usługi

Doradztwo strategiczne

Specjalizujemy się w kreowaniu i wdrażaniu strategii biznesowych, aby napędzać efektywność i zdefiniować strategiczne kierunki rozwoju Twojej firmy. W Qmatch Consulting tworzymy praktyczne, sprawdzone strategie, które są fundamentem dla zespołów do rozwoju i skalowania biznesu. Nie tylko pomagamy wyznaczać kurs – skutecznie wspieramy również w jego realizacji, gwarantując, że strategiczne plany przekładają się na konkretne działania i osiągane wyniki.
Osoba do kontaktu
Tomasz Pietrzak
Consultant

Na czym polega doradztwo strategiczne?

Doradztwo strategiczne pełni kluczową rolę w kształtowaniu długofalowego sukcesu firmy, angażując się w rozwijanie i implementację sprawdzonych strategii. Celem jest nie tylko pomóc przedsiębiorstwu znaleźć się w bardziej korzystnej pozycji, ale także zapewnić trwałość i konkurencyjność w zmieniającym się środowisku biznesowym. Dlatego strategia — często mylona z wizją i celami — musi być produktem głębokiej analizy wewnętrznej działalności firmy oraz uwzględnienia działań konkurencji i trendów rynkowych.

Dobra strategia korporacyjna, będąca fundamentem doradztwa strategicznego, jest jednocześnie prostą i zrozumiałą dla każdego członka zespołu, jak i dla osób postronnych. Opracowuje się ją poprzez:

 1. Diagnozę Strategiczną – ocena bieżącej sytuacji firmy i identyfikacja obszarów do poprawy.
 2. Wskazówki Realizacyjne – kierunki działań i rekomendacje odnośnie wprowadzania zmian.
 3. Konkretne Działania – szczegółowe plany i inicjatywy mające na celu realizację wyznaczonych kierunków rozwoju.

Na koniec, wartościową strategię warto zawrzeć w klarownym, skondensowanym opisie, zwanym „strategy statement”, który efektywnie komunikuje główne punkty i cel strategii, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji.

Doradztwo strategiczne - nasze usługi

Diagnoza strategiczna

Przeprowadzimy analizę potencjału i efektywności organizacji. Zbadamy między innymi bariery jej wzrostu i przedstawimy analizę, która pokaże główne obszary do rozwoju. 

Strategia rozwoju

Stworzymy strategię rozwoju, gdzie określimy konkretne działania. Mają one prowadzić do istotnych usprawnień, które przełożą się na lepsze wyniki finansowe organizacji. 

Strategia sprzedaży

Na podstawie analizy segmentów i stworzonych person opracujemy strategią sprzedaży. Zaprojektujemy też powtarzalny proces sprzedażowy, który może być samodzielnie prowadzony przez dział handlowy.

Strategia marketingowa

Opracujemy strategię brandową i produktową wspierając stworzenie silnych marek. Dobierzemy odpowiednie narzędzia komunikacyjne i ułożymy plany operacyjne. 

Optymalizacja budżetowa

Przyjrzymy się takim aspektom jak proces budżetowania, premiowania czy kontroli kosztów w organizacji. Połączymy te obszary z opracowaną strategią biznesową i wskażemy możliwe optymalizacje.

Optymalizacja procesów

Poszukamy oszczędności w czasie i pieniądzu. Przeanalizujemy i zmapujemy procesy biznesowe. Wybierzemy i wdrożymy narzędzia digital, które je przyśpieszą. Zwiększymy też efektywność pracowników w procesie. 

Wdrożenie strategii

Doradztwo strategiczne to także praktyczne wsparcie we wdrożeniu opracowanych strategii z różnych obszarów. Pracujemy w formule extended team. Stajemy się częścią zespołu i wspieramy proces zmiany podczas codziennej pracy.

Sprawdź artykuły na blogu o strategii

Czy każda firma musi mieć strategię?

Strategia – czy warto na nią poświęcać czas? Koniec roku i moje myśli koncentrują się wokół jednego kluczowego słowa: strategia. Po tych „ciekawych” latach, które od wszystkich wymagały ogromnej elastyczności i determinacji, wyczuwam, że dla wielu firm nadszedł czas, by ponownie przemyśleć, w jaki sposób chcemy kształtować naszą przyszłość. Rozmawiając z...

Czytaj więcej

Jaki jest problem z budowaniem strategii?

Balansowanie między procesem a magią? W świecie biznesu pojęcie „strategii” często przybiera różne formy i definicje. Przedsiębiorcy zmagają się z jego wieloznacznością, co prowadzi do tworzenia strategii według własnego uznania. Istnieje przekonanie, że strategia to rodzaj magii biznesowej – skomplikowana i abstrakcyjna – która jest zarezerwowana tylko dla wielkich korporacji....

