usługi

Wartościowanie stanowisk pracy

Czy wiesz, że luka płacowa, czyli różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn wynosi aż 13% w UE? W Polsce jest to aż 4,5% w zakresie godzinowo rozliczanego wynagrodzenia kobiet i mężczyzn? Zależy Ci na tym, by pracownicy w Twojej firmie byli sprawiedliwie wynagradzani w zależności od zaangażowania i rzeczywistych kompetencji? Zapoznaj się z usługą wartościowania stanowisk pracy. 

Osoba do kontaktu
Tomasz Pietrzak
Konsultant

Dlaczego twoja organizacja potrzebuje wartościowania stanowisk pracy?

Czy wiesz, że Twoja organizacja musi mieć opracowany i wdrożony system transparentnego wynagrodzenia? To wymóg obowiązkowej dyrektywy UE.  

Główny cel dyrektywy DEI to sprawiedliwie wynagradzani pracownicy w firmach bez przejawów dyskryminacji np. ze względu na płeć. Według dyrektywy UE kluczowa w organizacjach jest przejrzysta struktura wynagrodzeń. Dzięki niej właściciele organizacji mogą porównać wartość różnych stanowisk pracy. Jaka jest korzyść dla organizacji z procesu wartościowania? Łatwość w dopasowaniu wysokości wynagrodzenia dla kompetencji pracowników bez ryzyka dyskryminacji. 

W tym pomoże Ci nasza usługa wartościowania stanowisk pracy. Dzięki naszej usłudze uzyskasz pełną transparentność w sposobie wynagradzania pracowników na danych stanowiskach bez obawy, że będą wynagradzani nieadekwatnie do kompetencji. 

Obawiasz się, że Twoja firma może dostać wysoką grzywnę, jeśli na czas nie dostosujesz jej do wymogów obowiązkowej dyrektywy UE? Wolisz tego uniknąć? Zależy Ci na tym, by Twoja firma zyskała obiektywnie opracowany system wynagrodzeń i spełniała wymogi UE w zakresie transparencji? 

W Qmatch Consulting przeprowadzimy dla Twojej firmy proces wartościowania  obiektywnie i po partnersku. 

Sprawdź artykuły na blogu o wartościowaniu stanowisk pracy

Jak przeprowadzić proces wartościowania pracy? Skuteczne metody stosowane w wartościowaniu stanowisk pracy

Porównanie wartości stanowisk pracy ma pomóc firmom w uporządkowaniu hierarchii stanowisk i określeniu transparentnych wynagrodzeń na rynku pracy. Właścicielom firm proces pomaga zaprojektować sprawiedliwy system płac zasadniczych dla pracowników adekwatnie do ich kompetencji bez dyskryminacji płciowej zgodnie z dyrektywą UE. Proces wiążę się z ogromną wartością dla całej organizacji. Jakie...

Czytaj więcej
wartosciowanie-stanowisk

Na czym polega wartościowanie stanowisk pracy? 

Wartościowanie stanowisk pracy to ustandaryzowany proces polegający na obiektywnej ocenie wartości pracy  przez niezależny zespół projektowy. Proces wartościowania jest niezbędny do tego, by przeprowadzić obiektywną analizę kryteriów pracy i stworzyć transparentną siatkę wynagrodzeń w firmach.  Co znajdziesz w artykule? Na czym polega proces wartościowania? Wartościowanie stanowisk pracy w ramach poszczególnych...

Czytaj więcej

Stwórz sprawiedliwy i transparentny system wynagrodzeń dla pracowników

Celem dyrektywy UE jest skuteczna likwidacja luki płacowej w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Dlatego tak istotną rolę w osiągnięciu tego celu odgrywa wartościowanie stanowisk. To proces, w ramach którego pomożemy Ci zaprojektować sprawiedliwy system wynagrodzeń i premii. 

  • Zależy Ci na tym, by pracownicy w Twojej firmie byli sprawiedliwie wynagradzani w zależności od zaangażowania i rzeczywistych kompetencji?
  • Chcesz tworzyć w swojej firmie przyjazne i zróżnicowane środowisko pracy zgodnie z DEI?
  • Twoim celem jest zrealizowanie wymogów dyrektywy UE i uzyskanie transparencji w kwestii wynagrodzeń?
  • Dążysz do tego, by Twoja organizacja spełniała wymogi dyrektywy UE, ale nie wiesz, od jakich działań zacząć?

