Darmowy webinar: System prowizyjny dla handlowców, który zwiększa sprzedaż
usługi

Skuteczne systemy prowizyjne dla firm

System prowizyjny pełni istotną rolę w zespołach sprzedaży i może bezpośrednio wpływać na ogólną efektywnością firmy. Odpowiednio skonstruowany model prowizyjny potrafi nie tylko efektywnie motywować zespół sprzedażowy do zwiększonej aktywności i wydajności, ale także staje się kluczowym elementem w realizacji celów całego przedsiębiorstwa. Z drugiej strony system niewłaściwie zaprojektowany może niestety, hamować potencjał sprzedażowy, generować nadmiernie wysokie koszty operacyjne oraz powodować nadużycia. 

Lider obszaru
Tomasz Nalewajk
Konsultant
Kiedy warto ulepszyć istniejący system prowizyjny?
 1. System prowizyjny uniemożliwia realizację celów firmy

  Odpowiednio skonstruowany system prowizyjny powinien aktywnie wspomagać Twoją firmę w osiąganiu celów sprzedażowych. Jeśli obecna struktura nie wspiera realizacji celów i targetów sprzedaży, warto przyjrzeć się możliwościom jego udoskonalenia, aby lepiej dostosować strategie motywacyjne do indywidualnych i zespołowych aspiracji pracowników oraz celów organizacji.

 2. Zbyt wysokie koszty systemu prowizyjnego

  Optymalizacja kosztów to kluczowy element w zarządzaniu finansami firmy. Jeżeli zauważasz, że Twój system prowizyjny znacząco obciąża budżet, bez przynoszenia wymiernych korzyści w postaci wzrostu sprzedaży czy poprawy wyników zespołu, czas zastanowić się nad jego rekonstrukcją.

 3. Zbyt skomplikowana struktura prowizyjna

  Skomplikowany i niejasny system prowizyjny może prowadzić do demotywacji pracowników, którzy mogą nie rozumieć, jak ich praca przekłada się na otrzymywane wynagrodzenie. Warto ulepszyć system, czyniąc go bardziej przejrzystym i zrozumiałym, co z kolei może przyczynić się do wzrostu efektywności i zaangażowania zespołu.

 4. Brak elementu motywującego w systemie prowizyjnym

  System prowizyjny, który nie motywuje pracowników do podnoszenia jakości i ilości pracy, nie spełnia swojej podstawowej roli. Analiza i modyfikacja istniejącego systemu, tak aby stał się on źródłem pozytywnych zachęt i realnych korzyści dla Twoich pracowników, może stać się fundamentem do budowania wyższej wydajności i osiągania lepszych wyników.

 5. Jednowymiarowy system oparty tylko na prowizji
  Sama prowizja za sprzedaż, to system dobrze działający w niewielu przypadkach. W firmach dojrzałych, z wieloma produktami/usługami i długim cyklem sprzedaży, rzadko się sprawdza. Dobry system może zawierać wypłatę prowizji, ale nie powinien być to dominujący element systemu.

Nie wiesz od czego zacząć?

Przeprowadzanie audytu organizacyjnego, czyli szczegółowej diagnozy stanu firmy, może stać się fundamentem do wprowadzenia skutecznych zmian i rozwoju biznesu. Nasze usługi audytowe dostarczają istotnej wiedzy o obecnej sytuacji przedsiębiorstwa, umożliwiając podejmowanie celowanych działań naprawczych.

Czy Twoja firma stoi przed wyzwaniami, które wymagają zmian, ale nie jesteś pewien, który kierunek będzie najbardziej korzystny? Skorzystaj z profesjonalnej konsultacji naszych ekspertów, w rozmowie z naszym specjalistą, będziesz miał okazję omówić indywidualne potrzeby i wyzwania Twojej firmy, planując strategie naprawcze oparte na dogłębnym audycie.

