Misja i wizja firmy: co to jest, jak stworzyć i dlaczego warto?

 Ściśle łączą się z kulturą organizacyjną. Nadają kierunek działaniom. Integrują. Motywują do pracy. Czym są? Jak je opracować? Co zrobić, żeby konstruowanie ich nie było stratą czasu? Misja firmy i wizja firmy mogą z początku być trudne do rozróżnienia. Istnieją jednak konkretne wyznaczniki tego, czym jest misja firmy, a czym jest wizja firmy.

Misja firmy: twoje miejsce w świecie biznesu

 Misja firmy to zazwyczaj jedno lub dwa zdania, które oddają sedno istnienia firmy. To, można powiedzieć, jej credo, „wyznanie wiary”. Misja firmy to jej rdzeń, „słowna wizytówka”. Misja firmy odpowiada na pytanie wręcz filozoficzne: po co w ogóle działamy? Misja firmy ma to do siebie, że tworzona jest na stałe i nie jest zmieniana później w czasie istnienia firmy – chyba że zajdzie taka potrzeba, gdy zmienią się okoliczności: warunki zewnętrzne, w których funkcjonuje firma, czy też gdy sama firma podlega istotnym przekształceniom, ewoluuje. 

Taka misja firmy tworzona jest po to, aby potem dzielić się nią ze światem na jak największą skalę. Na stronie internetowej każdej inspirującej, istotnej dla biznesu firmy opublikowana jest misja firmy. Również na konferencjach biznesowych niejednokrotnie ogłoszenie, jak brzmi misja firmy, to ważny punkt programu. Na przykład misja firmy Facebook brzmi:

Wspieramy ludzi w budowaniu wspólnoty i łączeniu świata ze sobą”

A misja firmy Google:

Naszą misją jest uporządkowanie światowych zasobów informacji tak,
by stały się powszechnie dostępne i użyteczne dla każdego”.

Jak widać na podstawie tych przykładów, misja firmy opisuje, jakie miejsce firma zajmuje ogólnie w świecie – wśród konkurencji i klientów.

Misja firmy i wizja firmy są ważniejsze dla rozwoju organizacji, niż można by sądzić

Wizja firmy: twój cel na mapie działań

Wizja firmy tworzona jest przede wszystkim przez pracowników dla pracowników. Wizja firmy spaja zespół jeszcze mocniej niż misja firmy. Wizja firmy to swego rodzaju opowieść pracowników o sobie samych, na którą zgadzają się wszyscy. Opowieść, która zawiera odpowiedzi na pytania: Jak chcemy wyglądać w przyszłości? W czym być świetni? Jak do tego dojdziemy? Wizja firmy to wyobrażony przez pracowników cel firmy. Wizja firmy to opis miejsca, do którego wszyscy w organizacji zmierzają. I dlatego wizja firmy nierzadko zmienia się  na przestrzeni czasu, bo przecież gdy dojdziemy w jedno miejsce, wyruszamy w następne.

 Na przykład Amnesty International ma wizję o treści:

„Wizją Amnesty International jest świat, 
w którym każdemu człowiekowi przysługują prawa zapisane w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i innych uznanych międzynarodowych standardach praw człowieka”.

Tymczasem ich misja to:

„Walczymy o prawa człowieka”.

Różnią się, prawda?

Najważniejsze, żeby obie – i misja firmy, i wizja firmy – opierały się na prawdziwych, nie umownych, ale głęboko przemyślanych i odkrytych, wartościach firmy. A także na przekonaniach, które są dla niej ważne.

Dlatego przy kreowaniu misji firmy i wizji firmy bardzo ważne jest odkrycie – i kierowanie się tym – jak kształtuje się kultura organizacyjna danej firmy. Tylko dzięki temu i misja firmy, i wizja firmy będą mogły być autentycznie spełniane dzień po dniu.

Misja firmy i wizja firmy: jak to robimy?

Jako Qmatch pomagamy organizacjom opracować misję firmy i wizję firmy w taki sposób, aby treść misji firmy i wizji firmy naprawdę przekładała się bezpośrednio na skuteczne działania.

 Miarodajna misja firmy powinna być esencjonalna, oryginalna i otwarta, czyli pojemna – zaś skuteczna wizja firmy powinna być inspirująca i motywująca. Żeby trafnie wskazać, jak będzie brzmiała misja firmy i wizja firmy, warto najpierw określić kulturę organizacji. A następnie dopiero, na podstawie wartości istotnych dla firmy, stworzyć misję firmy i wizję firmy. Robimy to w trzech krokach.

  1. Określamy kulturę organizacyjną na poziomie ilościowym: badając natężenie 16 Orientacji Kultury takich jak m.in. Rozwój, Innowacje, Wyniki.
  2. Pogłębiamy wyniki badań na poziomie jakościowym, a tym samym szukamy odpowiedzi na pytanie, co jest ważne dla ludzi i dla organizacji: przeprowadzając warsztaty z zespołami, rozmowy z pracownikami.
  3. Następnie zbieramy uzyskane dane i z ich wykorzystaniem pracujemy w grupach – zarówno z zarządem jak i z pracownikami spoza zarządu – nad tym, jaka powinna być misja firmy i wizja firmy. Wykorzystujemy narzędzia, które stymulują kreatywność. Angażujemy całą firmę.

Zadaj nam pytanie


Scroll to Top