DORADZTWO STRATEGICZNE

Diagnoza organizacji

Żeby wdrożyć adekwatnie i efektywnie strategię rozwoju należy przygotować do tego całą organizację. Pierwszym krokiem jest diagnoza organizacji, która odbywa się na kilku obszarach – m.in.

  1. analiza obecnej strategii i celów operacyjnych
  2. review kadr – struktura oraz potencjał zespołu 
  3. mapowanie procesów organizacyjnych 
  4. analiza otoczenia konkurencyjnego
  5. audyt marketingu i sprzedaży 
  6. analiza portfolio produktowego 
  7. diagnoza kultury organizacyjnej 

Jednocześnie wstępny wywiad z kluczowymi menedżerami pokazuje całe spektrum koniecznej analizy i pozwala zaprojektować szytą na miarę diagnozę organizacji. 

Efektem diagnozy organizacji jest z jednej strony raport “tu i teraz”, a z drugiej pogłębiony raport wyznaczający kluczowe kierunki rozwoju i obszary “must have”, którymi należy zająć się w pierwszej kolejności. System priorytetyzacji pozwala na ustalenie planu działaniu, który uwzględnia najważniejsze bolączki wynikłe z diagnozy organizacji. 

Zapoznaj  się  z kolejnym elementem z obszaru: Doradztwo strategiczne 

undraw_Setup_analytics_re_foim

Inne obszary doradztwa strategicznego

Skontaktuj się z nami

Tomasz Pietrzak

Consultant
tomasz.pietrzak@qmatch.pl
+48 519 340 636