[Case study] Bluerank – transformacja kultury organizacyjnej w agencji SEO/SEM

W jaki sposób kultura organizacyjna może wspierać innowacyjność? Czy koncentracja na wynikach i kliencie sprzyja stabilności i zaangażowaniu? Czy silni liderzy są dobrym spoiwem dla organizacji? Badanie Qmatch pozwoliło Bluerank odkryć obraz aktualnej kultury organizacyjnej oraz zbudować konkretny plan jej rozwoju tak, aby jeszcze lepiej wspierała strategiczne wyzwania stojące przed firmą.

Rozwój firmy to rozwój kultury organizacyjnej

Bluerank to wielokrotnie nagradzany lider usług marketingu internetowego, który obsługuje klientów z całego świata. Firmę tworzy ponad 100 wysokiej klasy specjalistów, którzy zajmują się takimi obszarami jak SEO, Paid Search czy Social Media Communication. 

Liderzy organizacji, na czele z CEO Maciejem Gałeckim koncentrują się nie tylko na rozwoju biznesu, ale także wiele uwagi poświęcają sprawom związanym z szeroko rozumianą kulturą organizacyjną i HR. “Jest to dla nas kluczowy obszar budowania efektywności organizacji” komentuje Maciej Gałecki.

“W tym momencie jesteśmy w przededniu wdrażania ważnych inicjatyw w firmie i uznaliśmy, że badanie kultury organizacyjnej Qmatch pozwoli nam sprawdzić jaka obecnie jest nasza kultura organizacyjna i co to znaczy dla firmy oraz planowanych zmian”

Maciej Gałecki
Bluerank, CEO

Tomasz Pietrzak
Managing Director, Qmatch

“Stanęliśmy przed ciekawym wyzwaniem, bo świadomość procesów kształtujących kulturę organizacyjną jest wśród liderów Bluerank bardzo wysoka. Jednocześnie wiedzieliśmy, że Qmatch może dać ciekawe insighty.”

Badaniu przyświecały dwa główne cele:

 1. Określenie aktualnego obrazu kultury organizacyjnej zarówno całej firmy jak i zespołów;
 2. Zdiagnozowanie jaka powinna być kultura organizacyjna, tak aby najbardziej sprzyjała realizacji wyzwań, które stoją przed Bluerank. 

Organizacji zależało na numerycznym uchwyceniu kultury organizacyjnej, aby możliwie dokładnie opracować plan rozwoju firmy, oraz co ważniejsze, aby autorem tych zmian byli wszyscy pracownicy.

Dla Bluerank pojęcie kultury organizacyjnej nie jest czymś nowym, jednak podejmowane dotychczas działania były z reguły oparte o dane jakościowe i dobre praktyki rynkowe. Ilościowe badanie kultury pozwala na głęboką analizę obecnego statusu oraz na bardziej efektywny dialog z pracownikami i poszczególnymi zespołami.

W ramach projektu przeprowadzono:

 1. Badanie kultury organizacyjnej całej firmy (moduł Company Culture Scan) wraz z określeniem jak kultura organizacyjna jest postrzegana przez przedstawicieli  wyróżnionych w badaniu grup; przeanalizowane postrzeganie kultury organizacyjnej z perspektywy:
  1. zajmowanego stanowiska
  2. stażu w organizacji 
  3. przynależności do działu 
 2. Badanie kultury organizacyjnej dla 8 zespołów funkcjonujących w ramach Bluerank (moduł Team Culture Scan). Jak dany zespół widzi kulturę swojej struktury. 
 3. Badanie oczekiwanej kultury organizacyjnej (moduł Vision Culture Scan)

Wszyscy pracownicy wypełnili moduł Company Culture Scan i Team Culture Scan, a wybrani pracownicy wypełnili Vision Culture Scan.

Ogólny obraz kultury organizacyjnej 

Kultura organizacyjna Bluerank jest  ukierunkowana na świat zewnętrzny – rynek oraz konkurencję. Koncentruje się wokół potrzeb klientów (Orientacja na Klienta) oraz realizacji wyników (Orientacja na Wyniki) – istotne jest zwiększanie efektywności i osiąganie coraz to ambitniejszych celów. Duże znaczenie odgrywa także wiedza (Orientacja na Wiedzę) – jej posiadanie, rozszerzanie oraz dzielenie się nią, a do tego jakość zarówno produktów jak i usług (Orientacja na Jakość). Jednocześnie wewnątrz organizacji to liderzy nadają kierunek organizacji. (Orientacja na Lidera), Istotna jest także współpraca, otwartość na innych, komunikacja (Orientacja na Współpracę).

