[Handbook] Kultura organizacyjna. Dostępne modele i narzędzia. Jak ją zdefiniować i mierzyć?

Jak określać i mierzyć kulturę organizacyjną?   Efektywna kultura organizacyjna, czyli taka, która wspiera strategię firmy, daje 20-30% lepsze wyniki w porównaniu z firmami, które charakteryzują się kulturą niewspierającą (Heskett, 2015). Dopasowanie do kultury zmniejsza rotację pracowników o 32% (O,Reilly, Chatman, Caldwell, 1991) co jest istotne biorąc pod uwagę, że koszty nieudanej rekrutacji mogą wynosić …

[Handbook] Kultura organizacyjna. Dostępne modele i narzędzia. Jak ją zdefiniować i mierzyć? Read More »