Doradztwo przy projektowaniu systemów prowizyjnych

Częste błędy w strukturze systemów prowizyjnych, takie jak długo nieaktualizowane założenia lub chaotycznie wprowadzane zmiany, mogą prowadzić do komplikacji i nieefektywności. Rozpoznajemy i eliminujemy te przeszkody, aby zapewnić klarowność i sprawnie funkcjonujący system premiowy.

Tworzymy systemy prowizyjne, które cechują się prostotą i przejrzystością. Nasze rozwiązania opierają się na jasnych założeniach i łatwych do zrozumienia zasadach, umożliwiając sprawiedliwe i motywujące premiowanie Twojego zespołu.Nie ważne, czy Twoja firma jest na etapie dynamicznego rozwoju, czy też maksymalizacji zysków – zaproponujemy model prowizji, który zostanie precyzyjnie dopasowany do obecnej strategii i etapu rozwoju Twojej organizacji, wspierając jej konkretne cele i potrzeby.

Nasza codzienna praktyka to tworzenie oraz optymalizacja istniejących systemów prowizyjnych, wprowadzając skuteczne metody przyznawania prowizji i konstruując założenia, które autentycznie wspierają realizację celów oraz motywowanie pracowników.

Gdzie wprowadzić system prowizyjny?

System prowizyjny dla handlowców

Sprzedaż w Dziale Handlowym idzie słabo? Dobrze zaprojektowany system prowizyjny motywuje handlowców do osiągania lepszych wyników sprzedażowych.

System prowizyjny w dziale sprzedaży

System prowizyjny, często spotykany w zespołach sprzedażowych. Co do zasady działa jako instrument motywacyjny dla sprzedawców i handlowców, ale także jako narzędzie zwiększające sprzedaż i wpływając na całkowite przychody firmy.

„Im więcej sprzedasz, tym więcej zarobisz” – ten model motywacji finansowej ma na celu zwiększenie wydajności oraz podkreślenie bezpośredniej korzyści finansowej dla pracowników. Tak mówi teoria. Jednak podstawa wynagrodzenia, czyli minimalne wynagrodzenie, jest istotnym elementem, który stabilizuje zarobki handlowców, nawet gdy nie osiągają one założonych celów sprzedażowych. Integracja tej podstawy z precyzyjnie zdefiniowanymi zadaniami, jest strategią, która równoważy pewność stałego dochodu z zachętą do aktywności sprzedażowej.

W naszym podejściu do modelowania systemów prowizyjnych, równowaga pomiędzy motywacją do osiągania wyższych celów sprzedażowych, a zapewnieniem stabilności finansowej handlowców stoi na czele priorytetów. Tworzymy systemy, które nie tylko wspierają indywidualne cele handlowców, ale także zharmonizowane są z ogólnymi celami biznesowymi Twojej firmy.

System prowizyjny w innych działach

Choć często kojarzone głównie z działem sprzedaży, systemy prowizyjne i premiowe mogą być wprowadzane także w innych działach organizacji, tworząc wszechstronny mechanizm motywacyjny, który docenia wkład każdego pracownika we wspólne cele i sukcesy firmy.

W zależności od specyfiki i ustalonych celów organizacji, system prowizyjny, skrojony na miarę charakteru pracy i obowiązków poszczególnych działów, może stymulować pracowników do wydajniejszej pracy, jednocześnie wspierając osiąganie strategicznych celów firmy.

Ważne, aby każdy pracownik poczuł, że ma równą szansę na uzyskanie dodatkowego wynagrodzenia za swój wkład w rozwój firmy. Tworzenie systemów premiowych, które są wyłączne dla pewnych grup pracowników, może prowadzić do dysfunkcji i konfliktów w zespole, wywołując niechciane podziały na „lepszych” i „gorszych”. Strategia równego dostępu do premii i uwzględnienie różnych form premiowania w różnych działach jest kluczowe dla utrzymania zdrowej dynamiki i morale w zespole.

