Culture Transformation Framework

Culture Transformation Framework to kompleksowy proces transformacji kultury organizacyjnej. Dzięki jasno zdefiniowanym kamieniom milowym i sprawdzonym metodom pracy pozwala w pełni kontrolować przebieg projektu. Punktem wyjścia są dane ilościowe co pozwala zwymiarować kulturę organizacyjną i zmierzyć jej zmianę w wyniku procesu transformacji.

W tym etapie działania określa się które Orientacje Kultury powinny być bardziej obecne w kulturze, a które mniej. W proces ten często angażuje się szerokie grono pracowników organizując warsztaty na których omawiane są wyniki i wypracowywany jest nowy kierunek działania.

 

#1 Badaj

Pierwszym krokiem procesu jest liczbowe zdefiniowanie obecnej kultury organizacyjnej. Badanie prowadzone online w metodzie trudnych wyborów jest wypełniane przez wszystkich lub wybranych pracowników. Wynikiem jest unikalna dla firmy lub zespołu konfiguracja kultury organizacyjnej na którą składa się natężenie 16 Orientacji Kultury. 

W drugim kroku definiowana jest kultura oczekiwana czyli taka konfiguracja 16 Orientacji Kultury, która pozwoli organizacji bardziej efektywnie realizować cele strategiczne i będzie odpowiedzią na oczekiwania pracowników. Różnica między kulturą obecną a oczekiwaną pozwala określić tzw. Culture Gap. 

Podsumowaniem tego etapu jest raport oraz prezentacja wyników. 

Opis wykresu

Konfiguracja kultury organizacyjnej. W organizacji dominują Orientacja na Wynik, Klienta oraz Wiedzę (razem 74% Orientacji obecnych) wspierane przez Orientację na Lidera i Jakość. Silnie nieobecna w organizacji jest Orientacja na Ryzyko, Sens oraz Transparencję, a także Identyfikację i Przyjemność. Pozostałe Orientacje mają mniejszy wplyw na obraz kultury organizacyjnej.

#2 Projektuj

Dla każdej wybranej do dalszej pracy Orientacji Kultury opracowuje się konkretne praktyki, których wdrożenie pozwoli zmieniać kulturę w oczekiwanym kierunku. Praktyki to konkretne i mierzalne inicjatywy. 

Przykłady inicjatyw:

  • Wprowadzenie narzędzi do instant feedbacku (Orientacja na Transparencję, Orientacja na Współpracę)
  • Wdrożenie cross-działowych zespołów ds. innowacji (Orientacja na Innowacje)
  • Regularne prezentowanie pracownikom wyników finansowych (Orientacja na Bezpieczeństwo, Orientacja na Transparencję) 
  • Wprowadzenie elementów filozofii kaizen (Orientacja na Jakość)
  • Wypracowanie wspólnie misji i wizji (Orientacja na Identyfikację)
 

#3 Transformuj

Transformacja kultury organizacyjnej to proces jak każdy inny. Kluczem do sukcesu w procesie zmiany jest odpowiednie zarządzanie projektem oraz zaangażowanie pracowników. W procesie transformacji zapewniamy narzędzia, które pozwalają monitorować przebieg prac na wybranymi wcześniej inicjatywami oraz dostarczamy niezbędnego know-how.

Umów się na spotkanie online

Podczas rozmowy opowiedz nam o swoim wyzwaniu, sprawdzimy jak możemy Ci pomóc. 

Wybierz odpowiadający Ci termin w kalendarzu i zarezerwuj spotkanie online

Skontaktuj się z nami

Scroll to Top