Na czym polega wartościowanie stanowisk pracy? 

wartosciowanie-stanowisk

Wartościowanie stanowisk pracy to ustandaryzowany proces polegający na obiektywnej ocenie wartości pracy  przez niezależny zespół projektowy. Proces wartościowania jest niezbędny do tego, by przeprowadzić obiektywną analizę kryteriów pracy i stworzyć transparentną siatkę wynagrodzeń w firmach. 

Co znajdziesz w artykule?

Na czym polega proces wartościowania?

Wartościowanie stanowisk pracy w ramach poszczególnych kryteriów pozwala ocenić transparentność wynagrodzeń zasadniczych, porównywać zakresy pracy według określonych kryteriów i metod. Proces ten jest bardzo wartościowy dla pracowników, działów HR i właścicieli firm. To punkt wyjścia do analizy i optymalizacji struktury organizacyjnej firmy i weryfikować to, czy pracownicy są sprawiedliwie wynagradzani za pracę niezależnie od płci oraz innych kryteriów.

Przeprowadzenie wartościowania pracy pozwala określić kryteria oceny stanowisk. Każde kryterium ma określone przedziały punktowe, które ułatwiają np. podejmowanie decyzji w firmie. Wartościowanie pomaga właścicielowi jak i pracownikom działu hr w ocenie pracy pracowników w bardziej obiektywny sposób. To niezbędny proces, by ustalić zakres odpowiedzialności adekwatny do stanowiska i dostrzec zależności między stanowiskami. 

Osobom zarządzającym pozwala łatwiej zdefiniować zakres obowiązków każdego stanowiska pracy i skuteczniej uporządkować hierarchię stanowisk w firmie. Wartościowanie usprawnia również procesy rekrutacyjne, bo dzięki ściśle określonym kryteriom kwalifikacyjnym na danym stanowisku można szybciej ocenić czy dany kandydat spełnia wymogi kwalifikacyjne w zakresie opisu stanowiska pracy. 

Proces wartościowania stanowisk pracy to rzetelnie przeprowadzona analiza kryteriów kwalifikacyjnych stanowisk w organizacji. Służy też do oceny wartości stanowisk w organizacji i pomaga w opracowaniu sprawiedliwej siatki płac dla każdej osoby zatrudnionej w firmie. 

Wartościowanie to proces, którego celem jest ustalenie hierarchii stanowisk, zaprojektowanie sprawiedliwej siatki płac i systemów premiowych, które zmotywują pracowników do rozwoju swoich kompetencji.

Rzetelnie przeprowadzone wartościowanie pomaga nie tylko łatwiej zarządzać zasobami ludzkimi, ale również sprzyja usprawnieniom hr. Wynikiem wartościowania ma być sprawiedliwy system wynagrodzeń niezbędny do prawidłowej realizacji celów firmy, który ułatwi porównanie

Jakie są cele wdrożenia wartościowania stanowisk pracy?

Cele wartościowania stanowisk pracy to: 

 • sposób na precyzyjne określenie wartości w organizacji i łatwiejsze zapoznanie pracownika z wymaganymi obowiązkami na poszczególnych stanowiskach 
 • kształtowanie sprawiedliwego systemu płac zasadniczych zgodnie z zasadą, że za pracę o równej wartości pracownikowi należy się takie samo wynagrodzenie bez względu na płeć 
 • możliwość łatwiejszej analizy porównawczej wypłat z rynkowymi płacami 
 • łatwiejsze podstawy do ustalenia wymagań dla pracowników i porównanie wartości i zależności pomiędzy stanowiskami 
 • zmiana w sposobie postrzegania względnej wartości lub znaczenia roli w firmie np. przez osoby merytorycznie nadzorującej dane stanowisko pracy, osoby z działu hr lub przez właścicieli firm
 • większa świadomość pracodawcy w zakresie wartości generowanej dla organizacji z pracy pracownika i narzędzie zwiększające motywację do pracy 
 • skuteczne narzędzie ułatwiające opracowanie sprawiedliwych systemów wynagradzania pracowników i pewność, że płaca jest adekwatna i sprawiedliwa w stosunku do kwalifikacji pracownika 
 • potrzeba uporządkowania i sprecyzowania wymagań i kwalifikacji stanowisk w średnich i większych organizacjach
 • obowiązek opracowania rzetelnej struktury wynagrodzeń, która umożliwi sprawiedliwe porównywanie wartości stanowisk w organizacji i określenie sprawiedliwych wynagrodzeń dla pracowników
 • większa świadomość osób zarządzających odnośnie kwalifikacji zawodowych i w zakresie odpowiedniej wysokości wynagrodzeń
 • zaprojektowanie transparentnego systemu wynagrodzeń, dzięki któremu pracownicy poczują, że są sprawiedliwie wynagradzani adekwatnie do swoich kompetencji. 
Skontaktuj się z nami