Pomożemy Ci zrealizować ten cel za pomocą usługi wartościowania stanowisk pracy. Twoja organizacja zyska sprawiedliwy system wynagrodzeń, premii i nową kulturę organizacyjną. 

Zyskasz uporządkowane procesy wewnętrzne i większą motywację pracowników  do rozwoju kompetencji. Nasza usługa sprawi, że z większym zaangażowaniem Twoi pracownicy będą realizować cele zawodowe, co zwiększy wartość dla Twojej organizacji. 

Skontaktuj się z nami

Opowiedz z jakim wyzwaniem się mierzysz naszemu konsultantowi. Podczas takiej rozmowy opowiemy w jaki sposób pracujemy i jak rozwiązaliśmy podobne wyzwaniami. Wspólnie wypracujemy możliwe kierunki współpracy!

Osoba do kontaktu
Tomasz Pietrzak
Konsultant

Na czym polega wartościowanie stanowisk pracy?

Wartościowanie stanowisk pracy to ekspercka usługa doradcza. Celem naszej usługi jest to, by Twoja firma zyskała w pełni transparentny system wynagrodzeń pracowników. Transparentność w kwestii wynagrodzeń to coś więcej niż wymóg UE. To ogromna wartość dla Ciebie i Twoich pracowników. 

Wartościowanie stanowisk pracy sprawi, że zyskasz nową perspektywę na sposób wynagradzania Twojego zespołu. Zrozumiesz, jak lepiej zaprojektować siatkę wynagrodzeń i premie, by bardziej zmotywować pracowników do rozwoju kompetencji i zwiększyć ich wartość w organizacji. Wartościowanie sprawi, że zyskasz większą pewność i wiedzę, jak sprawiedliwie i zgodnie z prawem wynagradzać swoich pracowników na danych stanowiskach. 

To usługa dla każdej organizacji, której celem jest opracowanie transparentnego systemu wynagrodzeń dla pracowników na danym stanowisku. Przeprowadzenie procesu wartościowania pozwoli Twojej organizacji stworzyć realny system wynagrodzeń, a pracownikom da poczucie, że są sprawiedliwie wynagradzani.

Nasza usługa pomaga właścicielom firm skutecznie zredukować lukę płacową spowodowaną uzależnieniem wysokości wynagrodzenia od płci pracowników, zwiększa ich motywację i zaangażowanie do rozwoju kompetencji na danych stanowiskach.

Jakie firmy są objęte koniecznością wartościowania stanowisk

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/970 z dnia 10 maja 2023 r. powstała po to, by każdy pracownik miał dostęp do jawności wynagrodzeń i po to, by skutecznie zapobiec dyskryminacji w zakresie płacy ze względu na płeć pracowników. Według obowiązującej dyrektywy, która weszła w życie 6 czerwca 2023 roku wszystkie państwa członkowskie UE muszą do 7 czerwca 2026 dostosować swoje organizacje do tych zmian

Co to oznacza dla Twojej organizacji? Konieczność przeprojektowania lub stworzenia od nowa spójnego i transparentnego systemu wynagrodzeń zgodnie z dyrektywą UE i zasadami DEI. To konieczne, by wynagrodzenie w Twojej organizacji na poszczególnych stanowiskach było niezależne od płci, a jego wysokość adekwatna do kompetencji pracownika. 

Wartościowanie stanowisk pracy jest konieczne w Twojej organizacji, by była odpowiednio przygotowana do nadchodzących zmian prawnych i spełniała wymogi Dyrektywy UE w zakresie równości wynagrodzeń. Wdrożenie takiej usługi jest obowiązkowe w średnich i dużych organizacjach zatrudniających więcej niż 100 pracowników. 

Według dyrektywy UE organizacje zatrudniające od 100-249 pracowników muszą raportować sprawozdania dotyczące luki płacowej co 3 lata. Mniejsze firmy są z tego obowiązku zwolnione. Duże organizacje zatrudniające powyżej 250 pracowników muszą takie sprawozdania przygotowywać co roku.

Dla organizacji wartościowanie stanowisk pracy to świetne narzędzie, które gwarantuje firmie transparentne podejście do systemu wynagrodzeń pracowników i sprzyja redukcji luki płacowej na polskim rynku. Pracownikom taki system umożliwia rozwój swoich umiejętności na danym stanowisku dzięki dostępowi do przejrzyście zaprojektowanej siatki wynagrodzeń i informacjom o wymaganych kwalifikacjach oraz o jawnym wynagrodzeniu na danym stanowisku. 

