usługi

Doradztwo strategiczne

Pomagamy firmom, które chcą zwiększać efektywność, wyznaczyć strategiczne kierunki rozwoju i na podstawie planu, wdrażać je w życie. Tworzymy praktyczne strategie, na których zespół może rozwijać biznes. Pomagamy wdrażać strategie w życie. 

Na czym polega doradztwo strategiczne?

Strategia ma przede wszystkich pozytywnie wpłynąć na firmę, ma pomóc znaleźć jej się w lepszym miejscu niż jest teraz. Często strategia mylona jest w wizją i celami. Praca nad strategią to z jednej strony głęboka analiza działania firmy wewnątrz, ale też spojrzenie na zewnątrz, na działania konkurencji oraz otoczenie marko i trendy rynkowe. 

Dobra strategia jest prosta i zrozumiała dla każdego pracownika i osoby z zewnątrz. Składa się z kilku części:

 • Diagnozy strategicznej
 • Wskazówek jej realizacji
 • Konkretnych działań

Strategię do celów komunikacji warto zamknąć z kilkuzdaniowy opis tzw. strategy statement. 

Doradztwo strategiczne - nasze usługi

Diagnoza strategiczna

Przeprowadzimy analizę potencjału i efektywności organizacji. Zbadamy między innymi bariery jej wzrostu i przedstawimy analizę, która pokaże główne obszary do rozwoju. 

Strategia rozwoju

Stworzymy strategię rozwoju, gdzie określimy konkretne działania. Mają one prowadzić do istotnych usprawnień, które przełożą się na lepsze wyniki finansowe organizacji. 

Strategia sprzedaży

Na podstawie analizy segmentów i stworzonych person opracujemy strategią sprzedaży. Zaprojektujemy też powtarzalny proces sprzedażowy, który może być samodzielnie prowadzony przez dział handlowy.

Strategia marketingowa

Opracujemy strategię brandową i produktową wspierając stworzenie silnych marek. Dobierzemy odpowiednie narzędzia komunikacyjne i ułożymy plany operacyjne. 

Optymalizacja budżetowa

Przyjrzymy się takim aspektom jak proces budżetowania, premiowania czy kontroli kosztów w organizacji. Połączymy te obszary z opracowaną strategią biznesową i wskażemy możliwe optymalizacje.

Optymalizacja procesów

Poszukamy oszczędności w czasie i pieniądzu. Przeanalizujemy i zmapujemy procesy biznesowe. Wybierzemy i wdrożymy narzędzia digital, które je przyśpieszą. Zwiększymy też efektywność pracowników w procesie. 

Wdrożenie strategii

Doradztwo strategiczne to także praktyczne wsparcie we wdrożeniu opracowanych strategii z różnych obszarów. Pracujemy w formule extended team. Stajemy się częścią zespołu i wspieramy proces zmiany podczas codziennej pracy.

Dla kogo jest doradztwo strategiczne?

Doradztwo strategiczne może przydać się w tych organizacjach, w których liderzy i zespoły odczuwają potrzebę zmiany i rozwoju. Z naszych obserwacji wynika, że często doradztwo strategiczne łączone jest z usługami dla dużych firm. Jednak podczas prowadzenia projektów zauważyliśmy, że także mniejsze organizacje, szczególnie te dynamicznie rozwijające się, mogą skorzystać na doradztwie strategicznym. 

Doradztwo strategiczne jest szczególnie adekwatne w następujących przypadkach:

Skontaktuj się z nami

Opowiedz z jakim wyzwaniem się mierzysz naszemu konsultantowi. Podczas takiej rozmowy opowiemy w jaki sposób pracujemy i jak rozwiązaliśmy podobne wyzwaniami. Wspólnie wypracujemy możliwe kierunki współpracy!

Tomasz Pietrzak

Konsultant wdrożeniowy

+48 519 340 636

tomasz.pietrzak@qmatch.pl

Doradztwo strategiczne jest szczególnie adekwatne w następujących przypadkach:

 • Strategia dla organizacji nie jest określona.
 • Organizacji brakuje wspólnego celu, zespoły zamiast współpracować, konkurują ze sobą. 
 • Organizacja ma strategię, ale na tyle ogólną, że nie wynikają z niej konkretne działania. 
 • Brakuje strategii w pewnym obszarze –  na przykład strategii marketingowej czy sprzedaży. 
 • Działania firmy nie są odpowiednio mierzone, a tym samym nie wiadomo co działa, a co nie. 
 • W zespole nie ma odpowiednio doświadczonych osób, które mogłyby pokierować procesem tworzenia strategii. 
 • Procesy w organizacji są chaotyczne.


Najczęstsze wyzwania w obszarze strategicznym

Jako firma konsultingowa, zajmująca się doradztwem strategicznym pracujemy z firmami z różnych sektorów. Pomagamy w budowie strategii i jej wdrożeniu.

Podczas współpracy z klientami zauważyliśmy kilka najczęściej pojawiających się problemów. 

 • W firmach często nie ma czasu na myślenie strategiczne, bo zarówno zarząd jak i kluczowi pracownicy skoncentrowani są na bieżących zadaniach.
 • Jeśli istnieje strategia, to jest ona zbyt ogólnikowa, aby wyciągnąć z niej wnioski operacyjne, które można przełożyć na konkretne działania.
 • Otoczenie konkurencyjne jest tak zmienne i dynamiczne, że trudno określić strategię i się jej trzymać. 
 • Nie wiadomo kto ma być odpowiedzialny za tworzenie i wdrażanie strategii organizacji. 
 • Strategia jest często „w głowach” kluczowych osób, a pozostali pracownicy nie wiedzą, dokąd firma zmierza. Jaka jest misja, wizja i cele firmy. 
 • W organizacji nie ma odpowiednich specjalistów, którzy wiedzieliby, jak przeprowadzić proces tworzenia strategii. 

