Najczęściej zadawane pytania

FAQ – czyli frequently asked questions

FAQ

Diagnoza kultury organizacyjnej jest jest procesem kilkuetapowym.

  • Diagnoza kultury organizacyjnej
  • Analiza raportu z diagnozy
  • Zaplanowanie aktywności, które będą kształtować zmianę w organizacji na podstawie raportu.

Etap pierwszy, dzięki wykorzystaniu ankiety online jest procesem, który z reguły trwa około 2 tygodni. Pogłębiona analiza badania w zależności od wielkości organizacji może zająć kolejne 2-3 tygodnie, na tym etapie najczęściej pracujemy z liderem projektu po stronie klienta. Projektowanie zmiany najczęściej realizujemy razem z klientem w modelu ko-kreacji, korzystając z podejścia warsztatowego. 

Nie, raport z diagnozy kultury organizacyjnej pokazuje jakie kluczowe orientacje są dominujące w organizacji. Na podstawie takiej informacji nie można stwierdzić, czy dana kultura jest dobra lub zła. Można wywnioskować za to, że dana kultura nie wspiera strategii biznesowej lub ją wzmacnia. 

Raport z diagnozy kultury organizacyjnej jest punktem wyjścia dla liderów HR oraz osób zajmujących się w firmie zarządzaniem strategicznym. Raport kultury organizacyjnej oparty na danych pozwala na precyzyjne planowanie działań i aktywności w firmie skupionych na spójnej strategii:

  • dopasowanie nowych pracowników w organizacji do panującej lub pożądanej kultury
  • budowanie ścieżek rozwoju pracowników zgodnych z wizją kultury organizacyjnej
  • budowanie przewagi konkurencyjnej firmy poprzez świadome budowanie kultury organizacyjnej organizacji

Sprawdź też nasz Handbook o kulturze organizacyjnej!

Kultura organizacyjna jest jest charakter każdego człowieka. Każdy jest inny, ale na swój sposób podobny. Stwierdzenie, że dana osoba ma najlepszy charakter byłob dużym nadużyciem. Najlepszy dlaczego? Potrzebujemy kontekstu. Z tego samego powodu nie można powiedzieć, że dana firma nie dobrą lub złą kulturę organizacyjną. Pewne kultury sprawdzają się w danej sytuacji lepiej, a inne gorzej. Ważne, aby dopasować kulturę organizacji do strategii biznesowej oraz otoczenia rynkowego. 

Tak, model Qmatch został przebadany na próbie pracujących polaków w 2019 roku. Rzetelność mierzona wskaźnikiem Alfa Cronbacha dla 16 skal pomiarowych wynosi dla każdej ze skal powyżej 0.8. Oznacza to wysoki poziom rzetelności testu.

Trafność narzędzia w ocenie badanych wynosi 0.92, co także jest wysokim poziomem trafności. 

Skontaktuj się z nami

Scroll to Top