usługi

Doradztwo w sprzedaży B2B

Budowanie efektywnej sprzedaży opartej na wartościach

Dobrze ułożony proces sprzedaży B2B wpływa na proces działania firmy i poprawę jej wyników finansowych. Pomaga też usystematyzować pracę działu sprzedaży i zespołu handlowców.

W Qmatch pomagamy organizacjom w budowie strategii sprzedaży B2B, od początku do końca. Poddajemy analizie obecny proces sprzedaży, zespół oraz kluczowe metryki. Weryfikujemy możliwości optymalizacji procesów oraz ich automatyzacji, aby uwolnić czas handlowców na budowanie relacji z klientami oraz pracę z produktem. 

uporządkuj proces sprzedaży b2b w firmie - doradztwo sprzedażowe w firmie
Umów konsultację

Sprzedaż B2B - nasze usługi

Audyt procesów sprzedażowych

Przeprowadzimy audyt procesów sprzedażowych. Sprawdzimy jego mocne i słabe strony, wskażemy obszary do poprawy, a końcu wprowadzimy optymalizację procesu sprzedażowego, żeby podnosić wyniki finansowe.

Pozyskiwanie klientów B2B

Sprawdzimy jak wygląda proces pozyskiwania klientów, przeanalizujemy jego poszczególne etapy i polecimy zmiany, które pomogą go go usprawnić i sprzedawać skuteczniej.

Digitalizacja procesów sprzedażowych

Digitalizacja procesów sprzedażowych pozwala zmniejszyć koszty i czas obsługi klienta i zwiększyć dochody ze sprzedaży. Sprawdzimy, które procesy sprzedażowe można zdigitalizować i pomożemy wdrożyć usprawnienia.

Systemy premiowe

Dobrze zaprojektowany system premiowy motywuje pracowników i wspiera realizację założonych celów. Zbudujemy skuteczne systemy premiowe dla całej organizacji, które zwiększą zaangażowanie.

>> Dowiedz się wiecej

Systemy prowizyjne

Skuteczny system prowizyjny będzie wzmacniał chęć do realizacji celów sprzedażowych. Opracujemy system prowizyjny, który zmotywuje pracowników do podnoszenia wyników pracy.

>> Dowiedz się więcej

Czym jest proces sprzedaży w branży B2B?

Proces sprzedażowy to zestaw pewnych powtarzalnych działań, które wykonują członkowie zespołu (działu sprzedaży lub działu handlowego). To wszystkie aktywności podejmowane od momentu pozyskania leadu i pierwszego kontaktu z klientem do momentu sfinalizowana sprzedaży.

Sprzedaż B2B to złożony proces, który wymaga dobrze zaprojektowanej i konsekwentnie realizowanej strategii sprzedaży B2B. Proces sprzedaży B2B jest połączeniem szerokiej gamy technik sprzedaży B2B, komunikacji i marketingu. Adresuje potrzeby różnych person i segmentów. 

Złożoność procesu sprzedaży zależy od wielu czynników takich jak: branża, cykl życia organizacji, rynek, otoczenie konkurencyjne. Poniżej przedstawiamy przykładowy proces sprzedaży B2B. 

Przykładowy proces sprzedaży B2B

Research

Na tym etapie szukamy informacji z rynku. Zbieramy informacje na temat naszych klientów, sprawdzamy, jak działa konkurencja.

Prospecting

Prospecting to proces poszukiwania nowych klientów i ich kwalifikacji. Na tym etapie przygotowujemy listę osób, które mogą być potencjalnie zainteresowane naszymi produktami lub usługami B2B czy B2C. 

Badanie potrzeb

Badanie potrzeb to zbieranie informacji o problemach, potrzebach i oczekiwaniach klientów co do naszych produktów i usług. To istotny element, który pomaga nam dobrać odpowiednie rozwiązanie dla klienta.

Prezentacja sprzedażowa

Czyli prezentacja o produkcie lub usłudze. Podczas prezentacji sprzedażowej przedstawiamy potencjalnemu klientowi  wybraną propozycję dostosowaną do jego potrzeb i oczekiwań. Omawiamy zalety i korzyści, które płyną z zakupu produktu lub usługi.

Negocjacje

Negocjacje to część procesu sprzedaży i prowadzenia rozmów z klientami. Każda ze stron ma swoje potrzeby i oczekiwania względem współpracy. Negocjacje służą wypracowaniu porozumienia.

Domknięcie sprzedaży

Kluczowy element w procesie sprzedaży B2B – uzyskanie zgody na zakup produktu lub usługi. Istnieje wiele technik sprzedaży B2B, technik zamykania sprzedaży (lub inaczej finalizacji sprzedaży), warto je znać i odpowiednio dobierać.