Czytaj więcej

Dla kogo jest doradztwo strategiczne?

Doradztwo strategiczne stanowi wartościowe narzędzie dla wielu organizacji, nie tylko tych dużych czy już ustanowionych na rynku. Oto kilka sytuacji, w których doradztwo strategiczne może okazać się szczególnie korzystne:

 1. Dla firm w fazie wzrostu:

  • Młode, dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwa, które potrzebują kierunku i struktury, aby skalować działalność efektywnie i zrównoważone.

 2. Dla doświadczonych organizacji:

  • Duże, ustanowione firmy, które szukają świeżych perspektyw lub chcą zmierzyć się z nowymi wyzwaniami rynkowymi.

 3. Dla firm przeżywających trudności:

  • Organizacje, które napotykają na przeszkody lub trudności i szukają środków, aby odwrócić negatywne tendencje.

 4. Dla przedsiębiorstw w fazie transformacji:

  • Firmy, które przechodzą przez zmiany strukturalne lub rynkowe i potrzebują pomocy w nawigacji przez ten proces.

 5. Dla firm ekspansji rynkowej:

  • Organizacje, które rozważają wejście na nowe rynki lub ekspansję geograficzną i szukają wsparcia w analizie i strategii.

 6. Dla firm wprowadzających nowe produkty/usługi:

  • Przedsiębiorstwa, które planują wprowadzić na rynek nowe oferty i pragną opracować skuteczną strategię wejścia.

 7. Dla firm w okresie sukcesji:

  • Rodzinne firmy lub przedsiębiorstwa w fazie przekazania kontroli nad biznesem na kolejne pokolenie lub nowe kierownictwo.

 8. Dla organizacji non-profit:

  • Organizacje pozarządowe lub inne non-profit, które chcą zwiększyć swoją wpływowość i efektywność operacyjną.

 9. Dla start-upów szukających kierunku:

  • Nowe przedsiębiorstwa, które poszukują kierunku i strategii, aby zoptymalizować swoje szanse na sukces i uniknąć typowych pułapek.

 10. Dla firm pragnących rewitalizacji marki:

  • Przedsiębiorstwa, które pragną odświeżyć swoją markę i poszukują nowych, innowacyjnych podejść do rynku.

Praktyczne, doświadczone doradztwo strategiczne może dostarczyć wartościowych perspektyw i narzędzi, aby te różne typy organizacji mogły przekształcić swoje wyzwania w możliwości i osiągnąć swoje cele biznesowe.

Skontaktuj się z nami

Opowiedz z jakim wyzwaniem się mierzysz naszemu konsultantowi. Podczas takiej rozmowy opowiemy w jaki sposób pracujemy i jak rozwiązaliśmy podobne wyzwaniami. Wspólnie wypracujemy możliwe kierunki współpracy!

Osoba do kontaktu
Tomasz Pietrzak
Konsultant

Doradztwo strategiczne jest szczególnie adekwatne w następujących przypadkach:

W każdym z wymienionych przypadków, doradztwo strategiczne może zaoferować indywidualne podejście i skrojone na miarę rozwiązania, które pomogą organizacji przejść przez trudności i napotkane wyzwania.

 

  1. Niejasna lub brakująca strategia:

   • Doradztwo może pomóc w opracowaniu klarownej, wykonawczej strategii, która będzie wytyczną dla wszystkich działań organizacji.

  2. Brak wspólnej misji i wewnętrznej konkurencji:

   • Specjaliści mogą wspomóc w budowaniu kultury organizacyjnej, która promuje współpracę i wyznacza jednoznaczne, wspólne cele dla wszystkich zespołów.

  3. Zbyt ogólna strategia:

   • Doradcy strategiczni mogą dostarczyć narzędzi i metodologii do przekształcania ogólnych celów strategicznych w konkretne, mierzalne działania.

  4. Brak strategii w kluczowych obszarach:

   • Oferta doradcza może obejmować wsparcie w poszczególnych dziedzinach, takich jak marketing czy sprzedaż, dostarczając ekspertyzy i strategicznych ram działania.

  5. Problemy z pomiarowaniem efektywności:

   • Doradztwo może zidentyfikować kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) i zapewnić rozwiązania do mierzenia i analizowania danych, aby optymalizować działania.

  6. Brak doświadczenia w kierowaniu strategią:

   • Doradztwo może nie tylko dostarczyć wsparcia strategicznego, ale także budować kompetencje wewnętrzne, umożliwiając zespołowi rozwijanie i implementowanie strategii w przyszłości.

  7. Chaotyczne procesy organizacyjne:

   • Eksperci mogą pomóc w audycie, mapowaniu i optymalizacji procesów, aby zapewnić sprawną i efektywną realizację strategii.