Konsultanci Qmatch poprowadzą projekt tak, aby już na wczesnym etapie zdefiniować, jakie problemy są najważniejsze i na tej podstawie zaplanują dalsze kroki. 

Jak wygląda proces doradztwa strategicznego?

Doradztwo strategiczne opiera się na połączeniu dwóch elementów. Podążania za określoną strukturą z zachowaniem odpowiedniej dozy elastyczności, która pozwala doradcy dopasować się do wymagań klienta.

Rozpoczynając proces doradztwa strategicznego, zaczynamy od diagnozy, która pozwala nam dogłębnie zrozumieć problem.

W trakcie całego procesu korzystamy z efektywnego i sprawdzonego na wielu klientach sposobu pracy, który pozwala skoncentrować się na najważniejszych aspektach doradztwa strategicznego.

Jakie korzyści może przynieść Twojej firmie doradztwo strategiczne?

 • Diagnoza organizacji jasno wskaże bariery wzrostu.
 • Uzyskasz plan rozwoju organizacji i poznasz sposoby na zwiększanie jej efektywności.
 • Dla Twojej firmy i zespołu zostaną wyznaczone konkretne, ambitne cele.
 • Stworzymy dla Ciebie listę operacyjnych, konkretnych działań do wdrożenia na kluczowych płaszczyznach organizacji.
 • Konsultanci wesprą Ciebie i całą organizację we wdrożeniu nowej strategii.
 • Efektem będzie zwiększenie efektywności i rentowności Twojej organizacji.

Jak wygląda współpraca z nami?

Jako firma doradcza podczas współpracy z organizacjami z różnych obszarów, zawsze szukamy skutecznych sposobów na zwiększenie wyników finansowych firm naszych klientów.

Cele oczywiście zawsze zależą od specyfiki organizacji. Dla niektórych ważne będzie zwiększenie sprzedaży, w innych koncentrujemy się na marżowości, a wiele firm potrzebuje strategii opartej na efektywniejszym wykorzystaniu posiadanych zasobów. 

Nasi konsultanci od początku współpracy koncentrują się na zidentyfikowaniu problemu i stworzeniu szytej na miarę strategii.

 • Sprecyzujemy problemy i wyzwania, z którymi mierzy się organizacja.
 • Przeprowadzimy diagnozę strategiczną. Zidentyfikujemy bariery wzrostu i kluczowe obszary wymagające zmiany.
 • Określimy cele i priorytety, tak aby w pierwszej kolejności skupić działania tam, gdzie najszybciej można uzyskać efekty.
 • Dla każdego obszaru określimy działania strategiczne i operacyjne, które zwiększą efektywność organizacji.
 • Poprowadzimy proces zmiany, wspierając osoby decyzyjne i całe zespoły.
 • Na bieżąco będziemy analizować wyniki i odnosić je do założonych celów.

Doradztwo strategiczne daje oczekiwane efekty tylko dzięki zaangażowaniu konsultantów w zrozumienie biznesu i potrzeb klienta. Jest to nasz cel w czasie współpracy.

Zawsze staramy się budować partnerską relację z klientem, bo właśnie w atmosferze współpracy projekty są realizowane najskuteczniej. 

Zaufały nam firmy

Czy warto skorzystać z usług doradztwa strategicznego?

 • Doświadczenie zdobyte podczas realizacji projektów dla firm z różnych branż, pozwala nam wypracować skuteczne rozwiązania podczas nowych wyzwań.
 • Włączenie w proces doradcy spoza organizacji pozwala uzyskać świeże spojrzenie na działanie całej firmy.
 • Specjaliści Qmatch posiadają know-how w różnych obszarach. Są w stanie odpowiedzieć na większość wyzwań, które pojawiają się w organizacji.
 • Koszty doradztwa skalkulowaliśmy tak, że są opłacalne nawet dla małych firm i wielokrotnie niższe niż koszty potencjalnie popełnionych błędów.
 • Skorzystanie z doradztwa strategicznego jest bardziej opłacalne, niż zatrudnienie odpowiedniego specjalisty na etat lub poświecenie na to zadanie cennego czasu Zarządu.
 • Zaangażowanie profesjonalnej firmy doradczej, daje możliwość uniknięcia różnych pomysłów na firmę w poszczególnych działach. Budujemy z zespołem spójną strategię, która później jest realizowana przez całą firmę.

Doradztwo strategiczne - jakie są koszty?

Koszty doradztwa strategicznego wyliczamy tak, aby z nasze usługi były opłacalne także dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wśród naszych klientów są nawet kilkuosobowe firmy. Także dla nich nasze usługi doradcze są rentowne. 

Wiemy, że doradztwo strategiczne, jest wartościowe dla firm na każdym etapie rozwoju. Wiedza ta wynika z naszego doświadczenia współpracy ze spółkami z o.o., spółkami giełdowymi, właścicielskimi, a także firmami rodzinnymi. 

Pomagamy tworzyć i wdrażać strategię, ale także modyfikować istniejącą strategię, dla tych firm, które już są w trakcie procesu jej wdrażania.

Napisz do nas

Newsletter
Praktyczna wiedza i sprawdzone rozwiązania, które możesz wdrażać w swojej firmie

Zapisz się na nasz newsletter. Zyskasz dostęp do dostęp do treści i dodatkowych materiałów, z którymi rozwiniesz swoją firmę.

Scroll to Top