Raport

Kultura organizacyjna - preferencje generacji X, Y, Z

Jaka jest rola kultury organizacyjnej w obecnym świecie dla wiodących pokoleń?

Kultura organizacyjna ważniejsza od zarobków.

Badanie „Pokolenie dobrej pracy” przeprowadzone w październiku 2019 r. przez pracuj.pl pokazało, że dla trzech pokoleń: X, Y, Z najważniejsze w pracy jest wynagrodzenie (68% badanych wskazało ten czynnik). W badaniu Qmatch przyjeliśmy inną metodologię i poprosiliśmy badanych o wybranie spomiędzy dwóch zdań – co jest dla nich ważniejsze w pracy: wartości i kultura organizacyjna czy to ile osoba będzie zarabiać. Gdy tak postawiliśmy pytanie, tylko 33% badanych przedkłada zarobki nad to jaka jest kultura organizacyjna.

To bardzo budujące, że kultura organizacyjna jest niezmiernie ważna dla wszystkich analizowanych pokoleń. Nie dziwi mnie fakt, że jest ona najistotniejsza dla X-ów, którzy wiodą już relatywnie ustabilizowane finansowo życie w stosunku do innych pokoleń, a w pracy chcą się przede wszystkim czuć dobrze i realizować swoje potrzeby, nawet kosztem niższych zarobków.​

Magdalena Trąba

Senior Associate w Pracuj Ventures – funduszu wspierającym polski rynek HR i EDU Tech.

Kultura organizacyjna zyskuje na wartości przy pracy zdalnej.

Obecny stan wywołany koronawirusem może powodować silny zwrot w kierunku autorytarnych zachowań. W przekonaniu wielu liderów styl zarządzania z bardziej ludzką twarzą jest pomimo zewnętrznych deklaracji uważany za mniej skuteczny zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych. W mojej ocenie dziś w złożonym, kompleksowym i bardzo zmiennym świecie wygrają ci, którzy potrafią w zależności od potrzeby sytuacji poruszać się po bardzo szerokiej skali od dyrektywności po empatię, umiejętnie łączący te perspektywy.

Zofia Dzik

Investor, C-Level manager, Innovator, Deputy Chairman BRW, Founder of Humanites Institute

Dla wszystkich pokoleń kluczowa jest radość i przyjemność z pracy.

Pokolenia różnią się między sobą w różnych aspektach, ale dla wszystkich z nich ważne jest aby zarówno pracownicy jak i liderzy dbali o tworzenie kultury organizacyjnej opartej opartej o radość i przyjemność z pracy. 

0 %

blisko 40% respondentów z każdego pokolenia uważa radość i przyjemność z pracy za najważniejsze.

Pokolenie X najbardziej różni się od Y i Z.

0 %

przedstawicieli pokolenia X wskazuje „Wysoką jakość” oraz „Adaptacja i elastyczność” jako ważne aspekty kultury organizacyjnej. 

W pokoleniu X większą uwagę niż w innych pokoleniach zwraca się na to, aby kultura organizacyjna koncentrowała się na tym jak się pracuje, a mniej na tym co ja osobiście mam z pracy.

Pokolenie Y chce kultury, która wspiera ich rozwój i potrzeby.

Pokolenie Y jest mocno nastawione na rozwój osobisty, na realizację swoich potrzeb – ma to na pewno związek z tym w jakim punkcie swojego życia się znajdują.

0 %

przedstawicieli pokolenia X wskazuje „Rozwój i potrzeby pracownika” jako kluczowy aspekt kultury organizacyjnej. 

Pobierz pełną wersję raportu

Partnerzy

Scroll to Top