Darmowy webinar: System prowizyjny dla handlowców, który zwiększa sprzedaż
usługi

Projektujemy
i ulepszamy systemy premiowe dla firm

Czy wiesz, że skrojony na miarę system premiowy może być kluczem do zwiększenia efektywności Twojego zespołu i wzrostu sprzedaży, nie obciążając jednocześnie budżetu firmy? Bez względu na to, czy już masz system premiowy, czy też jesteś w trakcie poszukiwań skutecznych sposobów na zmotywowanie pracowników, nasza ekspertyza w dziedzinie opracowywania systemów premiowych może sprawić, że Twój zespół osiągnie cele sprzedażowe szybciej, z większą satysfakcją, a co najważniejsze – przynosząc korzyści Twojemu biznesowi.
Lider obszaru
Tomasz Nalewajk
Consultant

Główne wyzwania firm posiadających systemy premiowe

   1. Niezrównoważone wydatki na premie:

    Firmy często napotykają problem z bilansowaniem budżetu przeznaczonego na systemy premiowe, co może prowadzić do nadmiernych wydatków. To ryzyko może obejmować wypłacanie premii, które nie są proporcjonalne do wyników finansowych firmy lub nie odzwierciedlają rzeczywistej produktywności pracowników.

   2. Brak mierzalności i obiektywności:

    System premiowy, który nie jest oparty na jasnych, mierzalnych kryteriach i obiektywnych danych, może prowadzić do niezadowolenia wśród pracowników i poczucia niesprawiedliwości. Jest to szczególnie prawdziwe, gdy pracownicy odczuwają, że premie są przyznawane w sposób subiektywny lub niejasny.

   3. Zbyt prosta lub zbyt skomplikowana struktura:

    Jeśli system jest zbyt prosty, może nie uwzględniać wszystkich istotnych aspektów pracy pracownika i nie premiować ich odpowiednio za różnorodne zadania. Z kolei zbyt skomplikowany system może być trudny do zrozumienia i zarządzania, co również prowadzi do frustracji i dezengażowania pracowników.

   4. Niedostateczne motywowanie pracowników:

    Niektóre systemy premiowe mogą nie być wystarczająco stymulujące, aby faktycznie motywować pracowników do podnoszenia swojej wydajności. Jeśli nagrody nie są atrakcyjne lub osiągalne, pracownicy mogą nie widzieć wartości w angażowaniu się w dodatkowe wysiłki.

   5. Brak korelacji z celami biznesowymi:

    System premiowy może nie być odpowiednio dostosowany do ogólnych celów biznesowych firmy. Jeśli nagrody nie są powiązane z kluczowymi wskaźnikami wydajności i celami strategicznymi, może to prowadzić do dysonansu i rozbieżności w działaniach.

   6. Niewłaściwa komunikacja i transparentność:

    Jeśli system premiowy nie jest komunikowany w sposób jasny i przejrzysty dla wszystkich pracowników, może to prowadzić do dezinformacji, spekulacji i niezadowolenia w miejscu pracy.

   7. Brak regularnej oceny i aktualizacji systemu:

    Firmy często zaniedbują regularne przeglądy i aktualizacje swoich systemów premiowych, co prowadzi do ich przestarzałości i nieskuteczności w zmieniającym się środowisku biznesowym.

   8. „Efekt pułapki celów”, gdy system jest wprost powiązany z ustalaniem celów na kolejny okres

    Często omawianym problemem w firmach, czyli tzw. „efekt pułapki celów” czy „problem sandbagging”, oznacza, że pracownicy, którzy osiągają wyjątkowe wyniki, często są „karani” przez system poprzez dostawanie coraz to wyższych celów, co może prowadzić do frustracji, wypalenia i zniechęcenia. Z drugiej strony, pracownicy, którzy dostosowują się do tej dynamiki, mogą celowo minimalizować swoją wydajność, aby uniknąć podniesienia poprzeczki w przyszłości.

    

  1. Rozwiązaniem tych problemów jest stworzenie indywidualnego systemy motywacyjnego, który może łączyć systemy premiowe i prowizyjne.