Follow-up

Kontakt z klientem po wysłaniu oferty albo domknięciu sprzedaży. Follow-up to w zasadzie kontynuacja kontaktu. Przypominamy klientowi o ofercie i podtrzymujemy z nim kontakt, aby podtrzymywać relację i budować kontakt.

Chcesz usprawnić proces sprzedaży B2B w swojej firmie?
Umów spotkanie, aby poznać dokładną ofertę.

Umów się na rozmowę

Czym różni się sprzedaż B2B od sprzedaży B2C?

Sprzedaż B2B i B2C przede wszystkim różnią się segmentem odbiorców.

B2BBusiness to Business – to w dużym skrócie sprzedaż biznesu dla biznesu, czyli transakcje między przedsiębiorstwami. Możemy mówić o sprzedaży usług B2B lub produktów B2B.

B2CBusiness to Consumer – to relacje biznesowe między firmą a klientem indywidualnym, czyli firma sprzedaje swoje produkty lub usługi użytkownikom indywidualnym.

Jednak to bardzo oczywista różnica. Można wyróżnić kilka podstawowych różnic obu podejść.

 • Cena
 • Cykl sprzedażowy
 • Punkty styku
 • Proces sprzedaży
 • Czym kierują się kupujący?
 • Customer Journey
B2B
 • Zazwyczaj wyższa. Produkt lub usługa są z reguły są bardziej złożone.
 • Dłuższy cykl sprzedażowy. Ze względu na wielkość transakcji angażują z reguły kilka stron zarówno po stronie oferenta, jak i klienta.
 • Wymaga wielu punków styku. Transakcja zazwyczaj nie jest realizowana za pierwszym podejściem.
 • Bardziej strategiczny. Ze względu na wysokość budżetów, transakcje B2B często wymagają udziału wielu decydentów.
 • Taktyki sprzedaży B2B odwołują się do racjonalności kupującego. Kluczowe jest zbudowanie wartości dla konkretnej persony lub segmentu.
 • Wydaje się być znacznie bardziej złożona.
B2C
 • Zależnie od typu produktu lub usługi oraz klientów, do których je kierujemy
 • Krótszy cykl sprzedażowy. Angażuje klienta, który dokonuje zakupu.
 • Wymaga wielu punktów styku, jednak transakcja może być zrealizowana za pierwszym podejściem.
 • Również jest to proces strategiczny, jednak mniej niż sprzedaż B2B. Zazwyczaj nie wymaga udziału wielu decydentów.
 • Taktyki sprzedaży B2C odwołują się raczej do emocji kupujących. Także tutaj kluczowe jest zbudowanie wartości dla konkretnej persony lub segmentu.
 • Złożona, jednak wydaje się, że nie tak bardzo, jak w przypadku podróży kupującego w B2B

Dlaczego warto uporządkować proces sprzedaży?

Proces sprzedaży jest złożony. Klient przed podjęciem decyzji wykonuje dokładny research i rozważa różne opcje – zarówno Twoje, jak i konkurencji. Często na tym etapie kontaktuje się z firmą, aby poznać ofertę. Trafia więc do pracowników działu sprzedaży lub handlowców.

To od ich działań zależy, czy klient zdecyduje się na zakup. Proces decyzyjny w sprzedaży B2B często jest znacznie bardziej strategiczny, a ścieżka klienta, dłuższa.

Dobrze ułożony proces sprzedaży B2B może się przyczynić do jej zwiększenia  i poprawić wyniki finansowe firmy.

Umów się na rozmowę

Opowiedz z jakim wyzwaniem się mierzysz. Wspólnie wypracujemy możliwe kierunki współpracy!

tomasz-nalewajk-qmatch-konsultant-umow-rozmowe
TOMASZ NALEWAJK
CONSULTANT

Jakie korzyści może przynieść Twojej firmie optymalizacja poszczególnych etapów procesu sprzedaży?

 • Skuteczniejszy proces sprzedaży i rozmów sprzedażowych z klientami.
 • Skrócenie czau poszczególnych etapów procesu sprzedaży.
 • Podniesienie poziomu jakości sprzedaży w zespole.
 • Poprawa procesu obsługi klientów.
 • Optymalizacja procesu obsługi klientów.
 • Większa skuteczność w pozyskiwaniu leadów sprzedażowych.

Na czym polega doradztwo w sprzedaży B2B?

Doradztwo w sprzedaży to włączenie w proces zewnętrznego eksperta, który zajmie się jego optymalizacją. To współpraca, która nie wymaga czasochłonnych rekrutacji i zatrudniania specjalisty na stałe.

