[Case study] 7R Budowanie kultury zaangażowania w oparciu o ludzi i procesy

7R S.A to najbardziej dynamicznie rozwijający się deweloper na rynku nieruchomości magazynowych i przemysłowych. Za 2020 otrzymał diament Forbesa dla najszybciej rozwijającej się firmy w Polsce, w 2019 został ogłoszony Rising Star w konkursie Central & Eastern European Quality Awards. W ciągu ostatnich czterech lat zdobył trzecią pozycję na rynku, a jeszcze w 2017 były szerzej nieznaną firmą działającą głównie w Małopolsce i na Pomorzu. 

Mieliśmy przyjemność wspierać zespół 7R w tym “success story” m.in. 

 • doradzając przy projektowaniu procesów i struktur w organizacji 
 • facylitując i konsultując procesy tworzenia strategii 
 • doradzając w obszarze działań marketingowych
 • wspierając Zarząd i menedżerów w codziennej pracy
 • pomagając definiować i tworzyć kulturę organizacyjną
 • budując zaangażowanie w zespołach

Poznaliśmy się z liderami 7R jeszcze kiedy zespół liczył niecałe trzydzieści osób. Teraz jest ich ponad 140 z biurami w Krakowie, Gdańsku, Warszawie, Wrocławiu i czeskiej Pradze.

Oddolne tworzenie strategii i wartości 

Współpracę z 7R rozpoczęliśmy w 2017 kiedy spółka działała głównie w Małopolsce i na Pomorzu. Jednak już wtedy zaczęto planować ogólnokrajowy rozwój i rozpoczęto proces, który zaprowadził 7R do obecnego miejsca. Jakie były kluczowe czynniki sukcesu na starcie? 

Po pierwsze członkowie Zarządu 7R uznali, że dla rozwoju potrzebna jest zmiana w organizacji. To ważna i wcale nie taka oczywista decyzja. Wymaga odwagi i świadomości, że to jak teraz się pracuje, jak teraz firma jest zorganizowana, wymaga poprawy. Ta otwartość osób decyzyjnych pozwoliła ruszyć do przodu. 

Po drugie Zarząd i kluczowi menedżerowie od początku byli otwarci na nasze rekomendacje, aby zaprosić wszystkich pracowników do wspólnego tworzenia organizacji. Przy konstruowaniu strategii rozwoju 7R główne kierunki ustaliliśmy z menedżerami i Zarządem, ale konkretne drogi wykonania i cele w ramach każdego zespołu zostały wyznaczone w facylitowanym procesie uczestniczącym. Dla każdego działu zorganizowaliśmy warsztaty, na których to osoby same wyznaczały cele rozwojowe dla siebie i dla działu. Te następnie były przedstawione do Zarządu. W ten sposób oddolnie powstał plan realizacji ambitnych celów. Dzięki temu wyraźnie wzrosło poczucie odpowiedzialności oraz zaangażowanie w organizacji. 

Po trzecie, aby jeszcze silniej zjednoczyć pracowników wokół realizacji strategii w ramach wspólnej pracy całej organizacji wypracowano główne wartości, które uznano za najważniejsze w codziennej pracy – m.in. energia, współpracy czy jakość. Jasne nazwanie tego co jest sercem organizacji pozwoliło łatwiej na co dzień podejmować decyzje, wyznaczać standardy pracy i zjednoczyć ludzi. 

 

Ludzie, procesy, narzędzia 

Mając świetny zespół istotne jest odpowiednie zorganizowanie pracy. Przy niewielkiej organizacji wiele rzeczy w 7R działo się w sposób naturalny i intuicyjny. Liderzy byli zaangażowani w codzienną pracę, znali wszelkie szczegóły inwestycji. Ale co kiedy w ciągu roku baza projektów rozrasta się z kilku do kilkunastu, a w kolejnym roku jest już ich kilkadziesiąt?  Otwiera się biuro w Warszawie i właściwie w każdym miesiącu pojawiają się nowi pracownicy? W takich sytuacjach to procesy muszą gonić biznes. Nie ma możliwości zatrzymać pędzącej maszyny, trzeba ją naoliwić w trakcie działania. 

