[Case study] Geotest – budowanie strategii organizacji opartej na procesach

Wzrost firmy oznacza zmiany. Wejście na wyższy poziom wymaga modyfikacji sposobów działania w firmie i dokładnego przyjrzenia się wszystkim procesom. Jeśli chcemy, żeby następował rozwój organizacji, musimy pomyśleć o planie rozwoju i odpowiedniej strategii firmy. Rozrastająca się firma musi wprowadzać zmiany w swojej strukturze.

Wzrost i rozwój firmy - czy wymaga zmiany strategii organizacji?

Wzrost firmy najczęściej wiązany jest z liczbami. O wzroście firmy mówimy w kontekście zwiększenia jej wartości rynkowej, zysku wypracowanego w danym roku, ilości pracowników czy jednostek działających w ramach organizacji. 

Rozwój firmy dotyczy zmian wewnętrznych. To wprowadzanie nowych elementów do systemu organizacji, ustalenie hierarchii strategicznych celów w różnych obszarach, poprawa jakości procesów, optymalizacja struktur systemów i ich zmiana. Rozwój to wprowadzanie nowych elementów i doskonalenie tych, które już funkcjonują.

Pojęcia “wzrost przedsiębiorstwa” i “rozwój przedsiębiorstwa” są ze sobą silnie powiązane. Często traktowane nawet jako jedna kategoria lub używane zamiennie. Wzrost jest często wynikiem zmian wprowadzonych w toku rozwoju, a kiedy firma wzrasta należy optymalizować procesy i dostosowywać strategię organizacji do nowych warunków.

Jeśli organizacja ma wzrastać musi się rozwijać – muszą rozwijać się procesy i strategia organizacji.

Strategia organizacji i jej rola w rozwoju firmy

Strategia firmy podobnie, jak pojęcia wzrostu i rozwoju firmy jest różnie definiowana w literaturze poświęconej zarządzaniu. Strategia firmy to długofalowy plan, który zawiera cele i zadania organizacji. Określa kierunki działania i dystrybucji środków koniecznych dla realizacji wyznaczonych celów.

Strategia to bigger picture tego, gdzie idziemy i co chcemy tam osiągnąć. Swoją strategię tworzą województwa, państwa i tak samo swoją strategię przedsiębiorstwa tworzą firmy. To ona jest podstawą do wyznaczania priorytetów, szczegółowych celów i określenia warunków ich realizacji. Strategia wyznaczana jest na pewien okres np. na 2, 5 albo nawet 10 lat — wszystko zależy od warunków, w jakich działa firma.

Nawet gdy mieliśmy strategię rozwoju firmy i wyznaczone cele strategiczne, z czasem może okazać się, że strategia ma złe założenia. Mogły zmienić się cele i motywacje albo po prostu rozwój pociągnął za sobą potrzebę aktualizacji strategii organizacji.

Czasami trudno spojrzeć chłodnym okiem na swoją firmę albo dostrzec pewne wymagające optymalizacji procesy. W końcu żyjemy nimi na co dzień. Skorzystanie z doradztwa biznesowego, czyli usług konsultingowych daje świeże spojrzenie na sprawy firmy. To tak jak wtedy, gdy piszemy jakiś tekst. Czytamy go dziesiątki razy, poprawiamy, a po publikacji i tak znajdą się w nim jakieś błędy. Kiedy patrzymy na coś codziennie, przyzwyczajmy się do tego, co widzimy.

Zewnętrzne doradztwo biznesowe może pomóc w określeniu strategii firmy lub jej zaktualizowaniu. Strategia firmy jest spoiwem dla organizmu, jakim jest organizacja. Zwłaszcza ta w trakcie rozbudowy.

 

Poniżej przeczytacie case study z aktualizacji planu rozwoju firmy w firmie Geotest. Razem z firmą Geotest w pierwszym etapie współpracy wprowadzaliśmy strategię wzrostu i optymalizowaliśmy procesy w organizacji.

Strategia firmy — przykład rozwoju strategii w Geotest

Geotest to firma doradcza, która działa w obszarze geotechniki oraz badań środowiskowych. Zatrudnia kilkudziesięciu ekspertów, a większość to bardzo doświadczeni geolodzy. Klientami Geotest są najwięksi deweloperzy powierzchni magazynowych i budynków komercyjnych w Polsce, tacy jak: 7R czy Echo Investment. Firma przygotowuje zaawansowane opracowania dotyczące gruntu danej inwestycji, które są podstawą do decyzji inwestycyjno-strategicznych po stronie klienta.

Wyzwania związane ze wzrostem firmy Geotest, czyli konieczność rozwoju organizacji

Firma zaczęła dynamicznie wzrastać kilka lat temu. Świadomie zrezygnowała z  realizowania projektów dla klientów indywidualnych i rozwijać segment projektów korporacyjnych. 

Duże, skomplikowane realizacje oznaczają konieczność skalowania procesów organizacji i dbanie o efektywność przy ciągłym wzroście jakości wykonywanych projektów. Jednak liderom organizacji zależało na tym, aby plan rozwoju firmy uwzględniał utrzymanie przyjacielskiej atmosfery w pracy oraz ducha zespołowości.

