Darmowy webinar: System prowizyjny dla handlowców, który zwiększa sprzedaż
usługi

Audyt systemu premiowego & prowizyjnego

Skuteczny system premiowy i prowizyjny to klucz do wydajności sprzedaży i całej organizacji. Nasz audyt pomoże wyeliminować słabe strony i wzmocnić motywację zespołu. aby zyski rosły równie szybko jak ambicje.

Lider obszaru
Tomasz Nalewajk
Consultant

Dlaczego warto przeprowadzić audyt systemu w swojej firmie?

Przeprowadzenie audytu systemu motywacyjnego jest kluczowe, ponieważ pozwala dostosować metody premiowania i prowizji do aktualnych celów biznesowych, zwiększając motywację i wydajność zespołu. Pozwala również na identyfikację i eliminację nieefektywnych praktyk, co przekłada się na zadowolenie pracowników i optymalizację kosztów. Audyt jest niezbędnym narzędziem do zapewnienia, że system wynagradzania jest konkurencyjny, sprawiedliwy i zgodny z najlepszymi praktykami rynkowymi.

Obszary audytu 

 1. Cele działu i firmy:

  Definiuje główne założenia operacyjne i strategiczne, które system motywacyjny ma wspierać, zapewniając, że wszelkie wypłaty są zgodne z długoterminowymi planami rozwoju firmy.

 2. Funkcje systemu:

  Określa, jakie role system premiowy pełni w organizacji, od motywowania pracowników i zwiększania sprzedaży, po poprawę jakości pracy i wzmocnienie lojalności pracowniczej.

 3. Typ systemu:

  Wskazuje na strukturę systemu motywacyjnego, czy jest to system stały, zmiennej premii, prowizyjny, czy też mieszany, dostosowany do specyficznych potrzeb firmy i jej pracowników.

 4. Rodzaje wyzwalaczy:

  Opisuje, jakie działania lub wyniki sprzedażowe aktywują wypłatę premii lub prowizji, co jest kluczowe dla zrozumienia przez pracowników, jak ich praca przekłada się na wynagrodzenie.

 5. Cechy wyzwalaczy:

  Charakteryzuje wyzwalacze premii w kontekście ich mierzalności, sprawiedliwości i wpływu na zachowanie pracowników, zapewniając, że są one motywujące i adekwatne do włożonego wysiłku.

 6. Wysokość premii:

  Określa, jak duży jest finansowy aspekt nagrody za osiągnięcie określonych wyników, co ma bezpośredni wpływ na atrakcyjność systemu motywacyjnego.

 7. Częstotliwość premii:

  Ustala, jak często premie są wypłacane – czy to miesięcznie, kwartalnie czy rocznie – co wpływa na odczuwanie przez pracowników regularności i bezpośredniości nagradzania ich pracy.

Zespół Qmatch wspiera naszą organizację w porządkowaniu procesów, ustalaniu strategii rozwoju oraz w stworzeniu nowego systemu premiowego. Doceniamy osobiste zaangażowanie konsultantów, elastyczność na zmieniające się potrzeby oraz realizowanie postawionych wcześniej celów. Ich rozumienie i świadomość wyzwań naszej branży bardzo pomaga w kształtowaniu i optymalizacji procesów spółki. Ważne jest, że jako konsultanci nie tylko proponują nam nowe rozwiązania, ale również facylitują proces wdrażania tych zmian w organizacji.

Audyt to nie tylko ocena obecnego systemu, ale też rekomendacje zmian

Audyt systemu motywacyjnego to kompleksowa ocena obecnie stosowanych metod wynagradzania, która ma na celu nie tylko zdiagnozowanie ewentualnych słabości i niedociągnięć, ale przede wszystkim służy opracowaniu konkretnych rekomendacji zmian. Dzięki temu, proces audytu staje się wartościowym narzędziem dla organizacji, które nie tylko wskazuje obszary do poprawy, ale również podsuwa praktyczne rozwiązania mające na celu zwiększenie efektywności i skuteczności całego systemu premiowego i prowizyjnego. Takie działanie umożliwia dopracowanie systemu w taki sposób, aby lepiej wspierał on realizację celów biznesowych, zwiększał zaangażowanie pracowników i przyczyniał się do wzrostu wyników finansowych firmy.
Kalkulator systemu premiowego

Szukasz kalkulatora premii dla pracowników?

Przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny kalkulator, z którym zaprojektujesz własny system premiowania pracowników. Możesz  wykorzystać go też do zarządzania obecnym systemem premiowym.

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać arkusz – wzór systemu premiowania.

Sprawdź nasze usługi

Audyt to z reguły początek współpracy przy systemach premiowych i motywacyjnych. 

Audyt systemu

Skuteczny system premiowy i prowizyjny to klucz do wydajności sprzedaży i całej organizacji. Nasz audyt pomoże wyeliminować słabe strony i wzmocnić motywację zespołu. aby zyski rosły równie szybko jak ambicje.

Systemy premiowe

Systemy premiowe są kluczowym elementem strategii zarządzania zasobami ludzkimi w wielu organizacjach. Ich głównym celem jest motywowanie pracowników do wyższej wydajności i lepszych wyników poprzez system nagród finansowych.

Systemy prowizyjne

Tworzymy systemy prowizyjne od podstaw i zwiększamy efektywność już istniejących systemów w działach handlowych i nie tylko. Dopasowujemy prowizyjny system wynagrodzenia do celów, zwiększamy jego skuteczność i analizujemy kosztochłonność.

Siatki płac

Nieujarzmiona struktura wynagrodzeń może prowadzić do niezadowolenia i rotacji pracowników. Pomożemy budować siatkę wynagrodzeń i ścieżki kariery, które zorganizują i uproszczą te wyzwania, dostarczając jednocześnie dodatkowej motywacji dla Twoich pracowników.

Zaufały nam firmy
pib broker
nanovo
duży ben logo
komtur logo
zdrowit-logo
kingspan light air
duraline logo
aww sinevia
logo albeco
fast it logo
Klienci o nas
Zamów audyt systemu motywacyjnego

Scroll to Top