Aby wesprzeć zarówno liderów jak i całą organizację zaangażowaliśmy się w trzy główne obszary działań:

 1. Usprawnienie komunikacji 
  1. dla zespołów które pracowały ze sobą najczęściej przeprowadziliśmy warsztaty komunikacji dostosowane do specyfiki biznesu
  2. zainicjowaliśmy serię regularnych spotkań biznesowych, które od początku moderowaliśmy tak aby zapewnić optymalny przepływ informacji 
  3. pracowaliśmy nad udrożnieniem komunikacji w strukturze – między Zarządem, a menedżerami oraz menedżerami, a pracownikami – wdrażając dedykowane i ustrukturyzowane spotkania oraz narzędzia do komunikacji 
 2. Wsparcie menedżerów 
  1. wdrożyliśmy system wsparcia dla menedżerów prowadząc regularne spotkania coachingowo – mentorskie
  2. wsparliśmy procesy rekrutacyjne na kluczowe stanowiska 
 3. Wzmocnienie działań marketingowych
  1. opracowaliśmy brand model dla 7R i wprowadziliśmy nowe materiały marketingowe 
 4. Modyfikacja struktur i procesów oraz wdrożenie narzędzi 
  1. zredefiniowaliśmy wraz z Zarządem strukturę organizacji 
  2. zdefiniowaliśmy wraz z zespołem główne procesy przebiegu projektu wyróżniając kluczowych aktorów i kamienie milowe
  3. uczestniczyliśmy w opracowaniu modelu pracy w strukturze projektowej
  4. współpracowaliśmy w opisaniu zakresu obowiązków pracowników i działów, wprowadzając wyraźny podział kompetencji 
  5. wsparliśmy HR we wystandaryzowaniu zakresów obowiązków oraz wprowadzeniu ocen rocznych 
 5. Wsparcie Zarządu
  1. pracowaliśmy wraz z członkami Zarządu nad usprawnieniem komunikacji wewnątrz Zarządu  
  2. wspieraliśmy Członków Zarządu w podejmowaniu decyzji służąc perspektywą zewnętrznych doradców 

W wielu z tych obszarów nadal wiele się dzieje, ponieważ 7R wciąż się rozwija a dynamika wzrasta. Dzięki temu, że pracujemy dla organizacji wiele lat, to znamy jej specyfikę i rozumiemy jak wiele obszarów łączy się ze sobą i na siebie wpływa. Obecnie jednym z kluczowych projektów, który wspieramy jest digitalizacja procesów w ramach wdrożenia m.in. platformy Microsoft i ERP SAP Business One.

Klucz do sukcesu

Mówi się, że “Culture eats strategy for breakfast” i w 7R widać to jak na dłoni. W kulturze organizacyjnej są zaszyte najważniejsze czynniki sukcesu: dynamika działania to główny składnik, do tego duża garść współpracy i ducha zespołowego oraz szczypta akceptacji ryzyka. Bez tego nie udałoby się rok do roku realizować ambitnych celów. Dzięki silnym, a jednocześnie otwartym i charyzmatycznym liderom zespół jest zjednoczony w działaniu. 

Oczywiście na tej podstawie zostały zbudowane bardziej “przyziemne” obszary – jak procesy i narzędzia. Bez nich nie ma mowy o rozwoju. 

Jako zewnętrzni konsultanci mamy ten przywilej, że widzimy organizację z pewnego oddalenia i z tej pozycji łatwiej jest nam zobaczyć jak konkretne części wpływają na całość. To na pewno pomaga zarówno menedżerom jak i Zarządowi w codziennej pracy, a nam daje dużo satysfakcji. Współpraca z 7R pokazała nam też, że dynamiczny rozwój wymaga nie tylko odwagi i uporu, ale też zdrowego dystansu i ogromnej elastyczności.

Zadaj nam pytanie o kulturę organizacyjną


Scroll to Top