[Case study] System premiowy w Dekpol Deweloper – jak stworzyć system odporny na trudne czasy

Celem każdego systemu premiowego powinno być z jednej strony zwiększanie szans na zrealizowanie założonych celów, a z drugiej motywowanie pracowników i zwiększanie ich zadowolenia z pracy. Te dwa elementy są uniwersalne dla każdej firmy, a jednocześnie muszą być zawsze dostosowane do wymagań organizacji, co okazało się prawdą także w przypadku pracy nad systemem premiowania pracowników dla Dekpol Deweloper.

Jak premiować pracowników? Przykład budowania systemu w Dekpol Deweloper

Z Dekpol Deweloper pracujemy od 2021 roku wspierając organizację w obszarach strategii, sprzedaży, marketingu i HR. Naszym celem jak zawsze jest pomaganie klientowi rosnąć. W Dekpol do tej pory oczywiście funkcjonował system premiowy, ale w ramach nowych wyzwań związanych z wzrostem organizacji pojawiła się potrzeba optymalizacji obecnych rozwiązań.

Moim i Zarządu celem było stworzenie takiego systemu premiowego, który pozwala firmie dzielić się sukcesem z pracownikami, jest ściśle uzależniony od wyników jednostek, zespołów oraz całej organizacji. Ważne dla mnie było też pozbycie się czynnika uznaniowości oraz takie zaprojektowanie systemu premiowego, aby był on odporny na czasy turbulencji.

Kalkulator systemu premiowego

Szukasz kalkulatora premii dla pracowników?

Przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny kalkulator, z którym zaprojektujesz własny system premiowania pracowników. Możesz  wykorzystać go też do zarządzania obecnym systemem premiowym.

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać arkusz – wzór systemu premiowania.

Najważniejsze założenia na start 

Przystępując do pracy nad stworzeniem zasad premiowania pracowników podążamy za kilkoma najważniejszymi zasadami, które wypracowaliśmy w toku realizowania różnych projektów:

proces zespołowypraca nad systemem premiowym to proces, w który warto zaangażować pracowników z różnych obszarów, żeby uwzględnić rozmaite perspektywy

transparentnośćsystem  powinien być na tyle transparentny, aby pracownik  rozumiał jego elementy i mógł przewidzieć wysokość swojej  premii

wielowymiarowośćsposób przyznawania premii powinien wspierać realizację celów na różnych wymiarach. Zarówno jakościowych, jak i ilościowych, indywidualnych, jak i zespołowych oraz firmowych

spójnośćsystem powinien być spójny wewnętrznie, co oznacza jak najmniej wyjątków od reguły

uniwersalność i indywidualizacjasystem powinien mieć części wspólne dla wszystkich pracowników organizacji, ale również uwzględniać specyfikę pracy każdego działu np. prowizje w przypadku handlowców

Premiowanie pracowników - rodzaje i zasady

Trzyskładnikowy system premiowy

Zaproponowaliśmy system złożony z trzech składników, który wspiera holistycznie działanie organizacji:

premia firmowa roczna – zależna od osiągania firmowych celów rocznych

premia firmowa kwartalna (zespołowa) – zależna od osiągnięcia przez zespół firmowych celów kwartalnych

premia kwartalna (indywidualna)zależna od osiągnięcia przez danego pracownika indywidualnych celów kwartalnych

Proces określania konkretnych reguł działania obejmował konsultacje z Zarządem i Dyrektorami, którzy następnie omawiali wybrane założenia z kluczowymi pracownikami. Dzięki takiej pętli feedbacku udało nam się we wstępnej fazie ustalić kluczowe aspekty.

Elementy systemu premiowego — zasady premiowania

Ze względu na poufność danych nie możemy przedstawić szczegółowych składowych, ale na poziomie ogólnym warto wskazać elementy niezbędne do zaistnienia funkcjonalnego systemu premiowego. Są one także częścią systemu premiowania w Dekpol Deweloper:

poziom bazowy premii – wyrażony kwotowo lub jako procent wynagrodzenia rocznego

podział bazowej premii pomiędzy konkretnymi celami – na bazie wybranych współczynników (często zależnych od stanowiska)

poziomy premii w zależności od poziomu realizacji danego celu – ustalane najlepiej liczbowo

System premiowy musi być jasny i przejrzysty, nie oznacza to jednak, że ma być sztywny. Ważne, aby pozostał elastyczny i odpowiadał na wymagania zmieniającego się otoczenia rynkowego. To szczególnie istotne w przypadku działającego na rynku nieruchomości Dekpol Deweloper. W obliczu rosnących stóp procentowych i inflacji w 2022 i kolejnych latach firma narażona jest na duże fluktuacje. Elastyczność uzyskaliśmy dzięki kroczącym celom oraz możliwości korekcji zasad premiowania w trakcie roku. 

W ramach systemu premiowego wyodrębniliśmy system prowizyjny, który został zdefiniowany indywidualnie dla każdego kluczowego działu. 

Połączenie wspólnego systemu premiowego i kastomizowanego systemu prowizyjnego pozwoliło na wzmocnienie motywacji pracowników w najważniejszych punktach procesu.

