3 główne wyzwania dla HR Business Partner. Jakie narzędzia stosować?

Jak HR Business Partner może budować ścieżkę rozwoju dla managera i zespołu?

W pracy HR Business Partnera bardzo ważne jest tworzenie wartości dla managerów z którymi współpracuje. Często managerami stają się eksperci w swojej dziedzinie i ich pojęcie roli managera i lidera zespołu jest odmienne od wizji HR BP. Jak zatem współpracować z managerami, którzy są skupieniu na poszerzaniu wiedzy w swoim obszarze, a mniej ich interesuje budowanie siebie jako lidera?

Warto zacząć od konkretu. Z managerem dużo łatwiej rozmawia się, gdy punktem startowym są dane. W naszym podejściu zaczynamy od Culture Team Scan. Badamy dwie bardzo istotne rzeczy dla dalszego planu rozwoju:

 • Obecną kulturę organizacyjną zespołu (ocenianą przez członków zespołu oraz managera)
 • Pożądaną kulturę organizacyjną (przez managera)

Dzięki temu HR Business Partner otrzymuje trzy obrazy.

 • Jak zespół widzi kulturę jaką tworzą poszczególni pracownicy (efekt synergii).
 • Jak manager widzi kulturę swojego zespołu.
 • Jaką manager ma wizję na rozwój kultury swojego zespołu.

Nałożenie na siebie tych obrazów daje interesujące informacje:

 • Czy ujawniają się różnice w tym jak kulturę organizacyjną zespołu widzi manager i zespół?
 • Czy wizja rozwoju kultury bardzo się różni od obecnej kultury?
 • W których obszarach jest najwięcej pracy? Gdzie zmiana jest najbardziej pożądana?
 • Czy wyniki są zgodne z intuicją menedżera i członków zespołu czy wręcz przeciwnie? Jeśli tak to dlaczego?

Na podstawie tych danych HR Business Partner pracuje z menedżerem oraz jego zespołem nad:

 • Omówieniem uzyskanego obrazu kultury organizacyjnej zespołu i wniosków płynących z zastanej sytuacji
 • Ustaleniem aktywności, które będą wzmacniać zmianę, podkreślać pożądane postawy i zachowania i będą wzmacniały realizację celów biznesowych.

Culture Team Scan

To metoda pracy w oparciu o model naukowy Qmatch (sprawdź Handbook). 

Jest to kilkuetapowy proces:

1. Pogłębiona analiza potrzeb klienta
2. Ilościowe badanie obecnej kultury organizacyjnej

 • Zespołu
 • Managera

3. Ilościowe badanie pożądanej kultury organizacyjnej zespołu

 • Przez managera

4. Omówienie raportu z HR Business Partner i managerem.
5. Warsztat z zespołem i omówienie wyników

Jak przeprowadzić analizę zespołu oraz trafnie zdiagnozować ich potrzeby?

Rozmawiając z HR Business Parterami często dowiadujemy się, że wielu managerów uważa szkolenia za receptę na wszystkie bolączki zespołu.

 • Problem z komunikacją? – Szkolenie
 • Konflikty w zespole? – Szkolenie
 • Niska motywacja i zaangażowanie? – Szkolenie

Jest wiele metod na dobrą i pogłębioną metodę badania potrzeb managera i zespołu. W obszarze kultury organizacyjnej narzędzie Culture Team Scan jest przez nas regularnie wykorzystywane, ponieważ mając na stole jasny opis jaką kulturę tworzy zespół i jaką kulturę chce budować manager wypełnianie luk idzie bardzo sprawnie.
Wtedy na każdym poziomie: wiedzy, kompetencji, doświadczenia, postaw i wartości dobieramy odpowiednie narzędzia, takie jak: szkolenia, mentoring, warsztat, rozmowy indywidualne, tutoring, i inne.

Dzięki analizie kultury organizacyjnej zespołu a nie tylko indywidualnych cech jego członków (np. stylów poznawczych czy osobowości) wyłapujemy dodatkowy czynnik sukcesu. Udaje się określić to co tworzą jednostki razem, jaką budują kulturę i klimat. Narzędzie Culture Team Scan pozwala analizować grupę jako całość i jest tym samym innowacją wobec narzędzi, które skupiają się na analizie jednostki.

Jak budować zaangażowanie zespołu w oparciu o wartości?

O zaangażowaniu napisane zostało już wiele, dlatego przedstawiam praktyczną technikę, którą stosujemy jeżeli naszym wyzwaniem jest zwiększenie zaangażowania zespołu.

Prawdziwe zaangażowania wynika z kilku rzeczy:

 • Wspólnych wartości pracownika i organizacji
 • Możliwości współtworzenia najbliższego otoczenia
 • Rozwoju osobistego i zawodowego

Są to obszary, które są badane podczas Culture Team Scan. Pracujemy z zespołami nad rozwojem ich kultury organizacyjnej w modelu co-kreacji, dzięki temu pracownicy mają rzeczywisty wpływ na to jak się im będzie pracować. Takie myślenie zasadza się na podstawowej prawdzie psychologicznej – to na co mamy wpływ i nad czym mamy kontrolę jest dla nas dużo bardziej angażujące.

Wyniki badania Culture Team Scan są omawiane podczas warsztatu kreatywnego w którym uczestniczą zarówno pracownicy jak i manager oraz HR Business Partner. Taki warsztat to doskonała okazja do analizy tego gdzie jesteśmy, jak się z tym czujemy, co to dla nas oznacza, oraz rozpoczęcie pracy nad stworzeniem ścieżki rozwoju dla zespołu oraz poszczególnych pracowników. Widzimy, że wciągnięcie zespołu w taki projekt bardzo zwiększa zaangażowanie i motywację pracowników. Jest to doskonała okazja, żeby zintegrować zespół na głębszym poziomie i zbudować ich motywację oraz zaangażowanie na solidnych podstawach: wspólnych wartościach, przekonaniach oraz celach.

Zadaj nam pytanie


Scroll to Top