Pomożemy Ci przygotować firmę do nadchodzących zmian prawnych, by wdrożony system wynagrodzeń spełniał wymogi dyrektywy DEI i był dostosowany do zmian prawnych. 

Jakie są wyzwania w organizacjach, które adresuje usługa wartościowania stanowisk pracy?

Brak ściśle określonych celów organizacji na poszczególnych stanowiskach

Jednym z najczęstszych wyzwań w organizacjach jest brak ściśle określonych celów organizacji na poszczególnych stanowiskach i potrzeba ich uporządkowania. Właściciele firm, które przechodzą reorganizację potrzebują również określić na nowo wymagania i kwalifikacje na danych stanowiskach, dlatego w tym celu warto skorzystać z usługi wartościowania stanowisk pracy. Dzięki niej Twoja organizacja zyska nowe kryteria oceny wartości pracy na danych stanowiskach, co ułatwi rekrutację.

Trudności w określeniu sprawiedliwej wysokości wynagrodzenia dla pracowników i brak wiedzy eksperckiej

Chcesz uporządkować systemy wewnętrzne w swojej firmie, ale czujesz, że brakuje Ci eksperckiej wiedzy? Nie wiesz, czy wysokość wynagrodzenia proponowana na danym stanowisku jest adekwatna do kompetencji pracownika lub masz wątpliwości, jakimi kryteriami kierować się przy opracowywaniu wynagrodzenia na danym stanowisku? Skorzystaj z naszego doświadczenia, wiedzy i wsparcia. Pomożemy Ci opracować spójny system wynagrodzeń dla pracowników w Twojej organizacji, który pomogą Ci uporządkować systemy wartościowania stanowisk pracy

Zbyt duża rotacja pracowników

W Twojej organizacji jest zbyt duża rotacja pracowników, a Ty nie wiesz dlaczego i potrzebujesz wsparcia ekspertów, którzy obiektywnie i z pełnym zaangażowaniem przeanalizują procesy w Twojej firmie? Pomożemy Ci opracować transparentny system wynagrodzeń i procedury, które zmniejszą fluktuację pracowników na danych stanowiskach w Twojej organizacji.

Chaos organizacyjny

Zmagasz się z chaosem organizacyjnym w Twojej organizacji i zależy Ci na tym, by na nowo określić struktury w swojej firmie, uporządkować procesy wewnętrzne i precyzyjniej określić kwalifikacje dla pracowników wymaganych na danym stanowisku? Pomoże Ci w tym nasza usługa wartościowania stanowisk pracy i nasza ekspertyza, by Twoja organizacja zyskała spójny system wynagrodzeń.

Dla kogo jest przeznaczona usługa wartościowania stanowisk pracy?

Dla małych, średnich i dużych organizacji ​

Zgodnie z dyrektywą DEI wszystkie średnie i duże organizacje zatrudniające od 100 pracowników do 250 pracowników i więcej muszą mieć przejrzysty system wynagrodzeń pracowników. 

Transparentny system wynagrodzeń ma ułatwiać osobom zarządzającym porównywanie wartości pracy i określać wysokość wynagrodzenia w taki sposób, by sprawiedliwie wynagradzać pracowników. By spełnić ten cel niezbędny jest proces wartościowania stanowisk.

Prowadzisz firmę i jedną z wartości Twojej organizacji jest transparentny system wynagrodzeń zgodny z dyrektywą DEI, ale nie wiesz, jak go zaprojektować, aby był zgodny z prawem i jednocześnie korzystny dla Twoich pracowników? 

Skorzystaj z naszego wsparcia. Za pomocą usługi wartościowania stanowisk pracy pomożemy Ci ustalić cele i wymagania na danym stanowisku, które przyspieszą procesy rekrutacyjne, pomogą Twoim pracownikom z działu HR podejmować lepsze decyzje o zatrudnieniu nowych pracowników wedle dobrze opracowanych kryteriów i stworzyć dla nich przejrzysty i sprawiedliwy system wynagrodzeń, który zwiększy ich motywację i zaangażowanie w wykonywanie obowiązków. 

Dla właścicieli firm, które planują zmiany organizacyjne i chcą się lepiej przygotować swoją organizację na nadchodzące zmiany prawne

Planujesz zmiany organizacyjne w swojej firmie? Nie wiesz, jak na nowo i zgodnie z prawem zaprojektować system wynagrodzeń na danych stanowiskach? 