Wdrożenie systemu premiowania w firmie

Narzędzia i komunikacja 

Aby system był transparentny dla pracowników, ważne są trzy elementy:

  • dedykowane arkusze premii dla każdego pracownika lub cyfrowa platforma
  • regulamin systemu premiowego
  • odpowiednia komunikacja systemu premiowego

 

W pracy nad projektem dla Dekpol Deweloper stworzyliśmy arkusze premii tak, aby zautomatyzować proces jej naliczania. Arkusz konfiguruje się dla pracownika jednorazowo, a następnie na przestrzeni roku jedynie uzupełnia indywidualnymi danymi (np. poziomem realizacji celu). 

Regulamin przygotowaliśmy  w porozumieniu z prawnikiem organizacji, tak aby zapewnić zgodność ze standardami korporacyjnymi.

Ostatni z elementów — odpowiednia komunikacja nowych warunków otrzymania gratyfikacji obejmowała kilka obszarów.

Szkolenie managerów

Spotkania merytoryczne z managerami, podczas których konsultanci Qmatch wyjaśniali przebieg procesu i rozwiewali wątpliwości.

Szkolenie pracowników

Warsztaty z pracownikami na stanowiskach specjalistycznych, które pomogły im zrozumieć nowe warunki przyznawania premii.

Warsztaty przeprowadzania rozmów okresowych

Dodatkowe spotkania  pomagające rozwinąć umiejętność prowadzenia rozmów podsumowujących z pracownikami. Skupiliśmy się na rozmowie kwartalnej gdzie manager rozmawia z pracownikiem na temat realizacji założonych celów.

Bardzo istotną częścią całego procesu jest definiowanie celów indywidualnych pracowników. Wtedy wdrożony system pozwoli na budowanie poczucia wpływu wśród pracowników i jednocześnie odciąży managerów. Wypracowaliśmy dzięki temu model współpracy i komunikacji zespołowej, w którym to pracownicy w pierwszej kolejności  proponują, jakie cele chcą osiągnąć, a rolą managerów jest weryfikowanie i ostateczne zaakceptowanie tych celów.

Efekty wdrożenia nowego systemu w firmie Dekpol Deweloper

Na efekty działania systemu premiowego nie trzeba było długo czekać.

  • Pierwszy kwartał pokazał, że wyznaczenie celów indywidualnych, jest dobrym motywatorem dla pracowników. Pozwala też w kontrolowalny oraz policzalny sposób realizować wiele inicjatyw wyraźnie polepszających funkcjonowanie firmy. Cele indywidualne otworzyły możliwość wdrożenia ciekawych i ambitnych pomysłów, na które do tej pory, w natłoku codziennych obowiązków, zawsze było za mało czasu.
  • W drugim kwartale zrealizowano cele ilościowe, które wydawały się niemożliwe do osiągnięcia ze względu na ograniczenia w kredytach hipotecznych i sytuację makroekonomiczną.
  • Managerowie korzystający z nowego modelu nie mają wątpliwości, że pozytywnie wpływa on na codzienne zaangażowanie pracowników. 

Otwartość, kreatywność i solidny warsztat konsultantów z Qmatch pozwolił nam stworzyć taki system, który naprawdę wspiera realizację celów firmowych, a także pozwala rozwijać talenty Pracowników Dekpol Deweloper. Już po pierwszym kwartale 2022 roku z przyjemnością obserwowałam efekty wprowadzonego narzędzia. Nasi współpracownicy dzięki zaangażowaniu oraz kreatywności zrealizowali wyjątkowe cele indywidualne, dzięki którym stajemy się lepszą organizacją.

Wprowadzenie systemu premiowania w firmie daje widoczne korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Jasne przedstawienie zasad premiowania pozwala na lepsze zrozumienie oczekiwań organizacji. Pracownik może na bieżąco śledzić postępy w realizacji celu i otrzymuje przy tym informację, jakiej premii może się spodziewać. Taka forma motywowania poza tym, że wpływa na zwiększenie zaangażowania, wspiera też poczucie wpływu i rozwija dodatkową aktywność pracowników. Dzięki wyznaczeniu priorytetów łatwiej zrozumieć kierunek, w którym zmierza firma, zoptymalizować czas poświęcany na poszczególne zadania i wdrażać nowe, ciekawe pomysły.

Praca z Qmatch nad procesem premiowym pozwoliła nam wypracować taki system jakiego potrzebowaliśmy – kompleksowy, elastyczny i motywujący.

O motywowaniu pracowników pisaliśmy szerzej w tekście „Motywowanie pracowników to ważny obszar kultury organizacyjnej w twojej firmie”

Pracodawca z kolei otrzymuje narzędzie wspierające realizację celów firmy. Ma dokładny obraz tego jak postępuje realizacja celów na poszczególnych szczeblach i etapach procesu oraz skuteczny system motywujący pracowników do codziennego zaangażowania nie tylko w wykonywane zadania, ale też wyznaczanie celów firmy i jej rozwijanie. System premiowy to również pomoc przy optymalizacji procesów.

Więcej o tworzeniu skutecznych systemów premiowych w firmie przeczytasz w artykule „Jak stworzyć motywujący i skuteczny system premiowy?”

Masz pytania o system premiowy?

Chcesz dowiedzieć się, jaki system premiowania sprawdzi się najlepiej w Twojej firmie? Napisz do nas i umów się na bezpłatną konsultację z ekspertem. 


Kalkulator systemu premiowego

Szukasz kalkulatora premii dla pracowników?

Przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny kalkulator, z którym zaprojektujesz własny system premiowania pracowników. Możesz  wykorzystać go też do zarządzania obecnym systemem premiowym.

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać arkusz – wzór systemu premiowania.

Scroll to Top