Więcej pisaliśmy o tym w e-booku “7 kroków do stworzenia skutecznego systemu premiowego”. 

Skontaktuj się z nami

Opowiedz z jakim wyzwaniem się mierzysz naszemu konsultantowi. Podczas takiej rozmowy opowiemy w jaki sposób pracujemy i jak rozwiązaliśmy podobne wyzwaniami. Wspólnie wypracujemy możliwe kierunki współpracy!

Osoba do kontaktu
Tomasz Pietrzak
Konsultant

Najważniejsze składniki systemu prowizyjnego

Podstawa wynagrodzenia

Gwarantująca pracownikowi stabilność finansową, niezależną od zmienności wyników sprzedaży.

Wyzwalacze prowizji

Jasno określone warunki, które, gdy są spełnione, aktywują wypłatę prowizji (np. osiągnięcie minimalnej kwoty sprzedaży).

Progi prowizji

Konkretne, mierzalne cele sprzedażowe, których osiągnięcie wiąże się z konkretnymi stawkami prowizyjnymi.

Zróżnicowanie prowizji

Adaptacja wysokości prowizji do różnych poziomów osiąganych wyników lub różnych kategorii produktów/sprzedaży.

Transparentność i dobra komunikacja systemu

Zrozumiałe i łatwo dostępne informacje dla pracowników odnośnie zasad i mechanizmów systemu prowizyjnego.

Elastyczność systemu

Zdolność do modyfikacji zasad prowizji z uwzględnieniem zmieniających się warunków rynku i potrzeb firmy.

Monitoring i ocena wyników

Regularne sprawdzanie efektywności systemu oraz wprowadzanie potrzebnych poprawek i aktualizacji.

Pętla feedbacku 

Zapewnienie niezbędnego wsparcia oraz konstruktywnego feedbacku, aby pracownicy mogli skuteczniej osiągać wyznaczone cele.

W budowie efektywnego systemu prowizyjnego, integracja tych elementów, jest kluczowa do zapewnienia, że system nie tylko nagradza osiągnięcia, ale także konsekwentnie motywuje zespół do dalszego rozwoju i wydajności. Zbalansowanie stabilności finansowej pracownika z zachętami do podnoszenia poprzeczki jest sztuką, którą warto rozwijać, biorąc pod uwagę dynamikę zmieniającego się rynku i oczekiwania zespołu.

Zaufały nam firmy
pib broker
nanovo
duży ben logo
komtur logo
zdrowit-logo
kingspan light air
duraline logo
aww sinevia
logo albeco
fast it logo

Opinie klientów

Przeczytaj case study z budowania systemów premiowych w firmach

Casestudy

[Case study] Digitalizacja procesów komunikacji w zespole

Dobra komunikacja w zespole jest istotna szczególnie w przypadku gdy mówimy o komunikacji w zespole projektowym. Wdrożenie nowego produktu trwa kilka tygodni i angażuje większość działów firmy. Wykorzystanie narzędzi digital, może wyraźnie zwiększyć efektywność procesu i sprawić, że zespołowi będzie pracowało się lepiej. Limpol działa na rynku od 25 lat

Czytaj więcej »
Zadaj nam pytanie

Newsletter

To nie newsletter sprzedażowy o naszych usługach, to raczej zbiór opinii na podstawie tego co się dzieje w projektach realizowanych w Qmatch Consulting.

Naszym celem jest koncentracja na wyzwaniach, z którymi zmaga się nasz klient, oraz prezentowanie metod, którymi im wspieramy. Zagadnienia, które  omawiamy, intensywnie stymulują nasze procesy myślowe, i mam nadzieję, że będą miały podobny wpływ na Ciebie.

W każdym wydaniu naszego biuletynu skupimy się na jednym konkretnym temacie, dając Ci możliwość głębszego zrozumienia i refleksji nad istotnymi aspektami prowadzenia biznesu.

Scroll to Top