[Case study] LTTM budowanie spójnej kultury organizacyjnej po połączeniu LifeTube i TalentMedia

LTTM to największa w kraju grupa świadcząca usługi z zakresu wideo i influencer marketingu. Zrzesza ponad 850 kanałów YouTube, które razem mają prawie miliard wyświetleń miesięcznie. Co drugi (45%) z twórców z TOP100 najpopularniejszych youtuberów w Polsce współpracuje z LTTM. 

Grupa powstała z połączenia dwóch spółek TalentMedia oraz LifeTube. Projekt Qmatch miał miejsce rok po tym wydarzeniu. Obecnie w grupie znajdują się jeszcze spółki Gamellon i Mellon Media. Pod skrzydłami LTTM rozwija się 62% branży profesjonalnych youtuberów w Polsce.

Analiza potrzeb: rozwój i wzrost efektywności

LTTM jest w fazie intensywnego rozwoju. Projekt Qmatch miał na celu zidentyfikowanie potencjalnych obszarów zwiększania efektywności w obszarze kultury organizacyjnej i określeniu konkretnych inicjatyw do wdrożenie.

“Koniec końców zależy nam na tworzeniu jak najlepszego miejsca pracy i zwiększeniu efektywności całego biznesu – mówi Paweł Stano, Wiceprezes LTTM. – Kiedy spotkaliśmy się z zespołem Qmatch stwierdziliśmy, że ich podejście dobrze pasuje do naszych aktualnych potrzeb. Zależało nam nie tylko na badaniu obecnej kultury organizacyjnej, ale też na wypracowaniu konkretnych działań do wdrożenia, aby zainicjować proces zmiany”.

Paweł Stano
Wiceprezes, LTTM

W pierwszym kroku przeprowadzono badania ilościowe narzędziem Qmatch, a w drugim warsztaty z culture design dla całej organizacji.

Tomasz Pietrzak
Managing Director, Qmatch

“W toku początkowych ustaleń stwierdziliśmy, że w fazie projektowania kultury organizacyjnej warto będzie zorganizować sesję culture designu dla wszystkich, ówcześnie ponad osiemdziesięciu pracowników LTTM” – dodaje Tomasz Pietrzak, Managing Director w Qmatch.

Obraz kultury organizacyjnej w firmie

Badania aktualnej kultury organizacyjnej LTTM ujawniły, że kluczowe orientacje i tym samym drivery wzrostu to Wyniki oraz Klient. Firma skupia się na stałym zwiększaniu przychodów oraz udziału w rynku, a takżę dostarczaniu jak najlepszych usług, które odpowiadają na potrzeby klientów. W obszarze lidershipu i zarządzania, duże znaczenie ma zdanie liderów i to, dokąd oni chcą prowadzić organizację. Te wyniki nie były zaskoczeniem, jednak uwagę zwrócił inny obszar raportu.

“Qmatch pokazał, że możemy lepiej wykorzystać nasz potencjał w obszarach Współpracy oraz Jakości – te dwa czynniki są istotne dla naszego rozwoju w długim terminie” komentuje Paweł Stano – “Pracownicy zwrócili także uwagę na potrzebę większej koncentracji na ich potrzebach i rozwoju. Odpowiedni ludzie, najlepsi profesjonaliści i eksperci w swojej branży to podstawa naszych działań, dlatego postanowiliśmy silniej zająć się także tym aspektem naszej pracy”.

Kluczowe na tym etapie było, aby określić, w jaki konkretny sposób LTTM chce pracować nad budowaniem Orientacji na Współpracę, Jakość i Pracownika.

 

 

“Wiemy, że deklaracje na poziomie wartości trzeba przekuć w akcje” – komentuje Tomasz Nalewajk z Qmatch. “Najlepszym sposobem jest stworzenie takich nawyków, które w obszarze przekonań i zachowań będą prowadziły firmę w oczekiwanym kierunku”.

Tomasz Nalewajk
Research Director, Qmatch

Praktyczne inicjatywy do wdrożenia

Ważnym krokiem dla projektu były warsztaty zorganizowane dla wszystkich pracowników. 

Sylwia Rejniak
HR Business Partner, LTTM

“Chcieliśmy z jednej strony mieć okazję do integracji i po prostu dobrej zabawy, a z drugiej stworzyć przestrzeń do wspólnej pracy nad tym, jak się pracuje w LTTM” – mówi Sylwia Rejniak.

 

 

Na warsztatach kluczowa była prezentacja wyników badania Qmatch oraz praca w ramach culture design. “Pracownicy zostali podzieleni na kilkuosobowe grupy robocze i w ich ramach wypracowywali praktyczne rozwiązania i nawyki, które mają rozwijać Orientację na Współpracę, Jakość i Pracownika” – mówi Tomasz Nalewajk z Qmatch. 

W wyniku warsztatów zostało określonych kilkanaście inicjatyw – między innymi: 

  • Wprowadzenie cyklicznych spotkań międzydziałowych, które dzięki uporządkowanej agendzie będą służyć omawianiu bieżącej sytuacji i wymianie wiedzy.
  • Program szkoleń wewnętrznych – podczas każdego szkolenia, ekspert z danej dziedziny edukuje innych pracowników ze swojego obszaru wiedzy
  • Wprowadzenie ścieżki, w ramach której każdy pracownik może wnieść swoje pomysły optymalizacyjne czy innowacyjne, a w następnym kroku są one oceniane i następuje decyzja czy mogą być wdrożone
  • Analiza potencjału klientów – dokonanie review portfolio klientów 
  • Baza wiedzy “Wyprawka świeżaka” – zbudowanie wewnętrznego narzędzia do onboardingu nowych pracowników

Co istotne są to inicjatywy, które zostały wypracowane oddolnie, w zespole, więc precyzyjnie odpowiadają na potrzeby organizacji.  

W ramach frameworku Qmatch po etapie projektowania, nadchodzi czas transformacji, czyli codzienna praca nad wdrożeniem projektów. “Pomagamy naszym klientom zależnie od ich potrzeb” – komentuje Tomasz Pietrzak z Qmatch. “LTTM zdecydowało się swoim zasobami wprowadzać kolejne inicjatywy do organizacji, ale pracujemy też w projektach, w których na co dzień pracujemy z klientem”. 

“Zdajemy sobie sprawę, że warsztaty to pierwszy krok do zmiany” – komentuje Sylwia Rejniak. “Obecnie aktywnie działamy tak, aby kolejne inicjatywy zamieniać w projekty i krok po kroku wprowadzać je w życie w całej firmie”. 

“Badanie Qmatch oraz warsztaty dla naszego zespołu, który liczył wtedy ponad osiemdziesiąt osób, to była dobra inwestycja” – podsumowuje Paweł Stano. “Zrozumieliśmy, jaką mamy kulturę organizacyjną, wyciągnęliśmy konkretne wnioski i stworzyliśmy plany działania. Bardzo ważna była dla nas część warsztatowa, dzięki której zespół lepiej się zna i wie, że to, jak będziemy transformować naszą kulturę, jest wynikiem wspólnej pracy”.

Zadaj nam pytanie


Scroll to Top