1. Jak HR Business Partner może budować ścieżkę rozwoju dla managera i zespołu?

W pracy HR Business Partnera bardzo ważne jest tworzenie wartości dla managerów z którymi współpracuje. Często managerami stają się eksperci w swojej dziedzinie i ich pojęcie roli managera i lidera zespołu jest odmienne od wizji HR BP. Jak zatem współpracować z managerami, którzy są skupieniu na poszerzaniu wiedzy w swoim obszarze, a mniej ich interesuje budowanie siebie jako lidera?

Warto zacząć od konkretu. Z managerem dużo łatwiej rozmawia się, gdy punktem startowym są dane. W naszym podejściu zaczynamy od Culture Team Scan. Badamy dwie bardzo istotne rzeczy dla dalszego planu rozwoju:

 • Obecną kulturę organizacyjną zespołu (ocenianą przez członków zespołu oraz managera)
 • Pożądaną kulturę organizacyjną (przez managera)

Dzięki temu HR Business Partner otrzymuje trzy obrazy.

 • Jak zespół widzi kulturę jaką tworzą poszczególni pracownicy (efekt synergii).
 • Jak manager widzi kulturę swojego zespołu.
 • Jaką manager ma wizję na rozwój kultury swojego zespołu.

Nałożenie na siebie tych obrazów daje interesujące informacje:

 • Czy ujawniają się różnice w tym jak kulturę organizacyjną zespołu widzi manager i zespół?
 • Czy wizja rozwoju kultury bardzo się różni od obecnej kultury?
 • W których obszarach jest najwięcej pracy? Gdzie zmiana jest najbardziej pożądana?
 • Czy wyniki są zgodne z intuicją menedżera i członków zespołu czy wręcz przeciwnie? Jeśli tak to dlaczego?

Na podstawie tych danych HR Business Partner pracuje z menedżerem oraz jego zespołem nad:

 • Omówieniem uzyskanego obrazu kultury organizacyjnej zespołu i wniosków płynących z zastanej sytuacji
 • Ustaleniem aktywności, które będą wzmacniać zmianę, podkreślać pożądane postawy i zachowania i będą wzmacniały realizację celów biznesowych.

Culture Team Scan

To metoda pracy w oparciu o model naukowy Qmatch (sprawdź Handbook). 

Jest to kilkuetapowy proces:

1. Pogłębiona analiza potrzeb klienta
2. Ilościowe badanie obecnej kultury organizacyjnej

 • Zespołu
 • Managera

3. Ilościowe badanie pożądanej kultury organizacyjnej zespołu

 • Przez managera

4. Omówienie raportu z HR Business Partner i managerem.
5. Warsztat z zespołem i omówienie wyników

Skontaktuj się z nami

Opowiedz z jakim wyzwaniem się mierzysz naszemu konsultantowi. Podczas takiej rozmowy opowiemy w jaki sposób pracujemy i jak rozwiązaliśmy podobne wyzwaniami. Wspólnie wypracujemy możliwe kierunki współpracy!

2. Jak przeprowadzić analizę zespołu oraz trafnie zdiagnozować ich potrzeby?

Rozmawiając z HR Business Parterami często dowiadujemy się, że wielu managerów uważa szkolenia za receptę na wszystkie bolączki zespołu.

 • Problem z komunikacją? – Szkolenie
 • Konflikty w zespole? – Szkolenie
 • Niska motywacja i zaangażowanie? – Szkolenie

Jest wiele metod na dobrą i pogłębioną metodę badania potrzeb managera i zespołu. W obszarze kultury organizacyjnej narzędzie Culture Team Scan jest przez nas regularnie wykorzystywane, ponieważ mając na stole jasny opis jaką kulturę tworzy zespół i jaką kulturę chce budować manager wypełnianie luk idzie bardzo sprawnie.
Wtedy na każdym poziomie: wiedzy, kompetencji, doświadczenia, postaw i wartości dobieramy odpowiednie narzędzia, takie jak: szkolenia, mentoring, warsztat, rozmowy indywidualne, tutoring, i inne.

