacyjnego konsultant sporządza dokument, który składa się z kilku części:

Podsumowanie audytu
 • analiza przedsiębiorstwa z lotu ptaka, czyli tzw. helicopter view przez pryzmat 7 kluczowych elementów dla funkcjonowania każdej organizacji
 • ocena każdego z obszarów strategicznych w skali od 0 do 10.
 • analiza przyczyn obecnej sytuacji w firmie oraz identyfikacja konkretnych problemów i wyzwań
 • silne strony organizacji
 • obszary możliwe do poprawy i zoptymalizowania w firmie.
 • identyfikacja kluczowych procesów w firmie i ich „wąskich gardeł”
Wnioski
 • identyfikacja obszarów w firmie, które wymagają poprawy
 • wskazanie możliwości optymalizacji procesów oraz zmian do wprowadzenia w poszczególnych obszarach działania firmy
 • analiza kompetencji pracowników (wiedza, doświadczenie, kompetencje)
Wyzwania
 • wskazanie krytycznych problemów do rozwiązania w firmie
 • wskazanie obszarów i zmian do wprowadzenia w dalszej kolejności
 • wskazówki dotyczące wprowadzania zmian w organizacji
Rekomendacje
 • Zestaw rekomendacji i działań mających zmienić status quo.
 • Przedstawienie kluczowych zmian do wdrożenia, które będą mieć największy wpływ na biznes
 • Action plan z konkretnymi działaniami do wdrożenia w firmie krok po kroku

Action plan, czyli konkretne kroki do wdrożenia w firmie

Po audycie otrzymujesz pakiet informacji, które pozwala na sprawne przeprowadzenie zmian organizacyjnych. Mówimy, co warto zrobić i rozpisujemy to na pojedyncze kroki ułożone w kolejności, od tych, które dadzą firmie najszybsze efekty.

Warsztat zerowy to najlepszy punkt wyjścia do dalszej pracy projektowej

Dlaczego warto przeprowadzić audyt w swojej firmie?

 • W firmie jest duża rotacja

 • Wszystkie decyzje są na głowie właściciela

 • Pracownicy nie wykazują inicjatywy

 • Klienci narzekają na obsługę klienta

 • Rywalizujemy z konkurencją tylko ceną

Audyt organizacyjny to też świetna możliwość, aby wypróbować model pracy z konsultantem

Wiele firm rozpoczyna współpracę z firmą doradczą właśnie od usługi audytu firmy.

Dzięki temu poza oczywistymi korzyściami dla firmy mogę zobaczyć, jak wygląda taka współpraca w praktyce, nie ponosząc znaczących kosztów i zdecydować, czy chcą skorzystać z pomocy konsultanta, przy wdrażaniu action planu, który jest efektem audytu firmy.

Zaufały nam firmy

Klienci o nas
Umów konsultację

Pracujemy z różnymi organizacjami:

 • firmy rodzinne i właścicielskie
 • firmy handlowe, usługowe, produkcyjne
 • spółki technologiczne
 • szybko rosnące małe firmy 

Rozumiemy, że każda z tych firm mierzy się z innymi wyzwaniami.  Odpowiednio dopasujemy rozwiązania do potrzeb i skali Twojego biznesu.


Newsletter
Praktyczna wiedza i sprawdzone rozwiązania, które możesz wdrażać w swojej firmie

Zapisz się na nasz newsletter. Zyskasz dostęp do dostęp do treści i dodatkowych materiałów, z którymi rozwiniesz swoją firmę.

Scroll to Top