Zespół Qmatch wspiera naszą organizację w porządkowaniu procesów, ustalaniu strategii rozwoju oraz w stworzeniu nowego systemu premiowego. Doceniamy osobiste zaangażowanie konsultantów, elastyczność na zmieniające się potrzeby oraz realizowanie postawionych wcześniej celów. Ich rozumienie i świadomość wyzwań naszej branży bardzo pomaga w kształtowaniu i optymalizacji procesów spółki. Ważne jest, że jako konsultanci nie tylko proponują nam nowe rozwiązania, ale również facylitują proces wdrażania tych zmian w organizacji.

Kluczowe problemy firm nieposiadających systemów premiowych

Firmy doświadczające braku motywacji pracowników mogą zauważyć spadek wydajności i zadowolenia z pracy, co często prowadzi do niższej jakości pracy i klientów. Motywowani pracownicy częściej przekraczają oczekiwania, wykazując się innowacyjnością i zaangażowaniem, co jest kluczowe dla długotrwałego sukcesu organizacji.

Organizacje borykające się z wyzwaniami w osiąganiu celów sprzedaży mogą odczuwać presję na różnych szczeblach, wpływając na morale i stabilność finansową. Nieosiąganie celów może wynikać z wielu czynników, takich jak nieadekwatne strategie, błędy w prognozowaniu lub brak umiejętności sprzedażowych.

Wysoka rotacja pracowników jest nie tylko kosztowna finansowo, ale także destrukcyjna dla kultury organizacji. Pracownicy często odchodzą z powodu braku możliwości rozwoju, niesatysfakcjonujących warunków pracy lub nieodpowiedniego zarządzania.

Pracownicy mogą nie osiągać oczekiwanych wyników z powodu braku jasnych celów, niewłaściwego przywództwa, braku niezbędnych narzędzi lub niewystarczających umiejętności i wiedzy.

Utrzymanie najlepszych talentów jest kluczowe dla ciągłości i wzrostu firmy. Problemy z zatrzymaniem cennych pracowników mogą wynikać z konkurencyjności rynku pracy, braku ścieżek rozwoju lub niewłaściwego uznania i nagród.

Kultura organizacyjna i zadowolenie pracowników są ściśle powiązane. Niezdrowa kultura może prowadzić do konfliktów, braku współpracy i generalnego niezadowolenia pracowników, które mogą wpływać na wszystkie aspekty działalności.

Pracownicy poszukują możliwości rozwoju i awansów w swojej karierze. Brak jasnych ścieżek kariery i możliwości rozwoju może prowadzić do frustracji i demotywacji, wpływając na wydajność i lojalność pracowników.

Zespoły, które nie pracują efektywnie, mogą spowolnić postęp projektów i negatywnie wpłynąć na realizację celów firmy. Problemy te mogą wynikać z niedostatecznego zarządzania, braku umiejętności lub niewłaściwej dynamiki zespołowej.

Na czym polega doradztwo przy systemie premiowym?

Szukając wsparcia przy tworzeniu systemów premiowych i prowizyjnych, zyskujesz dostęp do ekspertyzy naszych konsultantów, którzy posiadają bogate doświadczenie i wiedzę zdobytą w trakcie realizacji licznych projektów. Nasz zewnętrzny ekspert, specjalizujący się w opracowywaniu systemów premiowych, wnosi świeże spojrzenie, umiejętnie łącząc go z praktyczną wiedzą, aby dostarczyć Twojej firmie skrojone na miarę, efektywne rozwiązania. W procesie doradztwa podchodzimy kompleksowo – od diagnozy, przez planowanie i implementację, aż po analizę efektów wprowadzonych zmian. Z nami zbudujesz system, który realnie wpłynie na motywację i efektywność Twojego zespołu, a co za tym idzie – na wyniki finansowe Twojej organizacji.

Kalkulator systemu premiowego

Szukasz kalkulatora premii dla pracowników?

Przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny kalkulator, z którym zaprojektujesz własny system premiowania pracowników. Możesz  wykorzystać go też do zarządzania obecnym systemem premiowym.

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać arkusz – wzór systemu premiowania.

Rodzaje systemów premiowych

Liniowy

Jest to prosty system, gdzie premia jest proporcjonalna do osiągniętych wyników. Im więcej pracownik sprzedaje, tym większą premię otrzymuje.

Progresywny

Premia wzrasta w sposób nieliniowy w miarę wzrostu wyników. Pracownicy są dodatkowo nagradzani za przekraczanie pewnych progów sprzedaży lub innych wskaźników.

