Motywowanie pracowników to ważny obszar kultury organizacyjnej w twojej firmie

Uwzględnienie tego, jakie wartości są ważne dla osób w firmie, jest kluczowe jeśli chodzi o motywowanie pracowników. Aby poznać je i przeanalizować istotne mechanizmy z nimi związane warto przeprowadzić badanie kultury organizacyjnej.

Motywacja a motywowanie pracowników

Motywowanie pracowników to jedna z najważniejszych kwestii nad jakimi pochylają się pracodawcy. Nic dziwnego, bo przecież gdy pracowników charakteryzuje motywacja do pracy, to pracują z chęcią, a osiągnięcia, których dokonują dla firmy, cieszą ich samych. 

Ale co to właściwie jest motywacja do pracy? Jeśli towarzyszy nam motywacja do pracy, to znaczy, że naszą własną potrzebą jest działanie dla osiągnięcia celów, które są też celami firmy. Nieco czym innym jest motywowanie do pracy jako proces – to oddziaływanie na motywy postępowania ludzi w taki sposób, aby realizacja celu, do którego motywujemy, dawała też możliwość realizacji ich własnych systemów wartości i oczekiwań.

System wartości ma w przypadku tego, czym jest motywowanie pracowników, ogromne znaczenie. Możliwość zaspokojenia własnych celów i oczekiwań jest kluczowa w pracy, a co za tym idzie, stanowi sedno, jeśli chodzi o motywowanie pracowników. Aby miała miejsce motywacja pracowników, ogromnie istotna jest kultura danej organizacji. 

Kultura organizacyjna i jej rola jeśli chodzi o motywowanie pracy

W Qmatch kulturę organizacyjną definiujemy jako styl funkcjonowania organizacji, który opiera się na określonych przekonaniach i wartościach. A zatem i motywowanie pracowników, i kultura organizacyjna mają u podstaw to, jak kształtują się systemy wartości osób pracujących w firmie. Uwzględnienie określonych systemów wartości pozwala na właściwe i skuteczne motywowanie pracowników. A  jakie to w rzeczywistości systemy wartości – można zbadać dzięki poznaniu kultury organizacyjnej. 

To kultura organizacyjna w ogromnej mierze decyduje o tym, jak w firmie odnajdują się poszczególni ludzie. A co za tym idzie, na ile będzie cechować ich motywacja do pracy. 

Kulturę organizacyjną można zaobserwować w określonym czasie, można ją uchwycić i opisać, a jednocześnie cały czas podlega zmianie. Zmiana, która jest nieodłącznym elementem kultury organizacyjnej, może następować samoistnie, ale też – i tu dobra wiadomość dla pracodawców, których celem jest motywowanie pracowników – można ją świadomie tworzyć.

32% mniejsza rotacja

Czy możemy zatem po prostu sprawić, żeby w danej organizacji wszyscy dobrze się czuli? I żeby, co za tym idzie, motywacja do pracy dla wszystkich w firmie była naturalna? Nie możemy. Nie ma jednych „dobrych” wartości, które by pasowały do wszystkich i do każdego z osobna i dzięki którym rosłaby samoistnie motywacja pracowników. Jeśli Paulina ceni sobie kreatywność oraz swobodę i to dzięki nim rośnie jej motywacja do pracy, a Antoni najwyżej stawia porządek oraz dokładność i to one sprawiają, że wzrasta jego motywacja do pracy, to tylko jedno z tych dwojga będzie się dobrze czuło w firmie, w której stawia się na innowacje, a punktualność jest mało istotna. 

Nie możemy zmienić czyjegoś systemu wartości, ale możemy starać się pracować nad kulturą organizacyjną tak, żeby pasowała lepiej do pracowników, a oni do niej. Warto, gdyż, jak wykazują badania, motywacja pracowników do zmiany pracy maleje o 32%, jeśli pracownicy ci są dopasowani do firmy. 

 

Jak wykorzystać naukę do zbadania kultury organizacyjnej?

Zbadanie kultury danej organizacji jest kluczowe, jeśli chcemy, aby nasze motywowanie pracowników było bardziej skuteczne. Jak to robić? 

Model Qmatch proponuje szesnaście różnych Orientacji Kultury. Pozwala to szczegółowo pokazać rozmaite niuanse kultury dowolnej organizacji. Przekonania i wartości każdej osoby pracującej w danej firmie mogą zostać przeanalizowane tak samo jak przekonania i wartości, którym hołduje organizacja jako całość. 

Badanie Qmatch analizuje nie tylko pojedynczych pracowników. Daje również możliwość zbadania tego, na ile do kultury danego zespołu dopasowany jest konkretny menadżer czy menadżerka. A takie dopasowanie lub jego brak znacząco wpływa na ważny aspekt, jakim jest motywacja pracowników.  

Jak to działa? Pracownicy dostają do rozwiązania test przygotowany w oparciu model naukowy. Testy opracowane są pod kątem całej organizacji lub węższego, pojedynczego zespołu. Wielopoziomowa analiza pozwala następnie sprawdzić dopasowanie poszczególnych pracowników do szerszej grupy – i odwrotnie. 

Jednym z zastosowań wyników testów Qmatch jest właśnie zwiększanie motywacji do pracy poprzez odnalezienie sposobów na motywowanie pracowników. To najlepsze, co można zrobić: zbadać sprawę u podstaw. Wnioski wyciągane na podstawie takiej analizy pozwalają planować na szeroką skalę i z prawdziwą świadomością stanu rzeczy oraz możliwości i potencjału, jaki się za nimi kryje. dzięki temu motywacja pracowników ma znaczne szanse wzrosnąć.

Zadaj nam pytanie


Scroll to Top