“Taka konfiguracja Orientacji Kultury jest spójna z tym co jest istotne w Bluerank. Branża marketingu online wymaga stałego rozwoju kompetencji i naturalnym jest, że klient stawiany jest w centrum. Bluerank zdobywa wiele prestiżowych nagród, czemu sprzyja orientacja na wyniki. 

Tomasz Nalewajk
Research Director, Qmatch

Innowacyjność - skupiona czy rozproszona?

Bluerank testuje różne drogi generowania innowacji w organizacji. Obecnie innowacyjność jest skupiona w jednym dziale, który tworzy innowacje dla innych działów oraz klientów. Inną możliwością jest, aby innowacyjność była cechą całej organizacji, a kreatywność i świeże pomysły były dobrze widziane na każdym szczeblu i w każdym miejscu firmy. W diagnozie pożądanej kultury organizacyjnej (Vision Culture Scan) okazało się, że pracownicy oczekiwaliby właśnie, aby kultura organizacyjna zmierzała bardziej w stronę modelu innowacyjności rozproszonej. “Cały czas eksperymentujemy z różnymi podejściami do tworzenia nowych rozwiązań w firmie. Dział R&D ma swoją konkretną rolę do odegrania w organizacji, ale to co pokazują wyniki badania Qmatch pozwoli nam zaplanować także inicjatywy budujące innowacyjność w szerszym kontekście” komentuje Maciej Gałecki.

Od lidera do współpracy i koncentracji na pracowniku 

W tym momencie liderzy organizacji nadają kierunek firmie. Jednak w obrazie kultury pożądanej (Vision Culture Scan) pracownicy oczekują większej orientacji na ich rozwój i udział w procesach decyzyjnych. Znaczenie lidera według pracowników powinno być mniejsze. “Pracownicy w badaniu Vision Culture Scan dali wyraz swojej potrzebie” – komentuje Tomasz Nalewajk – “Chcą mieć większy wpływ na to czym się zajmują i jak wygląda ich codzienna praca”. “Wdrażane przez nas obecnie inicjatywy, między innymi pracy projektowej, są zgodne z wynikami badania Qmatch i kierunkiem, w którym będzie rozwijała się nasza firma” dodaje Maciej Gałecki.

Kolejne kroki 

“Badania Qmatch pokazały nam kierunek, w którym powinniśmy rozwijać naszą firmę, tak aby nasza kultura organizacyjna była spójna i  odpowiadała oczekiwaniom naszych pracowników. ” komentuje Maciej Gałecki Bluerank podjął pracę nad kulturą w dwóch głównych obszarach: 

Projektowania procesu zmiany w organizacji

Bluerank to organizacja gdzie liczby i dane są bardzo istotne przy podejmowaniu decyzji. Badanie ilościowe kultury organizacyjnej stało się punktem wyjścia do tworzenia roadmapy kształtowania kultury w firmie. Taka roadmapa zawiera konkretne inicjatywy i projekty, które mają przybliżać firmę do pożądanej zmiany. 

“Mamy konkretne pomysły na to jak wykorzystać wnioski z badania” mówi Maciej Gałecki “Zaplanowaliśmy działania do końca 2020 roku i po tym czasie mamy zamiar przeprowadzić ponowne badanie Qmatch, aby zaobserwować dokąd nas zaprowadziły nasze starania

Praca z liderami, managerami i indywidualnymi pracownikami

Bluerank podzielił się wynikami z pracownikami. “Jest to ważny moment w którym warto zadbać o zaangażowanie pracowników, budować ich “ownership” oraz wciągnąć ich na pokład planowanych zmian” komentuje Tomasz Nalewajk. Wyniki zostały nie tylko zakomunikowane, ale zaplanowana została seria pogłębiających warsztatów z pracownikami Bluerank. 

Dopasowanie kultury do strategii

Kultura organizacyjna powinna wspierać strategię i cele biznesowe. W Bluerank istotna jest innowacyjność i wyniki Qmatch sprawiają, że warto zastanowić się nad tym jak dalej kształtować organizację, aby wspierać ten cel. Jednocześnie silne ukierunkowanie na wyniki i klienta, jest dobrym filarem dla wzrostu organizacji. 

Zadaj nam pytanie


Scroll to Top