Dzięki analizie kultury organizacyjnej zespołu a nie tylko indywidualnych cech jego członków (np. stylów poznawczych czy osobowości) wyłapujemy dodatkowy czynnik sukcesu. Udaje się określić to co tworzą jednostki razem, jaką budują kulturę i klimat. Narzędzie Culture Team Scan pozwala analizować grupę jako całość i jest tym samym innowacją wobec narzędzi, które skupiają się na analizie jednostki.

3. Jak budować zaangażowanie zespołu w oparciu o wartości?

O zaangażowaniu napisane zostało już wiele, dlatego przedstawiam praktyczną technikę, którą stosujemy jeżeli naszym wyzwaniem jest zwiększenie zaangażowania zespołu.

Prawdziwe zaangażowania wynika z kilku rzeczy:

 • Wspólnych wartości pracownika i organizacji
 • Możliwości współtworzenia najbliższego otoczenia
 • Rozwoju osobistego i zawodowego

Są to obszary, które są badane podczas Culture Team Scan. Pracujemy z zespołami nad rozwojem ich kultury organizacyjnej w modelu co-kreacji, dzięki temu pracownicy mają rzeczywisty wpływ na to jak się im będzie pracować. Takie myślenie zasadza się na podstawowej prawdzie psychologicznej – to na co mamy wpływ i nad czym mamy kontrolę jest dla nas dużo bardziej angażujące.

Wyniki badania Culture Team Scan są omawiane podczas warsztatu kreatywnego w którym uczestniczą zarówno pracownicy jak i manager oraz HR Business Partner. Taki warsztat to doskonała okazja do analizy tego gdzie jesteśmy, jak się z tym czujemy, co to dla nas oznacza, oraz rozpoczęcie pracy nad stworzeniem ścieżki rozwoju dla zespołu oraz poszczególnych pracowników. Widzimy, że wciągnięcie zespołu w taki projekt bardzo zwiększa zaangażowanie i motywację pracowników. Jest to doskonała okazja, żeby zintegrować zespół na głębszym poziomie i zbudować ich motywację oraz zaangażowanie na solidnych podstawach: wspólnych wartościach, przekonaniach oraz celach.

Skontaktuj się z nami

Opowiedz z jakim wyzwaniem się mierzysz naszemu konsultantowi. Podczas takiej rozmowy opowiemy w jaki sposób pracujemy i jak rozwiązaliśmy podobne wyzwaniami. Wspólnie wypracujemy możliwe kierunki współpracy!

Zadaj nam pytanie

pole obowiązkowe
Wyrażam zgodę na wysłanie moich danych w celu przetworzenia zapytania. Akceptuję fakt, iż podanie danych jest dobrowolne, oraz że przysługuje mi prawo do dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Twoje dane przetwarzane będą przez QM Tomasz Pietrzak, ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa, która będzie przetwarzać Twoje dane wyłącznie w celu przeprocesowania Twojego zapytania i odpowiedzi na wszystkie nurtujące Cię pytania dotyczące naszej działalności.

Manager i doświadczony przedsiębiorca. Specjalizuję się w łączeniu Strategii – Sprzedaży i Marketingu. Od ponad 15 lat zdobywam doświadczenie w biznesie. Moim celem jest budowanie efektywnych i rentownych przedsiębiorstw. Wierzę, że dopiero takie organizacje są w stanie zapewnić pracownikom wspaniałe środowisko pracy i możliwość rzeczywistego rozwoju. Lubię zadawać dziwne pytania i rozumieć branżę dla której realizujemy projekt. Jestem współzałożycielem spółki technologicznej w obszarze HR-Tech. Prowadzę sesje doradcze z managerami średniego i wyższego szczebla. Jestem obsesyjnie skupiony na budowaniu wartości w organizacjach, wszędzie poszukuje możliwości automatyzacji procesów. Nie cierpię marnotrawstwa i pustych przebiegów. Na początku kariery, doświadczenie zdobywałem w międzynarodowych korporacjach, na styku sprzedaży i marketingu. Byłem odpowiedzialny m.in za launch największego programu lojalnościowego w Polsce oraz zbudowałem jedną z pierwszych platform mobilnych do zarządzania funduszami inwestycyjnymi. Najlepiej czuję się realizując projekty dla małych i średnich spółek, pracując ramię w ramię z liderami organizacji. Jeżeli nie jestem za biurkiem to najpewniej trenuję kolarstwo szosowe lub biegam.