Najczęstsze wyzwania w obszarze strategicznym

Brak Czasu na Myślenie Strategiczne

Zarządzanie operacyjne często pochłania całą uwagę zespołu kierowniczego, zostawiając mało miejsca na analizę strategiczną i planowanie długoterminowe.

Ogólnikowość Strategii

Choć istnienie strategii jest wartością samą w sobie, jej zbytnia ogólnikowość może skutkować brakiem klarowności co do działań operacyjnych, które powinny zostać podjęte.

Dynamiczne Otoczenie Konkurencyjne

Szybko zmieniający się krajobraz rynkowy może stanowić wyzwanie w utrzymaniu konsekwencji i elastyczności strategicznej.

Niejasność Odpowiedzialności

Definiowanie, kto w strukturze organizacyjnej odpowiada za tworzenie, implementację i monitorowanie strategii, często stanowi istotne wyzwanie.

Brak Komunikacji Strategicznej

Niedostrzeganie szerszej perspektywy przez zespół, wynikającej z braku transparentności co do misji, wizji i celów firmy, często ogranicza efektywność działań strategicznych.

Brak Wiedzy Eksperckiej

Nieobecność specjalistów zdolnych do przewodzenia procesom strategicznym może hamować rozwój i implementację efektywnych planów.

Nasze usługi

Systemy Motywacyjne (Premiowe i Prowizyjne)

Zwiększ motywację i wydajność Twojego zespołu z naszymi spersonalizowanymi systemami motywacyjnymi. Opracowujemy premiowe i prowizyjne programy, które są dostosowane do specyfiki Twojej firmy oraz potrzeb pracowników, wspierając jednocześnie realizację celów biznesowych.
Sprawdź

Doradztwo Finansowe

Stabilizuj i zwiększaj finansowy potencjał Twojej organizacji dzięki naszemu doradztwu finansowemu. Ofiarujemy wsparcie w zakresie zarządzania finansami, planowania budżetu i analizy inwestycji, aby Twoja firma B2B mogła świadomie kierować swoimi zasobami i pomnażać kapitał.
Sprawdź

Siatki Płac i Ścieżki Wynagrodzenia

Zbuduj strukturę wynagrodzeń, która przyciąga i zatrzymuje talenty. Nasze rozwiązania w zakresie siatek płac i ścieżek wynagrodzenia są projektowane z myślą o Twojej branży i firmie, wspierając jednocześnie motywację pracowników i zdrowie finansowe organizacji.
Sprawdź

Doradztwo Strategiczne

Zdobywaj przewagę konkurencyjną z naszym doradztwem strategicznym skierowanym do firm B2B. Tworzymy klarowne, zorientowane na działanie strategie, które nie tylko wyznaczają kierunek rozwoju Twojej firmy, ale także dostarczają praktycznych narzędzi do efektywnej realizacji założonych celów.
Sprawdź

Audyt i Mapowanie Procesów

Odkryj moc zoptymalizowanych procesów biznesowych z naszym audytem i mapowaniem procesów. Zapewniamy szczegółową analizę, identyfikując obszary do poprawy, i pomagamy wdrażać efektywne rozwiązania, które przyspieszą działania i zwiększą produktywność Twojej firmy B2B.
Sprawdź

Doradztwo sprzedażowe B2B

Przekształć swoje podejście do sprzedaży z ekspertami od strategii B2B! Nasze doradztwo w sprzedaży b2b pomoże zoptymalizować Twoje działania sprzedażowe, by efektywnie docierać do partnerów biznesowych, budować silne relacje i maksymalizować wyniki sprzedażowe.
Sprawdź

Jak wygląda proces doradztwa strategicznego?​

1. Diagnoza Strategiczna

 • Rozpoznanie Problemu: Określenie głównych wyzwań i możliwości, które stoją przed organizacją.
 • Zrozumienie Organizacji: Zanurzenie się w kulturę, strukturę i dynamikę działania firmy.

2. Definiowanie Wizji i Celów (opcjonalnie)

 • Kreowanie Wizji: Współtworzenie jasnej i inspirującej wizji przyszłości firmy.
 • Ustalanie Celów: Określanie mierzalnych i realistycznych celów strategicznych.

3. Opracowanie Strategii

 • Generowanie Opcji: Współpraca w celu wygenerowania różnych opcji strategicznych.
 • Wybór Kierunku: Wybieranie opcji, które najlepiej pasują do celów organizacji.
 • Budowanie Planu: Rozwijanie szczegółowego planu działań strategicznych.

4. Wdrożenie Strategii

 • Alokacja Zasobów: Zapewnienie, że odpowiednie zasoby są dostępne dla realizacji planu.
 • Wprowadzenie Zmian: Zainicjowanie zmian organizacyjnych, technologicznych czy kulturowych.
 • Szkolenie Zespołu: Rozwój kompetencji i wiedzy wśród członków organizacji.

