[Case study] System premiowy, który rośnie razem z firmą w 4 Partners TSL S.A.

4 Partners TSL S.A. zajmuje się spedycją i logistyką na terenie całej Europy. Współpracuje z firmami reprezentującymi różne branże i sektory gospodarki, realizując przewozy ładunków ekspresowych i niebezpiecznych. Oferuje także usługi takie jak magazynowanie czy składowanie.

System premiowy dla firmy 4 Partners TSL S.A.

Siłą 4 Partners TSL S.A. są ludzie. W tej branży szczególnie ważna jest terminowość i bezpieczeństwo dostaw, a ich zachowanie możliwe jest zwłaszcza dzięki zaangażowaniu pracowników. Firma bardzo ceni swój zespół i docenia jego pracę. 

Kiedy nawiązaliśmy współpracę z 4 Partners TSL S.A., w organizacji obowiązywał system premiowy, jednak nowe wyzwania związane m.in. z powiększeniem zespołu sprawiły, że pojawiła się potrzeba jego optymalizacji i rozbudowania o dodatkowe elementy.

Nasza współpraca obejmuje m.in. stworzenie nowego systemu premiowego oraz wsparcie w wypracowaniu efektywnego procesu sprzedaży, a w tym artykule koncentrujemy się na pierwszym elemencie wspólnego projektu. 

Naszym celem było stworzenie systemu premiowego, który będzie odzwierciedlał realny wkład pracowników w wynik firmy.

Ważne dla nas było to, aby przy dodawaniu indywidualnych aspektów premiowania zachować ducha współpracy. Nie chcieliśmy, aby nowy system premiowy stał się przyczyną niezdrowej rywalizacji i potencjalnym źródłem konfliktów.

Chcesz zacząć tworzyć system premiowy w swojej firmie?

Przygotowaliśmy bezpłatny e-book z praktycznymi poradami, jak stworzyć system premiowy w firmie.

Wyzwania związane ze zmianami w systemie premiowym firmy

Zarządowi zależało, aby system premiowy obejmował wszystkich pracowników tak, aby każdy w firmie niezależnie od działu, w którym pracuje i zajmowanego stanowiska mógł otrzymać bonusowe wynagrodzenie za swój wkład w rozwój firmy. System premiowy objął więc zarówno handlowców, jak i spedytorów, a także zespół biurowo-administracyjny.

W firmie działają handlowcy, którzy pozyskują zlecenia, oraz spedytorzy, którzy je obsługują. Pracownicy mogą również łączyć te funkcje w ramach jednego stanowiska. Działalnością operacyjną zajmuje się także zarząd. Obok tych działów istnieje dział administracyjny. Nowy system premiowy musiał adresować wszystkie powiązania w tej strukturze.

Założenia systemu premiowego w firmie 4 Partners TSL S.A.

Dla nowego systemu na start przyjęliśmy kluczowe założenia m.in. 

  • system miał obejmować pracowników na wszystkich stanowiskach (administracja, spedytorzy, handlowcy, zarząd)
  • system miał pozytywnie wpływać na realizację celów biznesowych spółki
  • system miał być transparenty dla pracownika, tak aby sam mógł wyliczyć potencjalną premię

Przy tworzeniu systemu mieliśmy zadbać także o to, aby przy dodawaniu do premii komponentu premiowania indywidualnego nie pojawiła się zbędna presja oraz konkurencja między pracownikami. Zarząd bardzo ceni kulturę wzajemnego wsparcia, którą udało się zbudować w 4 Partners TSL S.A. Chciał jednak premiować nie tylko zespołowe, ale też osobiste zaangażowanie. Tak, aby nawet w sytuacji, gdy cały zespół nie da rady przekroczyć założonego targetu, osoby, które przekroczyły swój własny target i zaangażowały się w działanie, mogły otrzymać premię.

Rozwiązanie — nowy system premiowy w firmie 4 Partners TSL S.A.

Jak wyglądała praca nad systemem premiowym? Tworząc rozwiązanie dla firmy, działaliśmy w rundach, ściśle współpracując z zarządem.

W efekcie wspólnie wypracowaliśmy system premiowy, który oparł się na kilku kluczowych założeniach. 