Czujesz, że potrzebujesz wsparcia doświadczonych ekspertów, by opracować na nowo zasady pracy na danym stanowisku i określić wysokość wynagrodzenia, która będzie adekwatna w stosunku do kompetencji wymaganych na danym stanowisku? Pomożemy Ci zrealizować te cele! 

Dla właścicieli firm, które chcą usprawnić procesy rekrutacyjne i lepiej się do nich przygotować, by podejmować lepsze decyzje biznesowe

Wartościowanie stanowisk pracy to usługa przeznaczona dla właścicieli dużych firm, którym zależy na tworzeniu transparentnych miejsc pracy i skutecznym wyeliminowaniu luki płacowej 

Właściciele firm, którzy czują, że potrzebują wsparcia doświadczonych ekspertów do obiektywnej oceny procesów wynagrodzeń w firmach i fachowej pomocy w zakresie zaprojektowania skutecznego i sprawiedliwego systemu wynagrodzeń dla pracowników, który zwiększy ich motywację do pracy i jednocześnie wpłynie na to, że będą chcieli rozwijać karierę w danej organizacji przez wiele lat! 

Nasze usługi

Systemy Motywacyjne (Premiowe i Prowizyjne)

Zwiększ motywację i wydajność Twojego zespołu z naszymi spersonalizowanymi systemami motywacyjnymi. Opracowujemy premiowe i prowizyjne programy, które są dostosowane do specyfiki Twojej firmy oraz potrzeb pracowników, wspierając jednocześnie realizację celów biznesowych.
Sprawdź

Doradztwo Finansowe

Stabilizuj i zwiększaj finansowy potencjał Twojej organizacji dzięki naszemu doradztwu finansowemu. Ofiarujemy wsparcie w zakresie zarządzania finansami, planowania budżetu i analizy inwestycji, aby Twoja firma B2B mogła świadomie kierować swoimi zasobami i pomnażać kapitał.
Sprawdź

Siatki Płac i Ścieżki Wynagrodzenia

Zbuduj strukturę wynagrodzeń, która przyciąga i zatrzymuje talenty. Nasze rozwiązania w zakresie siatek płac i ścieżek wynagrodzenia są projektowane z myślą o Twojej branży i firmie, wspierając jednocześnie motywację pracowników i zdrowie finansowe organizacji.
Sprawdź

Doradztwo Strategiczne

Zdobywaj przewagę konkurencyjną z naszym doradztwem strategicznym skierowanym do firm B2B. Tworzymy klarowne, zorientowane na działanie strategie, które nie tylko wyznaczają kierunek rozwoju Twojej firmy, ale także dostarczają praktycznych narzędzi do efektywnej realizacji założonych celów.
Sprawdź

Audyt i Mapowanie Procesów

Odkryj moc zoptymalizowanych procesów biznesowych z naszym audytem i mapowaniem procesów. Zapewniamy szczegółową analizę, identyfikując obszary do poprawy, i pomagamy wdrażać efektywne rozwiązania, które przyspieszą działania i zwiększą produktywność Twojej firmy B2B.
Sprawdź

Doradztwo sprzedażowe B2B

Przekształć swoje podejście do sprzedaży z ekspertami od strategii B2B! Nasze doradztwo w sprzedaży b2b pomoże zoptymalizować Twoje działania sprzedażowe, by efektywnie docierać do partnerów biznesowych, budować silne relacje i maksymalizować wyniki sprzedażowe.
Sprawdź

Jakie korzyści zyska twoja organizacja?

1. Transparentny i sprawiedliwy system wynagrodzeń zwiększający motywację i zaangażowanie Twoich pracowników 

Usługa wartościowania stanowisk pracy pozwala opracować i wdrożyć w organizacji sprawiedliwy i transparentny system wynagradzania pracowników na konkretnych stanowiskach ze względu na ich kompetencje i eliminuje lukę płacową, co przekłada się również na większą motywację pracowników do pracy i chęć rozwoju kwalifikacji. 

2. Usprawnienia w procesach rekrutacyjnych

Chcesz w swojej organizacji usprawnić rekrutację i szukasz skutecznego sposobu, który Ci w tym pomoże? Wartościowanie stanowisk pracy pozwala na precyzyjne określenie wymogów kwalifikacyjnych wobec potencjalnych pracowników i ułatwia im większe zrozumienie struktury organizacyjnej Twojej firmy. Natomiast pracownikom działu HR pozwala usprawnić i przyspieszyć proces rekrutacji oraz łatwiej zweryfikować kompetencje wymagane na danym stanowisku. 

