DORADZTWO STRATEGICZNE

Skalowanie organizacji

Kluczowym momentem w rozwoju organizacji jest moment, w którym dość gwałtownie trzeba zwiększyć moce produkcyjne, a tym samym najczęściej zatrudnienie. Skalowanie organizacji obejmuje wiele obszarów:

  1. odpowiedni dobór kadr i ich przygotowanie do nowych ról 
  2. przeprojektowanie istniejących procesów biznesowych i zaprojektowanie nowych procesów biznesowych
  3. skalowanie kultury organizacyjnej, w tym znalezienie balansu między dotychczasową kulturą rodzinną lub start-upową, a kulturą z elementami korporacyjnymi 
  4. stworzenie nowych ram do współpracy wewnętrznej i komunikacji w Zarządzie i na poziomie managerskim 

Skalowanie organizacji to proces który często łączy się ze wstępną diagnozą organizacji i definiowaniem nowej strategii rozwoju. Pracując nad skalowaniem organizacji stosujemy metody zwinne i stajemy się częścią zespołu który wprowadza zmianę i zarządza nią. Jako konsultacji nie tylko doradzamy, ale intensywnie uczestniczymy w codziennych pracach nad skalowaniem organizacji. 

Poprzedni etap procesu

undraw_Setup_analytics_re_foim

Inne obszary doradztwa strategicznego

Skontaktuj się z nami

Tomasz Pietrzak

Consultant
tomasz.pietrzak@qmatch.pl
+48 519 340 636