5. Monitorowanie i Korekta

 • Śledzenie Postępów: Regularne monitorowanie postępów w realizacji celów strategicznych.
 • Analiza Wyników: Ocena efektywności strategii i działań.
 • Dostosowanie Strategii: Modyfikacja planów w odpowiedzi na zmieniające się warunki.

6. Ewaluacja i Udoskonalenie

 • Ocena Skuteczności: Analiza rezultatów i wpływu strategii na organizację.
 • Ciągłe Udoskonalanie: Wyciąganie wniosków i optymalizowanie przyszłych działań.

W każdym z tych etapów, przykładamy dużą wagę do bieżącej komunikacji i współpracy z klientem. Dbamy o to, aby strategia nie tylko była skuteczna, ale także realna i dostosowana do możliwości i wartości organizacji. Nasze doradztwo strategiczne to nie tylko dostarczenie planu, ale także aktywne wsparcie w jego realizacji, dopasowując działania do bieżącej sytuacji i zapewniając możliwość elastycznego dostosowywania się do zmian.

Jakie korzyści może przynieść Twojej firmie doradztwo strategiczne?

Doradztwo strategiczne pełni kluczową rolę, zwłaszcza w skomplikowanym kontekście biznesowym, gdzie warunki rynkowe i technologiczne zmieniają się dynamicznie. Współpraca z ekspertem ds. strategii może przynieść organizacji wiele korzyści, począwszy od wypracowania klarownej i spójnej strategii, która wskazuje konkretne kierunki rozwoju i cele strategiczne. Jasnoukierowana strategia jest fundamentem, na którym firma może zbudować swoje długoterminowe sukcesy.

Zewnętrzne spojrzenie na organizację, którego dostarcza doradca strategiczny, często umożliwia odkrycie nowych perspektyw, identyfikację dotąd niezauważonych możliwości i zagrożeń. Obiektywne i nieobciążone codzienną działalnością firmy spostrzeżenia mogą być kluczowe dla wypracowania efektywnych rozwiązań i kierunków działań.

W procesie doradztwa strategicznego, warto również zwrócić uwagę na potencjał do rozwijania kompetencji wewnętrznych organizacji. Doradcy przekazując swoją wiedzę i umiejętności, wzbogacają zespoły klienta o nowe narzędzia i podejścia, które mogą być wykorzystywane w przyszłych działaniach strategicznych. Ten transfer wiedzy może być fundamentem dla dalszego, autonomicznego rozwoju firmy.

Często też doradcy strategiczni wnoszą do organizacji nowe spojrzenie na procesy, pomagając wprowadzić efektywność operacyjną, zredukować koszty i podnieść produktywność. Wzmacniając struktury organizacyjne i optymalizując operacje, doradztwo strategiczne może znacząco przyczynić się do poprawy wyników finansowych firmy.

Z kolei, we współczesnym, nieustannie zmieniającym się otoczeniu rynkowym, doradztwo strategiczne jest narzędziem, które pomaga firmom adaptować się do nowych warunków, identyfikować i wdrażać innowacje oraz unikać stagnacji. Zdolność do szybkiej adaptacji i przeorientowania strategii w odpowiedzi na zmieniający się kontekst rynkowy może być kluczowa dla utrzymania i zbudowania przewagi konkurencyjnej.

Podsumowując poprzez dostarczanie praktycznych, mierzalnych i realizowanych strategii, doradztwo strategiczne staje się wsparciem dla organizacji w przejściu przez procesy zmian, umożliwiając nie tylko przetrwanie, ale także prosperowanie w zróżnicowanym i wysoce konkurencyjnym środowisku rynkowym.

Zaufały nam firmy
nanovo
aww sinevia
zdrowit-logo
logo albeco
komtur logo
duraline logo
kingspan light air
pib broker
pulsar bhp
Nat Cargo logo
wgt logo
fast it logo
duży ben logo

Referencje

Napisz do nas

Newsletter

To nie newsletter sprzedażowy o naszych usługach, to raczej zbiór opinii na podstawie tego co się dzieje w projektach realizowanych w Qmatch Consulting.

Naszym celem jest koncentracja na wyzwaniach, z którymi zmaga się nasz klient, oraz prezentowanie metod, którymi im wspieramy. Zagadnienia, które  omawiamy, intensywnie stymulują nasze procesy myślowe, i mam nadzieję, że będą miały podobny wpływ na Ciebie.

W każdym wydaniu naszego biuletynu skupimy się na jednym konkretnym temacie, dając Ci możliwość głębszego zrozumienia i refleksji nad istotnymi aspektami prowadzenia biznesu.

Scroll to Top