Zespołowy

Premie są przyznawane na podstawie osiągnięć całego zespołu lub działu, zamiast indywidualnych wyników. Celem jest promowanie współpracy i kooperacji w zespole.

Zrównoważony

Łączy elementy motywacji indywidualnej i zespołowej, premia zależy zarówno od wyników osobistych, jak i całego zespołu.

Marżowy

Premie są przyznawane na podstawie marży, jaką przynosi sprzedaż, a nie samej wartości sprzedaży, co promuje sprzedaż produktów lub usług o wyższej rentowności.

Oparty o cele

Premie są przyznawane za osiągnięcie lub przekroczenie określonych, wcześniej ustalonych celów, nie tylko sprzedażowych, ale też np. jakościowych czy dotyczących obsługi klienta.

Kompetencyjny

Premie są przyznawane za rozwijanie kompetencji, które są kluczowe dla firmy, np. zdobycie nowych certyfikatów lub umiejętności.

Uznaniowy

Premie są przyznawane na podstawie subiektywnej oceny przełożonych, często w formie premii uznaniowej za wyjątkowe osiągnięcia.

Mieszany

Łączy elementy różnych modeli premiowych, by zapewnić wszechstronną motywację, uwzględniając różne aspekty działalności pracownika i zespołu.

Dedykowany konsultant projektowy

Tomasz Nalewajk
Ekspert tworzenia systemów premiowych
Dedykowany ekspert, Tomasz Nalewajk, gwarantuje wsparcie na każdym etapie projektu – od bezpłatnej konsultacji aż po jego finalizację. Jako doświadczony psycholog organizacji i specjalista od motywacji zespołowej, poprowadzi Twój projekt systemu premiowego. Jego bogate doświadczenie, zdobyte zarówno na polskim jak i międzynarodowym rynku, obejmuje rozwijanie programów lojalnościowych i budowanie motywacji.

Klienci o współpracy z nami:

Dzięki swojej wiedzy i zaangażowaniu Pan Tomasz Nalewajk stworzył program dostosowany zarówno do potrzeb naszej branży, jak i organizacji. Doceniamy również styl pracy Pana Tomasza – niezwykle empatyczny i zorientowany na potrzeby klienta. Z przyjemnością będziemy kontynuować współpracę z Qmatch Consulting.

Jak wygląda proces budowy systemu premiowego w firmie?

Napisaliśmy e-book o podstawach tworzenia systemów premiowych

Chcesz samodzielnie stworzyć system premiowy w firmie, ale nie wiesz, od czego zacząć? 

Bazując na doświadczeniu zdobytym przy projektowaniu systemów dla klientów, napisaliśmy e-book „7 kroków do stworzenia skutecznego systemu premiowego”, gdzie opisujemy 7 kluczowych elementów, które ułatwią Ci pracę nad własnym system premiowym w organizacji. Wykorzystasz je przy tworzeniu systemu premiowania handlowców, systemu premiowania pracowników produkcji oraz innych działów w firmie.

Pobierz e-book zupełnie za darmo i zaprojektuj własny system premiowy w firmie.

Zaufały nam firmy
nanovo
aww sinevia
zdrowit-logo
logo albeco
komtur logo
duraline logo
kingspan light air
pib broker
pulsar bhp
Nat Cargo logo
wgt logo
fast it logo
duży ben logo
Klienci o nas
Zadaj nam pytanie

Chcesz dowiedzieć się, jaki system premiowy jest najlepszy dla Twojego zespołu, a może chcesz sprawdzić mocne i słabe strony działającego systemu? Napisz do nas i umów się na darmową konsultację z ekspertem. 


Newsletter

To nie newsletter sprzedażowy o naszych usługach, to raczej zbiór opinii na podstawie tego co się dzieje w projektach realizowanych w Qmatch Consulting.

Naszym celem jest koncentracja na wyzwaniach, z którymi zmaga się nasz klient, oraz prezentowanie metod, którymi im wspieramy. Zagadnienia, które  omawiamy, intensywnie stymulują nasze procesy myślowe, i mam nadzieję, że będą miały podobny wpływ na Ciebie.

W każdym wydaniu naszego biuletynu skupimy się na jednym konkretnym temacie, dając Ci możliwość głębszego zrozumienia i refleksji nad istotnymi aspektami prowadzenia biznesu.

Scroll to Top