3. Skuteczny sposób na opracowanie systemów premiowych dla pracowników w Twojej organizacji 

Wartościowanie stanowisk pracy to również szansa, by w sposób obiektywny i całkowicie transparentny zaprojektować system premiowy lub lojalnościowy w firmie, którzy zmotywuje Twoich pracowników do rozwoju własnych kwalifikacji na danym stanowisku. To narzędzie, które pozwoli Ci zwiększyć zaangażowanie pracowników na danym stanowisku. 

4. Skuteczny sposób na zwiększenie motywacji do pracy dla Twoich pracowników 

Zaprojektowanie precyzyjnej siatki wynagrodzeń sposób na zwiększenie motywacji do pracy dla Twoich pracowników. Opracowanie spójnego systemu wynagrodzeń w Twojej organizacji i dostęp do jawności wynagrodzeń na konkretnych stanowiskach ma wpływ na zwiększenie motywacji do pracy pracowników. 

5. Wzrost wydajności pracy 

Wartościowanie stanowisk pracy pozwala łatwo zweryfikować obszary do poprawy w Twojej organizacji np. sprawdzić które stanowiska pracy są niedowartościowane i zaplanować zmiany, które pozwolą określić nowe wymogi kwalifikacyjne na danym stanowisku i zwiększą efektywność w Twojej organizacji. 

Umów się na bezpłatną konsultację z nami, by dowiedzieć się, jak usługa wartościowania stanowisk pracy pomoże Twojej organizacji stworzyć sprawiedliwy system wynagrodzeń. 

Jesteś właścicielem dużej organizacji i chcesz przygotować swoją firmę na sprawne wdrożenie obowiązkowych zmian prawnych obowiązujących od 7 czerwca 2026 roku? 

Skorzystaj z naszego wsparcia w zakresie wartościowania stanowisk pracy w Qmatch Consulting. Zaufały nam firmy
pib broker
nanovo
duży ben logo
komtur logo
zdrowit-logo
kingspan light air
duraline logo
aww sinevia
logo albeco
fast it logo

Jak pomagamy klientom w wartościowaniu stanowisk pracy?

Usługa wartościowania stanowisk pracy rozpoczyna się od dokładnego przeanalizowania dotychczasowych sposobów ustalania wynagrodzenia w Twojej organizacji. Analizujemy to za pomocą odpowiedniej metodologii oceny środowisk pracy i analizy zasobów Twojej organizacji. 

(od dokumentacji firmowej aż po dotychczas wdrożone działania), by zaprojektować spójny, w pełni transparentny i neutralny płciowo system wynagrodzeń na danym stanowisku dla Twoich pracowników. 

Według nadchodzących zmian prawnych każda organizacja musi mieć odpowiednio opracowany system równości wynagrodzeń na każdym stanowisku pracy zgodny z zasadami DEI i wymogami dyrektywy UE, by każdy pracownik mógł być wynagradzany w sposób adekwatny do swoich rzeczywistych kompetencji i zgodnie z prawem wiedział, jaką wysokość wynagrodzenia może otrzymać na danym stanowisku. 

W Qmatch Consulting pomagamy właścicielom organizacji w odpowiednim zaprojektowaniu transparentnych siatek wynagrodzeń za pomocą usługi wartościowania stanowisk pracy. 

Pomożemy Twojej firmie w opracowaniu rzetelnej siatki wynagrodzeń i uporządkowaniu procesów wewnętrznych związanych przy wykorzystaniu naszej ekspertyzy w zakresie wartościowania stanowisk pracy. 

Referencje

Napisz do nas

Newsletter

To nie newsletter sprzedażowy o naszych usługach, to raczej zbiór opinii na podstawie tego co się dzieje w projektach realizowanych w Qmatch Consulting.

Naszym celem jest koncentracja na wyzwaniach, z którymi zmaga się nasz klient, oraz prezentowanie metod, którymi im wspieramy. Zagadnienia, które  omawiamy, intensywnie stymulują nasze procesy myślowe, i mam nadzieję, że będą miały podobny wpływ na Ciebie.

W każdym wydaniu naszego biuletynu skupimy się na jednym konkretnym temacie, dając Ci możliwość głębszego zrozumienia i refleksji nad istotnymi aspektami prowadzenia biznesu.

Scroll to Top