Współpracujemy z firmami działającymi w różnych branżach. Dobrze znamy procesy sprzedażowe i kierujące nimi mechanizmy oraz wiemy, jak je usprawnić i przełożyć na konkretne działania do wykonania przez dział handlowy.

Skorzystanie z doradztwa w sprzedaży B2B to jednak nie tylko konsultacje i zalecenia do wdrożenia. W Qmatch pracujemy ramię w ramię z managerami i pomagamy wprowadzić zmiany w organizacji i poszczególnych zespołach. Na bieżąco sprawdzamy też efekty i wprowadzamy modyfikacje, aby realizować założone cele firmy.

Jak wygląda współpraca z nami?

Współpracując z klientami z różnych obszarów, zawsze szukamy skutecznych sposobów na zwiększenie wyników finansowych firmy.

Pomożemy stworzyć skuteczny proces sprzedażowy B2B w firmie:

 • Przeprowadzimy audyt aktualnego procesu sprzedażowego - porozmawiamy z handlowcami, zmapujemy szczegółowo proces sprzedaży.
 • Wskażemy obszary do poprawy - po audycie wskażemy elementy, w których proces sprzedaży B2B wymaga optymalizacji.
 • Zaplanujemy kroki do poprawy procesu sprzedażowego.
 • Ułożymy i pomożemy wprowadzić w firmie skuteczny proces sprzedażowy. Niezależnie od tego czy jest to nowy proces sprzedażowy, czy poprawki do istniejącego systemu.
 • Podczas wdrożenia działamy ramie w ramię z liderami, na bieżąco analizujemy efekty i wdrażamy modyfikacje.

Na bazie naszych doświadczeń wypracowaliśmy schemat współpracy, który pozwala skutecznie usprawniać procesy sprzedaży B2B w firmie.

Sprawdź jak wygląda współpraca z naszymi konsultantami

Pierwszym krokiem do podjęcia współpracy jest zawsze rozmowa. Na spotkaniu omawiamy oczekiwania i cele, które chce zrealizować firma.

Umów się na bezpłatną konsultację
Tomasz Nalewajk
Consultant
tomasz.nalewajk@qmatch.pl
+48 783 338 700
Zaufały nam firmy

Czy warto skorzystać z usług doradztwa sprzedażowego?

Czy warto skorzystać z usług doradztwa sprzedażowego  i wsparcia przy poprawie procesu sprzedaży B2B?

 • Włączenie w proces konsultanta z zewnątrz pozwala uzyskać świeże spojrzenie na procesy w firmie.
 • Doświadczenie zdobyte podczas współpracy z firmami z różnych branż pozwoliło nam wypracować skuteczne rozwiązania, które możemy wdrażać w firmach naszych klientów.
 • Konsultanci specjalizujący się w różnych obszarach są w stanie odpowiedzieć na większość wyzwań, które pojawiają się w działach sprzedaży.
 • Koszty konsultacji są osiągalne nawet dla małych firm.
 • Zwykle skorzystanie z doradztwa sprzedażowego i optymalizacja procesów jest bardziej opłacalna niż zatrudnienie na stałe dyrektora sprzedaży

Doradztwo sprzedażowe - jakie są koszty?

Koszty doradztwa sprzedażowego wyliczamy tak, aby z naszych usług mogły skorzystać także małe i średnie przedsiębiorstwa.

Współpracujemy ze spółkami giełdowymi, spółkami właścicielskimi, ale też firmami rodzinnymi. Zależy nam na tym, aby jak najwięcej firm mogło korzystać z usług doradztwa sprzedaży, niezależnie od etapu rozwoju na, którym się znajdują.

Firmom na wczesnym etapie rozwoju pomagamy budować procesy sprzedażowe przekładające się na rosnące wyniki finansowe firmy, a organizacjom, które nie są zadowolone ze swoich procesów sprzedaży, pomagamy je udoskonalić i zoptymalizować. 

Umów się na darmową konsultację. Porozmawiamy o potrzebach i wyzwaniach w sprzedaży, z którymi mierzy się Twoja firma i dobierzemy odpowiednie rozwiązania.

Skontaktuj się z nami
Tomasz Nalewajk
Consultant
tomasz.nalewajk@qmatch.pl
+48 783 338 700

Jeśli w kalendarzu nie widzisz pasującego terminu, skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy poniżej.

  Wyrażam zgodę na wysłanie moich danych w celu przetworzenia zapytania. Akceptuję fakt, iż podanie danych jest dobrowolne, oraz że przysługuje mi prawo do dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Twoje dane przetwarzane będą przez Qmatch, ul. Padewska 23/7, 00-777 Warszawa), która będzie przetwarzać Twoje dane wyłącznie w celu przeprocesowania Twojego zapytania i odpowiedzi na wszystkie nurtujące Cię pytania dotyczące naszej działalności.