System premiowy oparty o marżę

System premiowy został oparty o marżę, która jest wyznaczana jako cel miesięczny.

Premia obejmuje wszystkie działy w firmie.

Otrzymuje ją nie tylko dział sprzedaży, ale też dział spedycji oraz dział administracji. Zależnie od typu działu zostały wyznaczone różne cele. Warunki uzyskania premii zostały oparte np. o pozyskiwanie zleceń od nowych oraz dotychczasowych klientów (dział sprzedaży) lub o ocenę pracy na stanowisku (działy administracyjne).

Cele i ich poziom określane są także na podstawie stanowiska oraz wymiaru etatu.

System jest sprawiedliwy, dopasowany do możliwości pracowników na poszczególnych szczeblach oraz ilości godzin, które w danym miesiącu poświęcają na pracę w firmie.

Przy wyliczaniu progu celów oraz wyliczaniu premii uwzględniany jest współczynnik absencji

Z uwagi na specyfikę branży (dynamiczne tempo pozyskania i obsługi zleceń oraz bardzo krótki czas między tymi okresami), przy wyznaczaniu progu celów oraz obliczeniu premii, w części działów uwzględniany jest także współczynnik absencji.

W systemie premiowym został też zachowany składnik zespołowy

Po zrealizowaniu celu zespołowego każda osoba dostaje „równy kawałek tortu”. Asystent, spedytor, prezes – każdy niezależnie od stanowiska dostaje równą premię za osiągnięcie założonego celu.

Arkusze premii — automatyczne wyliczanie wysokości premii

Zależy nam na tym, aby system premiowy w firmie był nie tylko dobrze zaprojektowany, ale też dobrze zorganizowany. Podczas współpracy przygotowujemy też wiele przydatnych materiałów, które ułatwiają codzienną pracę z systemem premiowym.

Jednym z takich elementów jest arkusz excel, który zawiera czytelne zestawienie założeń i wyników systemu premiowego obowiązującego w firmie. Przekazujemy go zawsze wraz z formułami, które pozwalają na prześledzenie ciągu przyczynowo-skutkowego i wynikowości poszczególnych składowych premii.

Taki arkusz przedstawia system premiowy w podziale na poszczególne działy oraz przyznawane rodzaje premii (indywidualne oraz zespołowe). Dzięki temu wyraźnie widać, które cele i targety zostały w danym miesiącu zrealizowane, a każdy pracownik może łatwo sprawdzić, jaka będzie wysokość jego premii.

Przygotowane formatki tworzone indywidualnie na potrzeby każdej firmy automatyzują proces wyliczania premii i znacznie go przyspieszają. Często w firmach wysokość premii jest wyliczana ręcznie. Zamknięcie wszystkich obliczeń w jednym dokumencie, gdzie wystarczy uzupełnić jedynie kilka pól, znacznie przyspiesza ten proces.

Tworzymy tzw. kalkulatory premii, które pozwalają w prosty sposób wyliczyć wartość premii zarówno osobom zarządzającym, jak i osobom, które premie dostają. Nasze doświadczenie pokazuje, że możliwość oszacowania swojej premii zwiększa aspekt motywacyjny systemu premiowego. 

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z Qmatch. W procesie konsultacji udało nam się wypracować system premiowy, który jest na tyle elastyczny, że będzie mógł rosnąć razem z naszą firmą. Nie bez znaczenia jest też to, że dzięki nowemu rozwiązaniu zdecydowanie skrócił się czas poświęcany co miesiąc na wyliczanie premii, a dodatkowo udało nam się wyeliminować element uznaniowości przy premiowaniu.

Dzięki swojej wiedzy i zaangażowaniu Pan Tomasz Nalewajk stworzył program dostosowany zarówno do potrzeb naszej branży, jak i organizacji. Doceniamy również styl pracy Pana Tomasza – niezwykle empatyczny i zorientowany na potrzeby klienta. Z przyjemnością będziemy kontynuować współpracę z Qmatch Consulting.

Zadaj nam pytanie o system premiowy

Dowiedz się, jaki system premiowy jest najlepszy dla Twojego zespołu.  Zostaw nam dane kontaktowe, skontaktujemy się z Tobą, żeby porozmawiać o systemie premiowym.


Scroll to Top