Wyrażam zgodę na przesyłanie mi w formie newslettera przez Qmatch Tomasz Nalewajk bieżących informacji z zakresu nowość na rynku HR, a także informacji handlowych i marketingowych o najnowszych usługach i rozwiązaniach za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (poczty e-mail). Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu utrzymania raportu „Culture buzz 2020” oraz newslettera z bieżącymi informacjami z zakresu nowości na rynku HR, a także najnowszych usługach i rozwiązaniach.