Plan rozwoju firmy. Strategia firmy – przykład doradztwa dla firmy Geotest

Geotest zdecydował się nie tylko na skorzystanie z usługi konsultingowej. Nawiązaliśmy długoterminową współpracę strategiczną, która będzie wspierać budowanie strategii organizacji oraz realizację celów firmy.

Pierwszym krokiem w procesie doradztwa biznesowego były wywiady indywidualne z właścicielami oraz kluczowymi managerami Geotest. Te rozmowy były podstawą do określenia planu działania na kolejne miesiące. Więcej o tym, jak pracujemy, można przeczytać tutaj.

Etap 1

Pracę z Geotest realizowaliśmy w sprintach. Przyjęliśmy wspólny cel strategiczny w długim okresie, ale po każdym sprincie podejmowaliśmy decyzje co do aktualizacji planu rozwoju firmy.

W pierwszej kolejności, po analizie biznesu, zajęliśmy się następującymi obszarami.

Strategia wzrostu – zdefiniowaliśmy wspólnie z liderami oraz zespołem cele strategiczne, ich miary oraz sposób realizacji;

Optymalizacja procesu realizowania projektów – w interdyscyplinarnym gronie odwzorowaliśmy cały proces realizowania zlecenia dla klienta. Później przeprowadziliśmy jego optymalizację, żeby zwiększyć wartość dla klienta;

Wdrożenie nowej struktury organizacyjnej – wyznaczając strategię firmy i planując jej rozwój, wdrożyliśmy strukturę opartą na nowym systemie raportowania. Wykorzystaliśmy też elementy struktury macierzowej. Nowa struktura, zgodnie z przyjętym planem rozwoju, pozwala pracownikom doskonalić się w nowych obszarach, ale też realizować projekty dużo efektywniej;

Planowanie i zarządzanie budżetem – pracowaliśmy na precyzyjnym P&L dążąc do optymalizacji marży na poziomie każdego projektu;

Mentoring – w ramach doradztwa biznesowego dla firm pracujemy również z managerami. W ten sposób wspieramy ich w realizacji codziennych zadań, pomagamy w rozwoju osobistym oraz zespołów.

Pierwszy etap doradztwa strategicznego. Efekty wdrożenia strategii rozwojowej firmy

Efekty? Są widoczne już po zakończeniu pierwszego etapu doradztwa strategicznego.

Pierwszy etap przyniósł następujące rezultaty:

  • Pracownicy lepiej rozumieją przepływ finansów w spółce. Poprawiliśmy mechanizm kontroli wydatków i przychodów.
  • Pogłębiona analiza marżowości realizowanych projektów sprawiła, że pracownikom i managerom łatwiej jest wyceniać poszczególne projekty i priorytetyzować swoje codziennie działania.
  • Podnieśliśmy efektywność kluczowych procesów w organizacji np. proces realizowania badań środowiskowych, ofertowania klienta czy windykacji.  
  • Prace nad strategią firmy pokazały jasno cele, do których zmierza Geotest. Teraz zespół skupił się wokół wspólnego celu. Zachowaliśmy i wzmocniliśmy ducha zespołowości.
  • Zrozumienie celu pomogło pracownikom lepiej zinterpretować ich codzienne obowiązki. Wiedzą dlaczego robią to co robią i w jaki sposób przyczynia się to do rozwoju organizacji. Mają bigger picture działań, więc widzą większy sens w swojej pracy.
  • Przygotowaliśmy też skuteczny proces onboardingu dla nowych pracowników. To pozwoliło skrócić czas wdrażania nowych osób do zespołu oraz zwiększyć efektywność nowych pracowników. Odpowiedni onboarding sprawia też, że od początku pracownicy dobrze rozumieją strategię organizacji i swoją rolę w realizacji celów firmy.
  • Prace nad rozwojem organizacji doprowadziły nas też do potrzeby przygotowania nowego brandingu marki (trwają finalne prace).

Co dalej, czyli kolejne kroki współpracy z Geotest

Współpraca z Geotest przy tworzeniu strategii rozwoju firmy i optymalizacji procesów organizacji weszła na kolejny etap. Mamy ambitne cele. Dalej pracujemy nad zwiększeniem efektywności realizowanych projektów oraz tworzenia miejsca pracy, które wyznacza standardy w swojej branży.

Michał Grela
CEO – Geotest

Współpracę z Qmatch rozpoczęliśmy około rok temu, w tym czasie dokonaliśmy istotnych zmian w naszej firmie. Za cel wybraliśmy stworzenie wzorowego środowiska pracy, które pozwoli osiągnąć wzrost i bycie liderem w swojej branży, dlatego potrzebowaliśmy wsparcia w obszarze: strategii, optymalizacji procesów oraz HR. Qmatch w ramach stałej współpracy wspiera nas w dążeniu do wybranego celu. Doceniamy osobiste zaangażowanie w projekt konsultantów oraz ich umiejętność zwinnego realizowania projektów w szybko zmieniającym się otoczeniu oraz dostosowanie się do naszej rodzinnej tradycji prowadzenia biznesu i nie korporacyjnego ładu w organizacji.

Zadaj nam pytanie o doradztwo strategiczne

Chcesz dowiedzieć się, więcej o doradztwie strategicznym? Napisz do nas i umów się na darmową konsultację z ekspertem. 


Scroll to Top