Opowiedz z jakim wyzwaniem się mierzysz naszemu konsultantowi. Podczas takiej rozmowy opowiemy w jaki sposób pracujemy i jak rozwiązaliśmy podobne wyzwaniami. Wspólnie wypracujemy możliwe kierunki współpracy!

Osoba do kontaktu
Tomasz Pietrzak
Konsultant

Dlaczego wartościowanie stanowisk pracy jest tak ważne?

Wartościowanie stanowisk pracy to skuteczne narzędzie, które gwarantuje organizacji ustalanie wysokości wynagrodzenia zasadniczego na danym stanowisku w sposób transparentny. Eliminuje to ryzyko luki płacowej czy niesprawiedliwego systemu wynagradzania. Dlatego tak ważną rolę odgrywa transparencja w zakresie wartościowania. Proces ten pozwala dostrzec więcej wewnętrznych zależności i jest bardzo wzbogacający dla właścicieli i pracowników. 

Dyrektywa UE w tym zakresie wymaga od wszystkich średnich i dużych organizacji państw członkowskich transparencji w zakresie ustalania wynagrodzeń dla pracowników. Dlatego tak istotnym celem jest tworzenie miejsc pracy, które redukują lukę płacową na rynku, a pensje są niezależne od płci pracowników. Według statystyk luka płacowa w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w 2020 roku w Europie wynosiła 13%. 

Wartościowanie stanowisk w firmie to proces, który pozwala określić dzięki odpowiednim metodom kryteria oceny stanowisk. Opisywanie i wartościowanie służą ocenie kompetencji danego pracownika i pozwalają skuteczniej usprawnić procesy rekrutacyjne w firmach. Właścicielom średnich i dużych organizacji wartościowanie zapewnia transparencję w zakresie wynagrodzeń, która jest wymagana przez obowiązującą dyrektywę UE.

Transparentny system wynagrodzeń jest obowiązkowy dla średnich i dużych organizacji, które zatrudniają od 150 do 250 pracowników i więcej. Wedle dyrektywy UE średnie firmy zatrudniające od 100 do 249 pracowników mają obowiązek składania sprawozdań dotyczącej luki płacowej co 3 lata. W przypadku dużych organizacji zatrudniających 250 pracowników jest to coroczny obowiązek.

Małe firmy zatrudniające do 100 pracowników są zwolnione z obowiązku raportowania. 

Zgodnie z obowiązującą od 6 czerwca 2023 roku dyrektywą UE w zakresie równości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn wszystkie średnie i duże organizacje muszą uzyskać transparentny i sprawiedliwy system wynagrodzeń. Wymaga to precyzyjnego określenia wymogów kwalifikacyjnych do pracy na danym stanowisku i po takiej analizie zaprojektowania spójnego systemu wynagrodzeń bez względu na płeć pracowników.

Przygotuj swoją firmę do obowiązkowych zmian prawnych i skorzystaj z obiektywnego wartościowania stanowisk dla swojej firmy!

Chcesz usprawnić w swojej firmie rekrutację i dostosować organizację do nadchodzących zmian prawnych? Zależy Ci na tym, by Twoja firma zyskała porządek organizacyjny i miała uporządkowane wszystkie struktury w zakresie transparentnego wynagrodzenia? Proces wartościowania stanowisk pracy w małej i średniej firmie możesz przeprowadzić sprawnie, rzetelnie i fachowo dzięki naszej pomocy. Umów się na konsultację z naszymi ekspertami. 

Umów się na darmową konsultację


Scroll to Top